Przetarg nieograniczony IN.271.17.2020 - Udzielenie kredytu długoterminowego Miastu i Gminie Mordy

Numer postępowania: IN.271.17.2020
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi
Próg wartości zamówienia: poniżej 214.000 euro
Termin składania ofert: 22.10.2020 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 22.10.2020 r. godz. 10 15

RODO Klauzule informacyjne
Postępowanie zakończone
Ogłoszenie o zamówieniu: 596877-N-2020.pdf
1. SIWZ: 20.17.00.SIWZ.Kredyt.pdf
2. Zał. nr 1 - Dokumenty finanzowe: 20.17.01.zal1.Dokumenty.finansowe.zip
3. Zał. nr 2 - Formularz ofertowy: 20.17.02.zal2.druk.oferty.doc
4. Zał. nr 3 - Wzór oświadczenia składanego na podst. art.25a ust.1: 20.17.03.zal3.oswiadczenie_wykonawcy_z_art._25a_ust._1_ustawy_pzp.doc
5. Zał. nr 4 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej: 20.17.04.zal4.oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc
6. Wyjaśnienia z dnia 19.10.2020 r. Wyjasnienia_z_dnia_19.10.2020.pdf
7. Informacja z otwarcia ofert art.86 ust.5 Ustawy: 20.17.02.informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: 20.17.04.Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 510225298-N-2020.pdf

 

Przetarg nieograniczony IN.271.12.2020 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Mordy

Numer postępowania: IN.271.12.2020
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi
Próg wartości zamówienia: poniżej 214.000 euro
Termin składania ofert: 06.10.2020 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 06.10.2020 r. godz. 10 15

RODO Klauzule informacyjne
Postępowanie zakończone
Ogłoszenie o zamówieniu: 587675-N-2020.pdf
1. SIWZ: 20.12.00_SIWZ.pdf
2. Zał. nr 1 - Wzór umowy: 20.12.01.zal1.Wzór.umowy.pdf
3. Zał. nr 2 - Formularz ofertowy: 20.12.02.zal2.druk.oferty.doc
4. Zał. nr 3 - Wzór oświadczenia składanego na podst. art.25a ust.1: 20.12.03.zal3.oswiadczenie_wykonawcy_z_art._25a_ust._1_ustawy_pzp.doc
5. Zał. nr 4 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej: 20.12.04.zal4.oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc
6. Informacja z otwarcia ofert art.86 ust.5 Ustawy: 20.12.01.informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
7. Zawiadomienie o wyborze oferty: 20.12.02.Zawiadomienie o wyborze oferty bip.pdf
8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 510222328-N-2020.pdf

 

Przetarg nieograniczony IN.271.11.2020 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików-Oczki

Numer postępowania: IN.271.11.2020
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Próg wartości zamówienia: poniżej 5.548.000 euro
Termin składania ofert: 10.08.2020 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 10.08.2020 r. godz. 10 15

RODO Klauzule informacyjne

Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie_566312-N-2020.pdf
1. SIWZ: 20.11.00_SIWZ_Przebudowa.Radzików-Oczki.pdf
2. Zał. nr 1 - Opis robót: 20.11.01.zal1.Szkic.pdf
3. Zał. nr 2 - Przedmiar: 20.11.02.zal2.Przedmiar.doc
4. Zał. nr 3 - STWiORB: 20.11.03.zal3.STWiORB.pdf
5. Zał. nr 4a - Wzór umowy: 20.11.04.zal4.wzor.umowy.pdf
6. Zał. nr 5 - Formularz ofertowy: 20.11.05.zal5.druk.oferty.doc
8. Zał. nr 6 - Wzór oświadczenia składanego na podst. art.25a ust.1: 20.11.06.zal6.oswiadczenie_wykonawcy_z_art._25a_ust._1_ustawy_pzp.doc
9. Zał. nr 7 - Wzór wykazu osób kierujących robotami budowlanymi: 20.11.07.zal7.wykaz_osob.doc
10. Zał. nr 8 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej: 20.11.08.zal8.oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc
11. Informacja z otwarcia ofert art.86 ust.5 Ustawy: 20.11.01.informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: 20.11.04.Zawiadomienie.pdf
13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 510168221-N-2020.pdf

 

Przetarg nieograniczony IN.271.9.2020 - Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 2088 i cz. działki nr 2084) w miejscowości Czepielin

Numer postępowania: IN.271.9.2020
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Próg wartości zamówienia: poniżej 5.548.000 euro
Termin składania ofert: 24.06.2020 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 24.06.2020 r. godz. 10 15

RODO Klauzule informacyjne

Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie_549312-n-2020.pdf
1. SIWZ: 20.09.00_SIWZ_Przebudowa.Czepielin.pdf
2. Zał. nr 1 - Opis robót: 20.09.01.zal1.Opis_planowanych_robot.pdf
3. Zał. nr 2 - Przedmiary: 20.09.02.zal2.Przedmiar.pdf  20.09.02.zal2.przedmiar.doc
4. Zał. nr 3 - STWiORB: 20.09.03.zal3.STWiORB.pdf
5. Zał. nr 4a - Wzór umowy: 20.09.04.zal4.wzor.umowy.pdf
6. Zał. nr 5 - Formularz ofertowy: 20.09.05.zal5.druk.oferty.doc
8. Zał. nr 6 - Wzór oświadczenia składanego na podst. art.25a ust.1: 20.09.06.zal6.oswiadczenie_wykonawcy_z_art._25a_ust._1_ustawy_pzp.doc
9. Zał. nr 7 - Wzór wykazu osób kierujących robotami budowlanymi: 20.09.07.zal7.wykaz_osob.doc
10. Zał. nr 8 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej: 20.09.08.zal8.oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc
11. Informacja z otwarcia ofert art.86 ust.5 Ustawy: 20.9.01.informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
12. Zawiadomienie o wyborze oferty: 20.9.04.zawiadomienie_o_wyborze_oferty_www.pdf
13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 510119727-N-2020.pdf

 

Przetarg nieograniczony IN.271.8.2020 - Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy.

Numer postępowania: IN.271.8.2020
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Próg wartości zamówienia: poniżej 5.548.000 euro
Termin składania ofert: 29.05.2020 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 29.05.2020 r. godz. 10 15
RODO Klauzule informacyjne 
Postępowanie zakończone
Ogłoszenie o zamówieniu: ogloszenie.539901-n-2020.pdf
1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia: 20.08.00.siwz_remonty.pdf
2. Zał. nr 1 - Wykaz sołectw z ilościami dostaw: 20.08.01.zal1.wykaz_solectw.pdf
3. Zał. nr 2 - Wzór umowy: 20.08.02.zal2.wzor_umowy.pdf
4. Zał. nr 3 - Formularz ofertowy: 20.08.03.zal3.druk_oferty.doc
5. Zał. nr 4 - Wzór oświadczenia składanego na podst. art.25a ust.1 Ustawy: 20.08.04.zal4.oswiadczenie_wykonawcy_z_art._25a_ust._1_ustawy_pzp.doc
6. Zał. nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej składanego po zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert: 20.08.05.zal5.oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc
7. Informacja z otwarcia ofert art.86 ust.5 Ustawy: 20.08.01.informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
8. Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych: 20.08.03.wezwanie_oferty_dodatkowe.pdf
9. Formularz oferty dodatkowej: 20.08.03.druk.oferty.dodatkowej.doc
10. Informacja z otwarcia ofert dodatkowych: 20.08.05.informacja_z_otwarcia_ofert_dodatkowych.pdf
11. Zawiadomienie o wyborze oferty: 20.08.06.zawiadomienie_o_wyborze_oferty_www.pdf
12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 510102383-N-2020.pdf

 

Zapytanie ofertowe IN.271.7.2020 - Zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag z terenu Miasta i Gminy Mordy

Numer postępowania: IN.271.7.2020
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 15.05.2020 r. godz. 1200
Termin otwarcia ofert:  15.05.2020 r. godz. 1215
RODO Klauzule informacyjne
Postępowanie zakończone
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert: 20.07.00.zapytanie_odpady_rolnicze.pdf
2. Zał. 1 - Formularz oferty: 20.07.01.zal.1_druk_oferty.doc
3. Zał. 2 - Wzór umowy: 20.07.02.zal.2_wzór_umowy.pdf
4. Zał. 1 do umowy: 20.07.02.01.zal_1_do_umowy.pdf
5. Zał. 3 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych:
20.07.03.zal.3_wzór_umowy_powierzenia.pdf
6. Zawiadomienie o unieważnieniu: 20.07.01.zawiadomienie_o_uniewaznieniu.pdf

 

Przetarg nieograniczony IN.271.5.2020 - Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy.

Numer postępowania: IN.271.5.2020
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Próg wartości zamówienia: poniżej 5.548.000 euro
Termin składania ofert: 05.05.2020 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 05.05.2020 r. godz. 10 15
RODO Klauzule informacyjne 
Postępowanie aktualne
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogloszenie_532644-n-2020.pdf
1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia: 20.05.00.siwz_kruszywa.pdf
2. Zał. nr 1 - Wykaz sołectw z ilościami dostaw: 20.05.01.zal1.wykaz_solectw.doc
3. Zał. nr 2a - Wzór umowy Część 1: 20.05.02.zal2a.wzor_umowy_cz1.pdf
4. Zał. nr 2b - Wzór umowy Część 2: 20.05.02.zal2b.wzor_umowy_cz2.pdf
5. Zał. nr 2c - Wzór umowy Część 3: 20.05.02.zal2c.wzor_umowy_cz3.pdf
6. Zał. nr 3 - Formularz ofertowy: 20.05.03.zal3.druk_oferty.doc
7. Zał. nr 4 - Wzór oświadczenia składanego na podst. art.25a ust.1 Ustawy:  20.05.04.zal4.oswiadczenie_wykonawcy_z_art._25a_ust._1_ustawy_pzp.doc
8. Zał. nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej składanego po zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert: 20.05.05.zal5.oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc 
9. Informacja z otwarcia ofert art.86 ust.5 Ustawy: 20.05.01.informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania: 20.05.07.zawiadomienie_o_wyborze_i_uniewaznieniu_www.pdf
11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 510089764-N-2020.pdf

 

Przetarg nieograniczony IN.271.4.2020 - Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Mordy

 

Numer postępowania: IN.271.4.2020
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Próg wartości zamówienia: poniżej 5.548.000 euro
Termin składania ofert: 04.05.2020 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 04.05.2020 r. godz. 10 15

RODO Klauzule informacyjne

Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie_531899.pdf

1. SIWZ: 20.04.00_siwz_przebudowy.drog.gminnych.pdf

2. Zał. nr 1a, 1b, 1c - Szkice sytuacyjne: 20.04.01.zal1abc.szkice.pdf

3. Zał. nr 2a, 2b, 2c - Przedmiary: 20.04.02.zal2abc.przedmiary.doc

4. Zał. nr 3 - STWiORB: 20.04.03.zal3.stwiorb.pdf5. Zał. nr 4a - Wzór umowy część 1: 20.04.04.zal4a.wzor.umowy.cz1.pdf

6. Zał. nr 4a - Wzór umowy część 2: 20.04.04.zal4b.wzor.umowy.cz2.pdf
7. Zał. nr 4a - Wzór umowy część 3: 20.04.04.zal4c.wzor.umowy.cz3.pdf
8. Zał. nr 5 - Formularz ofertowy: 20.04.05.zal5.druk.oferty.doc
9. Zał. nr 6 - Wzór oświadczenia składanego na podst. art.25a ust.1: 20.04.06.zal6.oswiadczenie_wykonawcy_z_art._25a_ust._1_ustawy_pzp.doc
10. Zał. nr 7 - Wzór wykazu osób kierujących robotami budowlanymi: 20.04.07.zal7.wykaz_osob.doc
11. Zał. nr 8 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej:20.04.08.zal8.oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc
12. Informacja z otwarcia ofert art.86 ust.5 Ustawy: 20.4.01.informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: 20.4.03.zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
14. Ogłoszenie o udzieleni zamówienia: 510085996-n-2020.pdf

 

Zapytanie ofertowe IN.271.3.2020 - Monitorowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kolonii Mordy, gmina Mordy.

Numer postępowania: IN.271.3.2020
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 30.01.2020 r. godz. 1000
Termin otwarcia ofert:  30.01.2020 r. godz. 1015
RODO Klauzule informacyjne
Postępowanie zakończone
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert: 20.03.zapytanie.ofertowe.monitorowanie.2020.pdf
2. Zał. 1 - Formularz oferty: 20.03.zal1.druk.oferty.monitorowanie.2020.doc
3. Zał. 2 - Projekt umowy: 20.03.zal2.projekt.umowy.monitorowanie.2020.doc
4. Zawiadomienie o wyborze oferty: in.272.3.2020.zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

 

Przetarg nieograniczony IN.271.2.2020 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Mordy w 2020 roku

Numer postępowania: IN.271.2.2020
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi
Próg wartości zamówienia: poniżej 214.000 euro
Termin składania ofert (zmieniony): 15.01.2020 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert (zmieniony): 15.01.2020 r. godz. 10 15

RODO Klauzule informacyjne

Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu: 500797-N-2020.pdf
1. SIWZ: 20.2.00.siwz.pdf
2. Zał. nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
    20.2.01.zal1.szczegolowy.opis.przedmiotu.zamowienia.pdf
3. Zał. nr 2 - Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia:
    20.2.02.zal2.szczegolowy.wykaz.nieruchomosci.na.31.12.2019.xlsx
4. Zał. nr 3 - Wzór umowy: 20.2.03.zal3.wzor.umowy.pdf
    Zał. nr 3 - Wzór umowy po zmianie 10.01.2020 r.: 20.2.03.zal3.wzor.umowy.zmiana.10.01.2020_r.pdf
    20.2.01.zal1.doumowy.pdf
    20.2.02.zal2.doumowy.xlsx

5. Zał. nr 4 - Formularz ofertowy: 20.2.04.zal4.druk.oferty.doc

6. Zał. nr 5 - Wzór oświadczenia składanego na podst. art.25a ust.1: 20.2.05.zal5.oswiadczenie.doc
7. Zał. nr 6 - Wzór wykazu zrealizowanych usług: 20.2.06.zal6.wykaz.uslug.doc
8. Zał. nr 7 - Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
9. Zał. nr 8 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy
   kapitałowej: 20.2.08.zal8.oswiadczenie.o.grupie.kapitalowej.doc
10. Wyjaśnienia z dn. 10.01.2020 r. wraz z załącznikiem: 20.2.01.odpowiedzi.z.dnia.10.01.2020.pdf
   
20.2.03.zal3.wzor.umowy.zmiana.10.01.2020_r.pdf
11. Informacja z otwarcia ofert art. 86 ust. 5 Ustawy: 20.2.02.informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: 20.2.03.zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 510011326-n-2020.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Izdebski
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-08 09:41:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-08 10:28:08
  • Liczba odsłon: 1992
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2483879]

przewiń do góry