Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
367 IN.271.7.2022 - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag Marek Izdebski 2022-04-12
366 IN.271.2.2022 - Monitorowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kolonii Mordy, gmina Mordy Marek Izdebski 2022-04-12
363 II Przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły oraz dwoma budynkami gospodarczymi położonej w Krzymoszach 43A Marek Izdebski 2022-01-24
362 II Przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w Czołomyjach 51 Marek Izdebski 2022-01-24
361 Przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły oraz dwoma budynkami gospodarczymi położonej w Krzymoszach 43A Marek Izdebski 2022-01-24
360 Przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w Czołomyjach 51 Marek Izdebski 2022-01-24
364 IN.271.22.2021 - Dostawy energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Mordy w 2022 roku Marek Izdebski 2022-01-24
365 IN.271.26.2021 - Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Mordy oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt Marek Izdebski 2022-01-24
359 IN.271.21.2021 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Mordy w 2022 roku Marek Izdebski 2021-10-22
358 IN.271.12.2021 - Przebudowa drogi gminnej nr 360513W w miejscowości Wielgorz Marek Izdebski 2021-09-15
357 IN.271.9.2021 - Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki Marek Izdebski 2021-09-15
356 IN.271.8.2021 - Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy Marek Izdebski 2021-05-27
355 IN.271.10.2021 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka" Marek Izdebski 2021-05-27
354 IN.271.7.2021 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłaczami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka Marek Izdebski 2021-05-27
352 Przetarg ofertowy na sprzedaż budynku byłej szkoły zlokalizowanej na działce nr 690 położonej w Stoku Ruskim, gm. Mordy, będącej w posiadaniu Gminy Mordy Marek Izdebski 2021-03-31
349 Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolno-budowlanej niezabudowanej położonej w Mordach przy ul. Olchowej Marek Izdebski 2021-03-31
353 IN.271.4.2021 - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje Marek Izdebski 2021-03-31
351 Zapytanie ofertowe IN.271.2.2021 - Monitorowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kolonii Mordy, gmina Mordy Marek Izdebski 2021-03-31
350 Zapytanie ofertowe IN.271.1.2021 - Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Mordy oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt Marek Izdebski 2021-03-31
348 Przetarg nieograniczony IN.271.17.2020 - Udzielenie kredytu długoterminowego Miastu i Gminie Mordy Marek Izdebski 2021-01-08
347 Przetarg nieograniczony IN.271.12.2020 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Mordy Marek Izdebski 2021-01-08
345 Przetarg nieograniczony IN.271.11.2020 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików-Oczki Marek Izdebski 2021-01-08
346 Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości usługowej niezabudowanej położonej w Mordach przy ul. 11 Listopada Marek Izdebski 2021-01-08
344 Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budowlanej niezabudowanej położonej w Mordach przy ul. Żwirki i Wigury Marek Izdebski 2021-01-08
342 Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wojnowie, gm. Mordy Marek Izdebski 2021-01-08
343 Przetarg nieograniczony IN.271.9.2020 - Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 2088 i cz. działki nr 2084) w miejscowości Czepielin Marek Izdebski 2020-06-09
341 Przetarg nieograniczony IN.271.8.2020 - Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy. Marek Izdebski 2020-05-14
340 Zapytanie ofertowe IN.271.7.2020 - Zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag z terenu Miasta i Gminy Mordy Marek Izdebski 2020-05-08
339 Przetarg nieograniczony IN.271.5.2020 - Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy. Marek Izdebski 2020-04-20
338 Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Mordy Marek Izdebski 2020-04-16
337 Zapytanie ofertowe IN.271.3.2020 - Monitorowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kolonii Mordy, gmina Mordy. Marek Izdebski 2020-01-20
336 Przetarg nieograniczony IN.271.2.2020 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Mordy w 2020 roku Marek Izdebski 2020-01-07
335 Zapytanie ofertowe IN.271.27.2019 - Usługi przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego". Marek Izdebski 2019-12-18
334 Zapytanie ofertowe IN.271.14.2019 - Usługi przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego". Marek Izdebski 2019-12-18
333 przetarg Marek Izdebski 2019-12-18
332 postępowanie Marek Izdebski 2019-12-18
331 Przetarg nieograniczony IN.271.25.2019 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Mordy w 2020 roku Marek Izdebski 2019-11-21
330 Przetarg nieograniczony IN.271.23.2019 - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów Marek Izdebski 2019-11-05
329 Zapytanie ofertowe IN.271.22.2019 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania "Remont drogi gminnej nr 360505W w miejscowości Wielgorz". Marek Izdebski 2019-10-14
328 Przetarg nieograniczony IN.271.24.2019 - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czepielin Marek Izdebski 2019-10-08
327 Przetarg nieograniczony IN.271.21.2019 - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czepielin Marek Izdebski 2019-09-30
326 Przetarg nieograniczony IN.271.17.2019 - Remont drogi gminnej nr 360505W w miejscowości Wielgorz Marek Izdebski 2019-09-27
325 Przetarg nieograniczony IN.271.18.2019 - Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 701/1 w miejscowości Radzików Wielki na odcinku od km 0+000 do km 0+424 o długości 0,424 km. Marek Izdebski 2019-08-09
324 Przetarg nieograniczony IN.271.19.2019 - Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół na terenie gminy Mordy w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie biletów miesięcznych. Marek Izdebski 2019-08-01
323 . Marek Izdebski 2019-07-25
322 . Marek Izdebski 2019-07-19
321 Przetarg nieograniczony IN.271.16.2019 - Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół na terenie gminy Mordy w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie biletów miesięcznych. Marek Izdebski 2019-07-19
320 Zapytanie ofertowe IN.271.15.2019 - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego. Marek Izdebski 2019-07-16
319 Zapytanie ofertowe IN.271.11.2019 - Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Mordy. Marek Izdebski 2019-06-05
318 Zapytanie ofertowe IN.271.10.2019 - Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mordy w części tekstowej. Marek Izdebski 2019-05-31
317 Przetarg nieograniczony IN.271.9.2019 - Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 601 i cz. działki nr 604) w miejscowości Krzymosze. Marek Izdebski 2019-05-29
316 Przetarg nieograniczony IN.271.7.2019 - Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy. Marek Izdebski 2019-03-29
315 Zapytanie ofertowe IN.271.5.2019 - Ocena aktualności studium i planów miejscowych sporządzonych na terenie Miasta i Gminy Mordy. Marek Izdebski 2019-02-25
314 Zapytanie ofertowe IN.271.3.2019 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy. Marek Izdebski 2019-02-22
313 Drugi Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budowlanej niezabudowanej położonej w Mordach, przy ul. Żwirki i Wigury Marek Izdebski 2019-01-23
312 Zapytanie ofertowe IN.271.2.2019 - Monitorowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kolonii Mordy, gmina Mordy. Marek Izdebski 2019-01-09
311 Zapytanie ofertowe IN.271.1.2019 - Dostawy energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Mordy w 2019 roku Marek Izdebski 2019-01-04
310 Przetarg nieograniczony IN.271.17.2018 - Udzielenie kredytu długoterminowego Miastu i Gminie Mordy. Marek Izdebski 2018-09-14
309 Przetarg nieograniczony IN.271.16.2018 - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mordy. Marek Izdebski 2018-09-03
308 Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budowlanej niezabudowanej położonej w Mordach, przy ul. Żwirki i Wigury Marek Izdebski 2018-08-09
307 Przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Siedlcach przy ul. Brzozowej 8 Marek Izdebski 2018-08-09
306 Przetarg nieograniczony IN.271.15.2018 - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mordy. Marek Izdebski 2018-07-20
305 Przetarg nieograniczony IN.271.14.2018 - Przebudowy dróg gminnych nr 360510W i nr 360513W na terenie Gminy Mordy. Marek Izdebski 2018-07-20
304 Przetarg nieograniczony IN.271.13.2018 - Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Czepielin i Radzików Wielki. Marek Izdebski 2018-07-18
303 Przetarg nieograniczony IN.271.12.2018 - Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół na terenie gminy Mordy w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych. Marek Izdebski 2018-07-17
302 Przetarg nieograniczony IN.271.10.2018 - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mordy. Marek Izdebski 2018-07-10
301 Przetarg nieograniczony IN.271.11.2018 - Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Mordy. Marek Izdebski 2018-07-06
300 Przetarg nieograniczony IN.271.9.2018 - Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Czepielin i Radzików Wielki. Marek Izdebski 2018-06-27
299 Licytacja - przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Brzozowej 8. Marek Izdebski 2018-06-22
298 Zapytanie ofertowe IN.271.7.2018 - Remont mogiły wojennej z okresu I wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Mordach, Remont mogiły wojennej pojedynczej z okresu II wojny światowej - 1943 r. na cmentarzu parafialnym w Mordach. Marek Izdebski 2018-05-16
297 Przetarg nieograniczony IN.271.6.2018 - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin-Kolonia. Marek Izdebski 2018-04-30
296 Przetarg nieograniczony IN.271.5.2018 - Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Doliwo i Głuchów. Marek Izdebski 2018-04-24
295 Licytacja - przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Brzozowej w Siedlcach Marek Izdebski 2018-04-12
294 Zapytanie ofertowe IN.271.4.2018 - Remont mogiły wojennej z okresu I wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Mordach, Remont mogiły wojennej pojedynczej z okresu II wojny światowej - 1943 r. na cmentarzu parafialnym w Mordach. Marek Izdebski 2018-04-11
293 Przetarg nieograniczony IN.271.3.2018 - Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy. Marek Izdebski 2018-03-22
292 Zapytanie ofertowe IN.271.2.2018 - Monitorowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kolonii Mordy, gmina Mordy Marek Izdebski 2018-02-22
291 Przetarg nieograniczony - Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mordy. Marek Izdebski 2018-02-22
290 Przetarg nieograniczony - Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: ulicy Sienkiewicza i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim - w terminie do 15.06.2018 r. Marek Izdebski 2017-12-07
289 Zapytanie ofertowe - Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka Marek Izdebski 2017-11-15
288 Przetarg nieograniczony - Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: ulicy Sienkiewicza i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim - w terminie do 15.06.2018 r. Marek Izdebski 2017-11-10
287 Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Mordy w latach 2018-2019 Marek Izdebski 2017-11-08
286 Przetarg nieograniczony - Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: ulicy Sienkiewicza i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim Marek Izdebski 2017-10-24
285 Zapytanie ofertowe - (2) Modernizacja pomieszczeń w lokalu Biblioteki w Mordach w celu utworzenia Klubu Senior+ Marek Izdebski 2017-10-03
284 Zapytanie ofertowe - Modernizacja pomieszczeń w lokalu Biblioteki w Mordach w celu utworzenia Klubu Senior+ Marek Izdebski 2017-09-20
283 Przetarg nieograniczony - Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: ulicy Sienkiewicza i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim Marek Izdebski 2017-09-05
282 Zapytanie ofertowe - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mordy na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2023 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii. Marek Izdebski 2017-08-23
281 Zapytanie ofertowe - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ostoje Marek Izdebski 2017-08-01
280 Zapytanie ofertowe - Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy Marek Izdebski 2017-07-31
279 Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy Marek Izdebski 2017-07-27
278 Remont drogi gminnej nr 360505W St. Kol. Mordy – Radzików Stopki dz. ewid. nr 705 i 705/1 w miejscowości Wielgorz oraz dz. ewid. nr 499/1 i 291 w miejscowości Klimonty na odcinku od km 1+683 do km 3+809 o długości 2,126 km, na odcinku od km 4+445 do km 4+983 o długości 0,538 km o łącznej długości 2,664 km. Marek Izdebski 2017-07-24
277 Przetarg nieograniczony - Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół na terenie gminy Mordy w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie biletów miesięcznych Marek Izdebski 2017-07-21
276 Zapytanie ofertowe - Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy Marek Izdebski 2017-07-04
275 Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wyczółki oraz przy budowie sieci wodociągowej w m. Radzików-Stopki. Marek Izdebski 2017-06-29
273 Przetarg pisemny nieograniczony - sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Mordy położonej w obrębie Wyczółki Marek Izdebski 2017-06-26
274 Przetarg nieograniczony (licytacja) - Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Siedlcach przy ulicy Brzozowej 8 Marek Izdebski 2017-06-26
272 Przetarg nieograniczony - Modernizacja drogi gminnej (ul. Ogrodowa) w miejscowości Mordy Marek Izdebski 2017-06-14
271 Zapytanie ofertowe - Remont mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Krajowej z okresu II Wojny Światowej na cmentarzu parafialnym w Mordach Marek Izdebski 2017-06-08
270 Przetarg nieograniczony - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin-Kolonia oraz remont drogi gminnej w miejscowości Ostoje Marek Izdebski 2017-06-07
269 Przetarg nieograniczony - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Radzików-Stopki Marek Izdebski 2017-06-07
268 Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wyczółki, gm. Mordy i Pruszyn, gm. Siedlce oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Radzików-Stopki Marek Izdebski 2017-05-29
267 Przetarg nieograniczony - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów Marek Izdebski 2017-05-29
266 Zapytanie ofertowe - remont mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Krajowej z okresu II Wojny Światowej na cmentarzu parafialnym w Mordach Marek Izdebski 2017-05-29
265 Przetarg (licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Siedlcach przy ul. Brzozowej 8, KW Nr SI1S/00011906/1, stanowiącej własność Gminy Mordy Marek Izdebski 2017-04-10
264 Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wyczółkach, KW Nr SI1S/0000094767/9, stanowiącej własność Miasta i Gminy Mordy Marek Izdebski 2017-04-10
263 Przetarg na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku w centrum Mordów przy ul. 11 Listopada 3 (aktualnie prowadzona apteka) stanowiącego własność Gminy Mordy, KW SI1S/00088477/4 na okres 3 lat. Marek Izdebski 2017-03-29
262 Monitorowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kolonii Mordy, gmina Mordy - Zapytanie ofertowe Marek Izdebski 2017-03-01
261 Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego przy Placu Zwycięstwa 3 w Mordach stanowiącego własność Gminy Mordy, KW SI1S/00007146/4 na okres 3 lat Marek Izdebski 2017-02-23
260 Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wyczółkach, KW Nr SI1S/0000094767/9, stanowiącej własność Miasta i Gminy Mordy Marek Izdebski 2017-02-01
259 Zapytanie ofertowe na "Konserwację oświetlenia drogowego na obszarze Miasta i Gminy Mordy w 2017r." Marek Izdebski 2016-12-22
258 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Mordy w roku 2017 Marek Izdebski 2016-12-02
257 Dostawy energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Mordy w latach 2017-2018 Marek Izdebski 2016-11-23
256 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Mordy" Marek Izdebski 2016-11-08
255 Przetarg nieograniczony(licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej położonej w Radzikowie-Stopkach Marek Izdebski 2016-10-21
254 Zapytanie ofertowe na "Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody na terenie Miasta i Gminy Mordy" Marek Izdebski 2016-09-07
253 Zapytanie ofertowe na "Wykonanie i dostawę urn wyborczych dla Miasta i Gminy Mordy" Marek Izdebski 2016-09-07
252 Zapytanie ofertowe na "Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Wielgorz" Marek Izdebski 2016-08-29
251 Rokowania dotyczące sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 42 o pow. 0,0602 ha położonej w Siedlcach przy ul. Brzozowej 8 Marek Izdebski 2016-08-17
250 Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej nr 360504W Radzików Wielki – Wólka Soseńska w miejscowości Wólka Soseńska oraz remont drogi gminnej nr 360516W Wólka Leśna – Wyczółki w miejscowości Wyczółki Marek Izdebski 2016-07-22
249 Zapytanie ofertowe na "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach zarządzanych przez Miasto i Gminę Mordy" Marek Izdebski 2016-07-11
248 Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół na terenie gminy Mordy w roku szkolnym 2016/2017 na podstawie biletów miesięcznych Marek Izdebski 2016-07-06
247 Przetarg nieograniczony(licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych położonych w Radzikowie-Stopkach Marek Izdebski 2016-06-22
246 Przetarg nieograniczony(licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych położonych w Radzikowie-Stopkach Marek Izdebski 2016-06-22
245 Przetarg ustny ograniczony (licytacja) dotyczący zbycia nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Kolonii Mordy Marek Izdebski 2016-06-09
244 Zapytanie ofertowe na "Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mordy" Marek Izdebski 2016-06-09
243 Zapytanie ofertowe na "Remont mogiły zbiorowej z okresu II Wojny Światowej na cmentarzu parafialnym w Mordach" Marek Izdebski 2016-05-24
242 Przetarg nieograniczony - Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy Marek Izdebski 2016-05-20
241 Zapytanie ofertowe na "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Mordy" Marek Izdebski 2016-05-19
240 Przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Siedlcach przy ul. Brzozowej 8 Marek Izdebski 2016-04-21
239 Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Mordach Marek Izdebski 2016-04-07
238 Zapytanie ofertowe na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie sieci wodociągowej w miejscowościach: Radzików Wielki, Radzików-Kornica, Mordy, Kolonia Mordy i Wielgorz" Marek Izdebski 2016-03-16
237 Zapytanie ofertowe na "Dostawy tonerów i tuszów do urządzeń drukujących dla Miasta i Gminy Mordy i szkół z terenu Gminy Mordy" Marek Izdebski 2016-03-14
236 Zapytanie ofertowe na "Dostawy artykułów biurowych dla Miasta i Gminy Mordy i szkół z terenu Gminy Mordy" Marek Izdebski 2016-03-14
235 Zapytanie ofertowe na "Monitorowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kolonii Mordy, gmina Mordy" Marek Izdebski 2016-03-08
233 Budowa wodociągu Marek Izdebski 2016-02-19
234 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Radzików Wielki, Radzików-Kornica, Mordy, Kolonia Mordy i Wielgorz - Przetarg nieograniczony Marek Izdebski 2016-02-19
232 Zapytanie ofertowe na "Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Pióry Wielkie" Marek Izdebski 2016-01-20
231 Zapytanie ofertowe na "Konserwację oświetlenia drogowego na obszarze Miasta i Gminy Mordy" w 2016r. Marek Izdebski 2015-12-18
230 Zapytanie ofertowe na "Dostawę energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Mordy w 2016r." Marek Izdebski 2015-12-01
229 Informacja o wyniku III przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Siedlcach przy ulicy Brzozowej 8 Marek Izdebski 2015-11-24
228 Przetarg nieograniczony(licytacja)na sprzedaż nieruchomości miejskiej położonej w Siedlcach przy ulicy Brzozowej 8 Jerzy Borowski 2015-10-12
227 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Czepielin i Czepielin-Kolonia Tadeusz Narojek 2015-09-16
226 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: „Opracowanie projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wyczółki, gm. Mordy i Pruszyn, gm. Siedlce z przepompownią ścieków w miejscowości Wyczółki”. Tadeusz Narojek 2015-08-24
225 Budowa kolektorów słonecznych na terenie Miasta i Gminy Mordy Tadeusz Narojek 2015-08-14
224 Przetarg nieograniczony(licytację)na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Siedlcach przy ulicy Brzozowej 8. Tadeusz Narojek 2015-08-10
223 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Pióry Wielkie - gr. gm. Zbuczyn II etap Tadeusz Narojek 2015-07-29
222 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: „Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy”. Tadeusz Narojek 2015-07-22
221 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Siedlcach. Tadeusz Narojek 2015-07-21
220 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Mordy” Tadeusz Narojek 2015-07-09
219 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie planistycznym pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Mordy" Tadeusz Narojek 2015-07-03
218 Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Wbudowanie przepustów rurowych z PCV do odwodnienia dróg gminnych". Tadeusz Narojek 2015-06-23
217 Przetarg nieograniczony - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Pióry Wielkie - gr. gm. Zbuczyn II etap. Tadeusz Narojek 2015-06-17
216 Przetarg nieograniczony(licytację)na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Siedlcach przy ulicy Brzozowej 8. Tadeusz Narojek 2015-06-08
215 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z terenu Miasta i Gminy Mordy Tadeusz Narojek 2015-06-01
214 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie zadania pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Mordy. Tadeusz Narojek 2015-05-29
213 Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy Tadeusz Narojek 2015-05-28
212 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Mordy. Tadeusz Narojek 2015-05-19
211 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Remont dwóch mogił żołnierzy WP na cmentarzu w Mordach Tadeusz Narojek 2015-05-07
210 Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy. Tadeusz Narojek 2015-04-13
209 Zapytanie ofertowe na"Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wielgorz, Radzików Wielki, Radzików Kornica, Radzików Stopki, Kolonia Mordy i Mordy". Tadeusz Narojek 2015-03-31
208 Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu organizacji ruchu na osiedlu Gliniana w Mordach Tadeusz Narojek 2015-03-27
207 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Tadeusz Narojek 2015-03-11
206 Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy Tadeusz Narojek 2015-03-09
205 Zapytanie cenowe "Prowadzenie w 2015 r. monitoringu terenu zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kolonii Mordy gmina Mordy) Tadeusz Narojek 2015-03-09
204 Zapytanie ofertowe "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt" Tadeusz Narojek 2015-03-09
203 Zapytanie ofertowe - "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku" Tadeusz Narojek 2015-02-19
202 Zapytanie ofertowe - Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mordy w 2015 r. Tadeusz Narojek 2014-12-16
201 Zapytanie ofertowe - konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mordy w 2015 r. Tadeusz Narojek 2014-12-12
200 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 2014 Tadeusz Narojek 2014-12-02
199 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych pn. "Remont drogi gminnej Stara Wieś - Wojnów" Tadeusz Narojek 2014-10-30
198 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Tadeusz Narojek 2014-09-24
197 Zapytanie ofertowe na zadanie "Unieszkodliwianie azbestu na terenie miasta i gminy Mordy" Tadeusz Narojek 2014-09-19
195 Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Mordy Tadeusz Narojek 2014-07-31
196 Prowadzenie w 2014 roku monitoringu terenu zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kolonii Mordy, gmina Mordy. Tadeusz Narojek 2014-07-31
194 Zapytanie ofertowe „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Mordy” Tadeusz Narojek 2014-07-22
193 Zapytanie ofertowe "Prowadzenie w 2014 roku monitoringu terenu zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kolonii Mordy, gmina Mordy" Tadeusz Narojek 2014-07-22
192 Informacja o wyniku przetargu Tadeusz Narojek 2014-07-03
191 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie STOK RUSKI Tadeusz Narojek 2014-07-01
190 Informacja o wyniku negatywnym licytacji Tadeusz Narojek 2014-06-30
189 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Mordy w trybie bezprzetargowym pod umieszczenie 7 szt. pojemników na odzież używaną na okres od dnia 1.08.2014r. do dnia 31.07.2017r. Tadeusz Narojek 2014-06-26
188 Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym. Tadeusz Narojek 2014-05-28
187 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej w Mordach ul. 11 Listopada 3, działka 2728 Tadeusz Narojek 2014-05-28
186 Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Czepielin i Czepielin-Kolonia. Tadeusz Narojek 2014-05-28
185 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 3B położonego w Mordach przy ul. 11 Listopada 3 Tadeusz Narojek 2014-05-23
184 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu miasta i gminy Mordy. Tadeusz Narojek 2014-05-21
183 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Radzikowie-Stopkach Tadeusz Narojek 2014-05-19
182 Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy Tadeusz Narojek 2014-03-26
181 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu , będących własnością Gminy Mordy Tadeusz Narojek 2014-03-04
180 Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargowym z jednoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem stanowiącym własność Gminy Mordy przy ul. 11 Listopada 3 w Mordach. Tadeusz Narojek 2014-03-03
179 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Pióry Wielkie - gr. gm. Zbuczyn - I etap Tadeusz Narojek 2014-02-26
178 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablicy pamiątkowej do projektu pn. "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kolonia Mordy" Tadeusz Narojek 2014-02-24
177 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro - nadzór inwestorski Tadeusz Narojek 2014-02-21
176 Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kolonia Mordy Tadeusz Narojek 2014-02-10
175 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Mordy na rzecz Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Tadeusz Narojek 2014-01-03
174 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Mordy Tadeusz Narojek 2013-11-25
173 II przetarg na sprzedaż wyposażenia z Automatycznej Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody Tadeusz Narojek 2013-11-19
172 II przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w 2013 r. Tadeusz Narojek 2013-10-28
171 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w 2013 r.eważnieniu przetargu na Tadeusz Narojek 2013-10-25
170 Przetarg na sprzedaż wyposażenia z Automatycznej Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody Tadeusz Narojek 2013-10-14
169 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w 2013 r. Tadeusz Narojek 2013-10-14
168 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w m. Stok Ruski Tadeusz Narojek 2013-10-03
167 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat Tadeusz Narojek 2013-09-25
166 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Mordy Tadeusz Narojek 2013-08-06
27 Przetarg nieograniczony - ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Mordy zabudowanej budynkiem administracyjnym byłego Komisariatu Policji. Tadeusz Narojek 2013-08-06
26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Mordy Tadeusz Narojek 2013-08-06
25 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 euro na konserwację oświetlenia drogowego na lata 2006-2008 na terenie miasta i gminy Mordy. Tadeusz Narojek 2013-08-06
22 Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Tadeusz Narojek 2013-08-06
20 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy stacji uzdatniania wody z połączeniem dwóch studni głębinowych w m. Stasin. Tadeusz Narojek 2013-08-06
19 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na zadanie "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wyczółki, Leśniczówka, Krzymosze, Wielgorz, Radzików Wielki-Stopki-Kornica-Oczki Pióry Wielkie, Pióry Pytki oraz pompowni w Wyczółkach. Tadeusz Narojek 2013-08-06
17 Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Mordy, Głuchów, Klimonty, Wólka Soseńska, Sosenki Jajki, Ptaszki, Wyczółki i Pieńki. Tadeusz Narojek 2013-08-06
16 Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: Wyczółki, Leśniczówka, Krzymosze, Wielgorz, Radzików Stopki-Kornica-Oczki-Wielki, Pióry Wielkie-Pytki oraz pompowni strefowe w Wyczółkach Tadeusz Narojek 2013-08-06
12 Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego Tadeusz Narojek 2013-08-06
11 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkwej poniżej 60.000 euro na wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Mordy, Głuchów, Klimonty, Wólka Soseńska, Sosenki Jajki, Ptaszki, Wyczółki i Pieńki. Tadeusz Narojek 2013-08-06
165 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Tadeusz Narojek 2013-07-08
164 Konkurs ofert na sprzedaż samochodu pożarniczego Tadeusz Narojek 2013-07-02
163 Wykonanie tablicy informacyjnej Tadeusz Narojek 2013-07-01
162 Remont świetlicy w miejscowości Wojnów, gmina Mordy Tadeusz Narojek 2013-06-13
161 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Mordy Tadeusz Narojek 2013-05-20
160 Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy Tadeusz Narojek 2013-04-17
159 Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wyczółki Tadeusz Narojek 2013-04-12
158 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rogóziec - Ptaszki Tadeusz Narojek 2013-01-28
157 Przetarg nieograniczony na remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie centrum we wsi Radzików Wielki Tadeusz Narojek 2013-01-14
156 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej Tadeusz Narojek 2012-11-22
155 Przetarg nioegraniczony na: Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w 2012 r.. Tadeusz Narojek 2012-10-29
154 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa jednego śrdeniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Wielgorz Tadeusz Narojek 2012-10-22
153 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty : „Dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego ze zbiornikiem wody min. 2500 dm³ z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wielgorz”. Tadeusz Narojek 2012-10-11
152 Przetarg nieograniczony na dostawę jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem wody min. 2500 dm3 z napędem 4x4 dla OSP Wielgorz gmina Mordy Tadeusz Narojek 2012-10-02
151 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Mordy. Tadeusz Narojek 2012-06-28
150 Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy Tadeusz Narojek 2012-05-15
149 Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy Tadeusz Narojek 2012-04-24
148 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czepielin Kolonia - Stasin gmina Mordy Tadeusz Narojek 2012-03-23
147 Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy Tadeusz Narojek 2012-03-16
146 Konkurs ofert na wycinkę i zakup drzew Tadeusz Narojek 2012-03-15
145 Ogłoszenie o zaproszeniu do rokowań w celu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły w Wojnowie Tadeusz Narojek 2012-02-27
144 Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie centrum we wsi Wyczółki Tadeusz Narojek 2012-01-23
143 Drugi przetarg na sprzedaż zabudowanej szkołą nieruchomości w m. Wojnów Tadeusz Narojek 2012-01-09
142 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na terenie gminy Mordy - m. Wojnów Tadeusz Narojek 2011-09-29
141 Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w m. Czepielin Tadeusz Narojek 2011-09-28
140 Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłwj szkoły w m. Wojnów Tadeusz Narojek 2011-09-27
139 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Mordy - Radzików Stopki Tadeusz Narojek 2011-09-16
138 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Mordy m. Ptaszki Tadeusz Narojek 2011-09-02
137 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - Wojnów Tadeusz Narojek 2011-08-31
136 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz wieczystego użytkownika w drodze bezprzetargowej - m. Mordy Tadeusz Narojek 2011-08-31
135 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pt. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wieś Radzików Kornica gmina Mordy" Tadeusz Narojek 2011-08-31
134 Specyfikacja istotnych warunków przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości będącej w posiadaniu Miasta i Gminy Mordy położonej na terenie Kolonii Mordy Tadeusz Narojek 2011-08-29
133 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Czepielin Tadeusz Narojek 2011-08-16
132 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wieś Radzików Kornica gmina Mordy Tadeusz Narojek 2011-08-04
131 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wieś Radzików Kornica gmina Mordy Tadeusz Narojek 2011-05-25
130 Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie centrum we wsi Klimonty Tadeusz Narojek 2011-02-09
129 Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1762 położonej na terenie m. Mordy Tadeusz Narojek 2010-11-10
128 Opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnią ścieków, sieci wodociągowej z przyłączami oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Wyczółki gmina Mordy Tadeusz Narojek 2010-11-05
127 Pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Mordy: Tadeusz Narojek 2010-09-27
126 Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Stara Wieś - działka nr 266 Tadeusz Narojek 2010-09-17
125 Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Radzików - Stopki działka nr 507/1 Tadeusz Narojek 2010-09-17
124 Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Radzików - Stopki działka nr 401/1 Tadeusz Narojek 2010-09-17
123 Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Radzików - Stopki działka nr 337 Tadeusz Narojek 2010-09-17
122 Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Mordy położonej w mieście Mordy przy ul. Olchowej Tadeusz Narojek 2010-09-15
121 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu , będących własnością Gminy Mordy dla nw miejscowości. Tadeusz Narojek 2010-08-06
120 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta i gminy Mordy Tadeusz Narojek 2010-08-02
119 Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011 na terenie Miasta i Gminy Mordy Tadeusz Narojek 2010-07-15
118 Modernizacja drogi transportu rolnego wieś głuchów gmina Mordy - I Etap Tadeusz Narojek 2010-06-09
117 Modernizacja drogi gminnej Ptaszki - Rogóziec dł. 1020 mb - I etap Tadeusz Narojek 2010-04-19
116 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie współfinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w 2010 r. Tadeusz Narojek 2010-03-16
28 modernizacja drogi gminnej Nr 36663011 na odcinku 1285 mb we wsi Czepielin gmina Mordy Tadeusz Narojek 2010-03-16
115 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tadeusz Narojek 2010-02-24
114 Przetarg nieograniczony;Remont drogi gminnej Olędy - Krynki - Hołubla długości 2.525 mb, od drogi powiatowej nr 3626W Mordy - Paprotnia do drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinkach: - Olędy - Krynki nr 360506W do granicy Miasta i Gminy Mordy długości 1225 mb - Olędy - Krynki nr 360606W od granicy Miasta i Gminy Mordy długości 1300 mb - Remont skrzyżowania drogi gminnej nr 360606 Olędy-Krynki-Hołubla z drogą powiatową Nr 3617W Siedlce - Korczew w miejscowości Hołubla Tadeusz Narojek 2010-01-22
113 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i zawarciu umowy na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w 2009 r. Tadeusz Narojek 2009-12-21
112 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu. Tadeusz Narojek 2009-12-04
111 Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w 2009 r. Tadeusz Narojek 2009-11-24
110 Przebudowa drogi gminnej we wsi Klimonty Tadeusz Narojek 2009-08-04
109 Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Radzikowie Wielkim Tadeusz Narojek 2009-07-01
108 Dowożenie dzieci do szkół na terenie miasta i gminy Mordy Tadeusz Narojek 2009-06-25
107 Modernizacja drogi transportu rolnego Czepielin Kolonia - Stasin Tadeusz Narojek 2009-06-24
106 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin i sieci wodociągowej w miejscowościach Czepielin i Czepielin-Kolonia" Tadeusz Narojek 2009-06-08
105 Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin i sieci wodociągowej w miejscowościach Czepielin i Czepielin-Kolonia Tadeusz Narojek 2009-05-08
104 Informacja unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia pod nazwą "Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin i sieci wodociągowej w miejscowościach Czepielin i Czepielin-Kolonia" Tadeusz Narojek 2009-04-27
103 Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i Urzędu Miasta i Gminy w Mordach Tadeusz Narojek 2009-04-27
102 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie zamówienia pn."Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepilein i sieci wodociągowej w miejscowościach Czepielin i Czepielin-Kolonia" Tadeusz Narojek 2009-03-30
100 Przetarg na najem lokalu użytkowego (sklep) w miejscowości Suchodołek Tadeusz Narojek 2009-03-24
101 Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Radzików Oczki Tadeusz Narojek 2009-03-24
99 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na terenie miasta i gminy Mordy Tadeusz Narojek 2009-03-10
98 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie gminy Mordy Tadeusz Narojek 2009-03-02
97 Budowa stacji uzdatniania wody w m. Czepielin i sieci wodociągowej w m. Czepielin i Czepielin Kol Tadeusz Narojek 2009-02-16
96 Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w mieście Mordy przy Pl. Zwycięstwa Tadeusz Narojek 2008-12-08
95 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie miasta i gminy Mordy Tadeusz Narojek 2008-10-27
94 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta i gminy Mordy Tadeusz Narojek 2008-09-25
93 Ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie działki gruntu położonej w Mordach przy ul. Sienkiewicza Tadeusz Narojek 2008-08-14
92 Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Mordach przy Pl. Zwycięstwa 8 Tadeusz Narojek 2008-08-07
91 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie atrakcyjności miasta Mordy poprzez przebudowę jezdni i chodników Tadeusz Narojek 2008-07-28
90 Opracowanie projektu budowlanego modernizacji Ośrodka Zdrowia i Urzędu Miasta i Gminy w Mordach Tadeusz Narojek 2008-07-28
89 Dowożenie dzieci do szkół Tadeusz Narojek 2008-07-10
88 Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy Tadeusz Narojek 2008-07-10
87 Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej modernizacji Ośrodka Zdrowia w Radzikowie Wielkim Tadeusz Narojek 2008-07-09
86 Opracowanie projektu budowlanego modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Mordach Tadeusz Narojek 2008-07-09
85 Budowa boiska w Radzikowie Wielkim Tadeusz Narojek 2008-06-24
84 Budowa boiska w Radzikowie Wielkim gmina Mordy Tadeusz Narojek 2008-06-24
83 Modernizacja boiska szkolnego i wyposażenie placu zabaw w Zespole Oświatowym w Mordach Tadeusz Narojek 2008-06-20
82 Przetarg nieograniczony na zadanie pn."modernizacja drogi transportu rolnego Stara Wieś - Wojnów" Tadeusz Narojek 2008-06-11
81 Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej we wsi Głuchów-nawierzchnia bitumiczna dł. 1000mb" Tadeusz Narojek 2008-06-02
80 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży Tadeusz Narojek 2008-05-27
79 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie miasta i gminy Mordy Tadeusz Narojek 2008-05-27
78 Zaproszenie do składania ofert na "Usługi integracji społecznej" Tadeusz Narojek 2008-05-19
77 Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Mordach przy ul. Narutowicza Tadeusz Narojek 2008-05-07
76 Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Mordach przy ul. Narutowicza Tadeusz Narojek 2008-05-07
75 Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych w Mordach Tadeusz Narojek 2008-02-04
71 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Tadeusz Narojek 2007-10-30
70 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie gminy Mordy. Tadeusz Narojek 2007-10-29
68 Przetarg nieograniczony na dostawę opału na potzreby grzewcze UMiG na sezon jesienno-zimowy 2007/2008 Tadeusz Narojek 2007-09-03
67 Modernizacja ul. Podlaskiej w Radzikowie Wielkim - gmina Mordy Tadeusz Narojek 2007-07-26
65 Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowej koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach Tadeusz Narojek 2007-06-26
64 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Mordy, Głuchów, Klimonty, Wólka Soseńska, Sosenki Jajki, Ptaszki, Radzików Wielki, Rogóziec, Wojnów, Wyczółki i Pieńki Tadeusz Narojek 2007-06-25
61 Piemny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości w m. Radzików Kornica Tadeusz Narojek 2007-06-25
60 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie miasta Mordy Tadeusz Narojek 2007-05-15
59 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie wsi Radzików Kornica Tadeusz Narojek 2007-05-15
56 Remont drogi dojazdowej do cmentarza we wsi Czołomyje - nawierzchnia bitumiczna Tadeusz Narojek 2007-04-12
55 Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieuchomości położonej we wsi Rogóziec Tadeusz Narojek 2007-03-23
54 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości: Wojnów, część Głuchowa i Kolonii Mordy Tadeusz Narojek 2007-03-08
52 Rokowania w celu zawarcia umowy sprzedaży nieuchomości gruntowej w Mordach Tadeusz Narojek 2007-01-18
50 Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w m. Rogóziec gm. Mordy Tadeusz Narojek 2007-01-09
49 Wykaz lokali przeznaczonych do najmu na terenie miasta i Gminy Mordy Tadeusz Narojek 2006-10-23
48 Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości w m. Radzików Kornica Tadeusz Narojek 2006-09-25
47 Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w m. Wojnów Tadeusz Narojek 2006-09-25
46 Ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Mordy Tadeusz Narojek 2006-09-25
45 Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w m. Radzików Kornica Tadeusz Narojek 2006-07-11
44 Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w m. Wyczółki Tadeusz Narojek 2006-07-11
43 Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w m. Wojnów Tadeusz Narojek 2006-07-11
42 Drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyczółkach gm. Mordy Tadeusz Narojek 2006-07-10
41 Przetarg nieograniczoy o wartości szacunkowej poniżej 60000 euro na zadanie pn. "modernizacja drogi transportu rolnego Olędy - Krynki" Tadeusz Narojek 2006-06-26
39 WYKAZ gruntów przeznaczonych do sprzedaży - Wyczółki Tadeusz Narojek 2006-05-24
38 WYKAZ gruntów do sprzedaży - Wojnów Tadeusz Narojek 2006-05-24
37 WYKAZ gruntów przeznaczonych do sprzedaży - Radzików Kornica Tadeusz Narojek 2006-05-24
35 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 60000 euro na: 1. przebudowę dachu na budynku szkoły podstawowej, 2. przebudowę kotłowni i instalacji C.O. w budynku szkoły podstawowej, 3. termoizolacja ścian budynku szkoły podstawowej Tadeusz Narojek 2006-05-08
33 Drugi ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości po byłym Komisariacie Policji w m. Mordy Tadeusz Narojek 2006-04-04
32 Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości połozonej w Wyczółkach. Tadeusz Narojek 2006-03-30
31 Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na budowę świetlicy we wsi Krzymosze Tadeusz Narojek 2006-03-02
30 Informacja o wszczęciu postępowania w trybie zapytania o cenę Tadeusz Narojek 2006-02-26
29 Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Wyczółki zabudowanej budynkiem mieszkalnym drewnianym. Tadeusz Narojek 2006-02-08
24 Wykaz Nieruchomości do sprzedaży Tadeusz Narojek 2005-11-02
23 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 euro na modernizację drogi transportu rolnego Sosenki - Ptaszki. Tadeusz Narojek 2005-10-13
21 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły w Czepielinie Tadeusz Narojek 2005-08-22
18 Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Mordy, Głuchów, Wojnów, Stara Wieś, Kol. Mordy, Stok Ruski. Tadeusz Narojek 2005-08-05
15 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Wyczółki - Wólka Leśna Tadeusz Narojek 2005-06-16
14 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej o wartości poniżej 60 000 euro na wykonanie nawierzchni bitumicznej we wsi Wyczółki (wieś) Tadeusz Narojek 2005-06-16
13 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 euro na pełnienie nadzoru inwestroskiego przy budowie sieci wodociągowej z przyłączami Tadeusz Narojek 2005-06-02
10 Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji drogi transportu rolnego we wsi Wólka Soseńska Kol. Tadeusz Narojek 2005-05-05
8 Rokowania w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej we wsi Krzymosze. Tadeusz Narojek 2004-11-08
7 Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Czepielin zabudowanej budynkiem. Tadeusz Narojek 2004-11-08
6 Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w m. Mordy Tadeusz Narojek 2004-10-14
5 Zapytanie o cenę na:sporządzenie Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Mordy Tadeusz Narojek 2004-06-30
4 Budowa kanalizacji sanitarnej w Mordach Tadeusz Narojek 2004-05-18
3 przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji z przykanalikami oraz sieci wodociągowej z przyłączmi w m. Mordy Tadeusz Narojek 2004-05-11
2 Opracowanie map do celów projektowych Tadeusz Narojek 2004-01-22
1 Przetarg nieograniczony na opracowanie map do celów projektowych sieci wodociągowej z przyłączami. Tadeusz Narojek 2003-11-04

[Liczba odsłon: 2483923]

przewiń do góry