Miasto i Gmina MORDY

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych NSP 2011.

Gminny Komisarz Spisowy w Mordach ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na terenie Miasta i gminy Mordy.

Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:
1. ukończone 18 lat
2. co najmniej wykształcenie średnie (preferowani są studenci i osoby z wyższym wykształceniem)                                                                                                             

3. zamieszkiwanie, zatrudnienie lub pobieranie nauki na terenie miasta i gminy Mordy                                                                                                                         

4. korzystanie z pełni praw publicznych                                                                      

5. niekaralność za przestępstwo umyślne (w tym skarbowe)                                            

6. dyspozycyjność – praca rachmistrza będzie trwała ponad 3 miesiące (nie zalecane jest, aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat)                            

7. pełna sprawność fizyczna                                                                                         

8. umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów i sprawnego komunikowania się  z respondentami                                                                                                            

9. umiejętność obsługi komputera i telefonu komórkowego – formularz spisowy wypełniany będzie elektronicznie na urządzeniu typu „hand-held”


Obowiązki rachmistrza:
1. udział w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami „hand-held” i zainstalowanymi na nich aplikacjami w okresie między 5 stycznia a 25 lutego 2011r .
Czas trwania szkolenia - 24 godziny , z czego 18 godzin tj. 3 dni po 6 godzin netto poświęconych jest na omówienie działania aplikacji i warsztaty z aplikacją mobilną.
W ramach warsztatów omawiana będzie dodatkowo metodologia spisu.
Szkolenie kończy się obowiązkowym egzaminem . Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
2.
obchód przedspisowy: 1 – 17 marca 2011r.
3. udział w szkoleniu uzupełniającym i odprawie przedspisowej: 6 – 7 kwietnia 2011r.
4. przeprowadzenie spisu: 8 kwietnia – 30 czerwca 2011r.


Umowy zlecenia na wykonanie prac spisowych oraz umowy użyczenia sprzętu „hand-held” zawierać będzie z rachmistrzami Urząd Statystyczny w Warszawie.

Zgłoszenia należy dokonać na piśmie, wypełniając załączoną ankietę

i składając ją w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mordach, ul. Kilińskiego 9   do dnia 17 grudnia 2010r. (piątek) do godz. 14.00.

 Gminny Komisarz Spisowy w Mordach

 mgr inż. Andrzej Piotrowski

 

Wszelkie informacje dotyczące Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań - 2011 znajdują się pod linkiem: http://www.stat.gov.pl/gus/nsp_PLK_HTML.htm

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tadeusz Narojek
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-07 15:04:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Tadeusz Narojek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-08 15:20:28
  • Liczba odsłon: 3721
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2495086]

przewiń do góry