Zarządzenie nr 121/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 grudnia 2017 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia nr 156/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy
Zarządzenie_nr_121_20171231.pdf

Zarządzenie nr 120/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 grudnia 2017 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia nr 115/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 156/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy
Zarządzenie_nr_120_20171231.pdf

Zarządzenie nr 116/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
116_2017.pdf

Zarządzenie nr 115/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok.
115_2017.pdf

Zarządzenie nr 114/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie:
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2017-2025.
114_2017.pdf  

Zarządzenie nr 113/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
113_2017.pdf

Zarządzenie nr 112/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie:
ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach.
112_2017.pdf

Zarządzenie nr 110/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie:
przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej powołania komisji inwentaryzacyjnych i zespołów spisowych.
110_2017.pdf

Zarządzenie nr 109/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie:
autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030.
109_2017.pdf

Zarządzenie nr 108/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
108_2017.pdf

Zarządzenie nr 107/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok.
107_2017.pdf

Zarządzenie nr 105/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
105_2017.pdf

Zarządzenie nr 104/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
104_2017.pdf

Zarządzenie nr 103/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok.
103_2017.pdf

Zarządzenie nr 102/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie:
zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
102_2017.pdf

Zarządzenie nr 101/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie:
powołania komisji w sprawie odbioru zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 360505W St. Kol. Mordy – Radzików Stopki dz. ewid. nr 705 i 705/1 w miejscowości Wielgorz oraz dz. ewid. nr 499/1 i 291 w miejscowości Klimonty   na odcinku od km 1+683 do km 3+809 o długości 2,126 km, na odcinku od km 4+445 do km 4+983 o długości 0,538 km o łącznej długości 2,664 km".
101_2017.pdf

Zarządzenie nr 100/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie:
powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn zaistniałego wypadku oraz sporządzenia dokumentacji powypadkowej.
100_2017.pdf

Zarządzenie nr 99/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2017 rok.
projektu uchwały budżetowej na rok 2018
99_2017.pdf

Zarządzenie nr 98/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie:
projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2018-2030.
98_2017.pdf

Zarządzenie nr 97/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
97_2017.pdf

Zarządzenie nr 96/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2017 rok.
96_2017.pdf

Zarządzenie nr 95/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie:
powołania Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy.
95_2017.pdf

Zarządzenie nr 94/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie działki gruntu nr 49 o pow 1100 m 2 położonej w miejscowości Wojnów.
94_2017.pdf

Zarządzenie nr 93/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie działki gruntu nr 2000 o pow 234 m 2 położonej przy Placu Zwycięstwa w Mordach.
93_2017.pdf

Zarządzenie nr 92/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 października 2017 r. w sprawie:
powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
92_2017.pdf

Zarządzenie nr 91/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 października 2017 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_91_2017.pdf

Zarządzenie nr 90/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 17 października 2017 r. w sprawie:
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Mordy w latach 2018-2019".
Zarządzenie_nr_90_2017.pdf

Zarządzenie nr 89/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 17 października 2017 r. w sprawie:
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: ulicy Sienkiewicza i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim".
Zarządzenie_nr_89_2017.pdf

Zarządzenie nr 88/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 17 października 2017 r. w sprawie:
ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach.
Zarządzenie_nr_88_2017.pdf

Zarządzenie nr 87/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 13 października 2017 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_87_2017.pdf

Zarządzenie nr 85/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie:
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia komunalnego.
Zarządzenie_nr_85_2017.pdf

Zarządzenie nr 84/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_84_2017.pdf

Zarządzenie nr 83/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 września 2017 r. w sprawie:
ustalenia normy zużycia oleju napędowego w samochodzie służbowym marki SKODA OCTAVIA nr rej. WSI 44KA.
Zarządzenie_nr_83_2017.pdf

Zarządzenie nr 82/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 września 2017 r. w sprawie:
w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych dla pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego będącego w dyspozycji Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Mordy.
Zarządzenie_nr_82_2017.pdf

Zarządzenie nr 81/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 września 2017 r. w sprawie:
wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Zarządzenie_nr_81_2017.pdf

Zarządzenie nr 80/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 20 września 2017 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_80_2017.pdf  

Zarządzenie nr 79/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 20 września 2017 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok.
Zarządzenie_nr_79_2017.pdf

Zarządzenie nr 77/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 13 września 2017 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_77_2017.pdf  

Zarządzenie nr 76/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 6 września 2017 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok.
Zarządzenie_nr_76_2017.pdf

Zarządzenie nr 75/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 6 września 2017 r. w sprawie:
opracowania materiałów planistycznych na 2018 rok.
Zarządzenie_nr_75_2017.pdf

Zarządzenie nr 74/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 5 sierpnia 2017 r. w sprawie:
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: ulicy Sienkiewicza i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim".
Zarządzenie_nr_74_2017.pdf

Zarządzenie nr 73/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 1 września 2017 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie nieruchomości mienia komunalnego Gminy Mordy, składającego się z części działki nr 2442/2 o pow. 300 m2 położonej w Mordach przy ul. Narutowicza.
Zarządzenie_nr_73_2017.pdf

Zarządzenie nr 72/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_72_2017.pdf

Zarządzenie nr 71/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie:
przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku.
Zarządzenie_nr_71_2017.pdf

Zarządzenie nr 70/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie:
przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej na dzień zakończenia działalności przez Gimnazjum Nr 1 w Mordach.
Zarządzenie_nr_70_2017.pdf

Zarządzenie nr 69/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_69_2017.pdf

Zarządzenie nr 68/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2017 rok.
Zarządzenie_nr_68_2017.pdf

Zarządzenie nr 67/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie:
powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn zaistniałego wypadku oraz sporządzenia dokumentacji powypadkowej.
Zarządzenie_nr_67_2017.pdf

Zarządzenie nr 66/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_66_2017.pdf

Zarządzenie nr 65/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2017 rok.
Zarządzenie_nr_65_2017.pdf

Zarządzenie nr 64/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie:
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie_nr_64_2017.pdf

Zarządzenie nr 63/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie:
ustalenia wysokości stawki czynszu miesięcznego za lokal użytkowy zlokalizowany na parterze w budynku przy ul. Kilińskiego 9 w Mordach.
Zarządzenie_nr_63_2017.pdf

Zarządzenie nr 62/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie:
ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę terenu pod pojemniki na odzież używaną.
Zarządzenie_nr_62_2017.pdf

Zarządzenie nr 61/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_61_2017.pdf

Zarządzenie nr 60/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2017 rok.
Zarządzenie_nr_60_2017.pdf

Zarządzenie nr 59/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie:
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy".
Zarządzenie_nr_59_2017.pdf

Zarządzenie nr 58/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie części działki gruntu o pow. 5m 2 będącego częścią działki nr 534/1 położonej w miejscowości Wyczółki.
Zarządzenie_nr_58_2017.pdf

Zarządzenie nr 57/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie:
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Remont drogi gminnej nr 360505W St. Kol. Mordy - Radzików Stopki dz. ewid. nr 705 i 705/1 w miejscowości Wielgorz oraz dz. ewid. nr 499/1 i 291 w miejscowości Klimonty na odcinku od km 1+683 do km 3+809 o długości 2,126 km, na odcinku od km 4+445 do km 4+983 o długości 0,538 km o łącznej długości 2,664 km".
Zarządzenie_nr_57_2017.pdf

Zarządzenie nr 56/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_56_2017.pdf

Zarządzenie nr 55/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie:
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół na terenie gminy Mordy w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie biletów miesięcznych".
Zarządzenie_nr_55_2017.pdf

Zarządzenie nr 54/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_54_2017.pdf

Zarządzenie nr 53/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2016 rok.
Zarządzenie_53_2017.pdf

Zarządzenie nr 52/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie:
zmiany zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Mieście i Gminie Mordy i jej jednostkach organizacyjnych.
Zarządzenie_52_2017.pdf

Zarządzenie nr 51/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu miesięcznego za lokal użytkowy nr 1 o pow. 130 m2 zlokalizowany na parterze w budynku przy ul. 11 Listopada 3.
Zarządzenie_51_2017.pdf

Zarządzenie nr 50/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie:
odwołania członka komisji przetargowej ze składu "komisji przetargowej" powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: "Modernizacja drogi gminnej (ul. Ogrodowa) w miejscowości Mordy.
Zarządzenie_50_2017.pdf

Zarządzenie nr 49/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_49_2017.pdf

Zarządzenie nr 48/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2016 rok.
Zarządzenie_48_2017.pdf

Zarządzenie nr 47/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie:
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2017-2025.
Zarządzenie_47_2017.pdf

Zarządzenie nr 46/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_46_2017.pdf

Zarządzenie nr 45/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Modernizacja drogi gminnej (ul. Ogrodowa) w miejscowości Mordy".
Zarządzenie_45_2017.pdf

Zarządzenie nr 44/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie:
powołania Komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
Zarządzenie_44_2017.pdf

Zarządzenie nr 43/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie:
ustalenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy.
Zarządzenie_43_2017.pdf

Zarządzenie nr 42/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie:
obniżenia wartości nieruchomości mienia komunalnego Gminy Mordy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego .
Zarządzenie_42_2017.pdf

Zarządzenie nr 41/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie:
obniżenia wartości nieruchomości mienia komunalnego Gminy Mordy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego .
Zarządzenie_41_2017.pdf

Zarządzenie nr 40/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Radzików-Stopki" oraz zadania pod nazwą "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin-Kolonia oraz remont drogi gminnej w miejscowości Ostoje".
Zarządzenie_40_2017.pdf

Zarządzenie nr 39/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_39_2017.pdf

Zarządzenie nr 38/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok.
Zarządzenie_38_2017.pdf

Zarządzenie nr 37/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_37_2017.pdf

Zarządzenie nr 36/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wyczółki, gm. Mordy i Pruszyn, gm. Siedlce oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Radzików-Stopki".
Zarządzenie_36_2017.pdf

Zarządzenie nr 35/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie:
potwierdzenia zajmowania przez Dyrektora dotychczasowego Gimnazjum Nr 1 w Mordach funkcji wicedyrektora Zespołu Oświatowego w Mordach.
Zarządzenie_35_2017.pdf

Zarządzenie nr 34/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie nieruchomości mienia komunalnego Gminy Mordy, składającego się z części działki nr 2442/2 o pow. 300 m2 położonej w Mordach przy ulicy Narutowicza.
Zarządzenie_34_2017.pdf

Zarządzenie nr 33/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie:
ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie miasta Mordy przy ul. 11 Listopada 3, składającego się z części 706m 2 działki nr 2728.
Zarządzenie_33_2017.pdf

Zarządzenie nr 32/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie:
powołania Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy.
Zarządzenie_32_2017.pdf

Zarządzenie nr 31/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_31_2017.pdf

Zarządzenie nr 30/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2017 rok.
Zarządzenie_30_2017.pdf

Zarządzenie nr 29/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_29_2017.pdf  

Zarządzenie nr 28/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie:
zatwierdzenia diagnozy potrzeb w zakresie edukacji przedszkolnej Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim.
Zarządzenie_28_2017.pdf

Zarządzenie nr 27/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie:
powołania Komisji do spraw trwałego uszkodzenia dysków usc, ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Zarządzenie_27_2017.pdf  

Zarządzenie nr 26/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie:
wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach.
Zarządzenie_26_2017.pdf

Zarządzenie nr 25/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie:
ogłoszenie naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta i Gminy Mordy.
Zarządzenie_25_2017.pdf

Zarządzenie nr 24/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_24_2017.pdf

Zarządzenie nr 23/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok.
Zarządzenie_23_2017.pdf

Zarządzenie nr 22/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_22_2017.pdf

Zarządzenie nr 21/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie:
przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy oraz planów finansowych jednostek za 2016 rok.
Zarządzenie_21_2017.pdf

Zarządzenie nr 20/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie:
obniżenie wartości nieruchomości mienia komunalnego Miasta i Gminy Mordy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie_20_2017.pdf

Zarządzenie nr 19/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie nieruchomości mienia komunalnego Gminy Mordy, składającego się z części działki nr 2442/2 o pow. 300 m 2 położonej w Mordach przy ul. Narutowicza.
Zarządzenie_19_2017.pdf

Zarządzenie nr 18/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_18_2017.pdf

Zarządzenie nr 17/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok.
Zarządzenie_17_2017.pdf

Zarządzenie nr 16/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_16_2017.pdf

Zarządzenie nr 15/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok.
Zarządzenie_15_2017.pdf

Zarządzenie nr 14/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie:
wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza.
Zarządzenie_14_2017.pdf

Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu miesięcznego za lokal użytkowy nr 3B o pow. 55 m 2 zlokalizowany na parterze w budynku przy ul. 11 Listopada 3.
Zarządzenie_13_2017.pdf  

Zarządzenie nr 12/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu miesięcznego za lokal użytkowy nr 1 o pow. 130 m 2 zlokalizowany na parterze w budynku przy ul. 11 Listopada 3.
Zarządzenie_12_2017.pdf  

Zarządzenie nr 11/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_11_2017.pdf

Zarządzenie nr 10/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok.
Zarządzenie_10_2017.pdf  

Zarządzenie nr 9/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie nieruchomości mienia komunalnego Gminy Mordy, składającego się z części działki nr 690 o pow. 2000m 2 położonego w Stoku Ruskim.
Zarządzenie_9_2017.pdf

Zarządzenie nr 8/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Czołomyjach, składającej się z działki gruntu nr 123/1 o pow. 1594 m 2 stanowiącej własność Gminy Mordy.
Zarządzenie_8_2017.pdf

Zarządzenie nr 7/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_7_2017.pdf .

Zarządzenie nr 6/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_6_2017.pdf

Zarządzenie nr 5/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok.
Zarządzenie_5_2017.pdf

Zarządzenie nr 4/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie:
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla dla przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej.
Zarządzenie_4_2017.pdf

Zarządzenie nr 3/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie:
ustalenia stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu miasta i gminy Mordy do oczyszczalni ścieków w Mordach.
Zarządzenie_3_2017.pdf

Zarządzenie nr 2/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie:
powołania komisji likwidacyjnej.
Zarządzenie_2_2017.pdf  

Zarządzenie nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie:
powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn zaistniałego wypadku oraz sporządzenia dokumentacji powypadkowej.
Zarządzenie_1_2017.pdf  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Izdebski
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-03 11:27:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-10 14:54:38
  • Liczba odsłon: 2479
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2493921]

przewiń do góry