----- 2008 -----

 

- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

  "Budowa kanalizacji sanitarnej w Mordach przy ul. Narutowicza (zobacz)

 

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w

  Mordach przy ul. Narutowicza" (zobacz)

 

- Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Opracowanie 

  projektu budowlanego modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w

  Mordach" (zobacz)

 

- Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o udzielenie

  zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanego    

  modernizacji Ośrodka Zdrowia w Radzikowie Wielkim" (zobacz)

 

- Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Opracowanie

  projektu budowlanego rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości

  Kolonia Mordy" (zobacz)

 

- Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn. "Budowa boiska

  w Radzikowie Wielkim"   (zobacz)

 

- Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn. "Modernizacja

  boiska szkolnego i wyposażenie placu zabaw w Zespole Oświatowym w

  Mordach"   (zobacz)

 

- Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn. "Dowożenie

  dzieci do szkół" (zobacz)

 

----- 2009 -----

 

- Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn. "Opracowanie

  projektu budowlanego modernizacja Ośrodka Zdrowia i Urzędu Miasta i Gminy 

  w Mordach" (zobacz)

 

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji

  projektowej budo wlanej modernizacji Ośrodka Zdrowia w Radzikowie

  Wielkim" (zobacz)

 

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i rozstrzygnięcia przetargu na zadanie

  pn. " Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i Urzędu Miasta i Gminy w

  Mordach" (zobacz)

 

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. "Przebudowa budynku Ośrodka

  Zdrowia i Urzędu Miasta i Gminy w Mordach" (15.06.2009 r.) (zobacz)

 

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. "Budowa stacji uzdatniania wody

  w miejscowości Czepielin i sieci wodociągowej w miejscowościach Czepielin i

  Czepielin-Kolonia"   (25.06.2009 r.) (zobacz)

 

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.

  "Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Radzikowie Wielkim" (28.07.2009)

   (zobacz)

 

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. "Przebudowa budynku Ośrodka

   Zdrowia w Radzikowie Wielkim"   z  dnia 13.08.2009 r. (zobacz)

 

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej z przyłączami

  kanalizacyjnymi i oczyszczalnią ścieków, sieci wodociągowej z przyłączami oraz przydomowych oczyszczalni

  ścieków w miejscowości Wyczółki (zobacz)

 

----- 2011 -----

 

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą "Remont i wyposażenie

  świetlicy oraz zagospodarowanie centrum we wsi Klimonty" z dnia 04.03.2011 r. (zobacz)

 

----- 2012 -----

 

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pt. "Remont i wyposażenie świetlicy oraz

  zagospodarowanie centrum we wsi Wyczółki" z dnia 13.02.2012 r. (czytaj)

 

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: "Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie centrum

  we wsi Wyczółki"   z dn. 06.03.2012 r. (czytaj)

 

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pt. „Budowa przydomowych

  oczyszczalni ścieków w gminie Mordy”  dn. 27.07.2012 (czytaj)

 

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego ze 

  zbiornikiem 2500 dm3 z napędem 4x4 dla OSP Wielgorz (czytaj)

 

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. " Udzielenie i obsługa kredytu 

  długoterminowego  2012 r." (czytaj)

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na " Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w 2012 r." (czytaj)

 

-----  2013 -----

 

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. "Remont i wyposażenie świetlicy

  oraz zagospodarowanie centrum we wsi Radzików Wielki (zobacz)

 

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  - Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie centrum we

  wsi  Radzików Wielki (zobacz)

 

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. "B udowa indywidualnych

  przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wyczółki"  

  (czytaj)

 

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -"Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz

  sieci  wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wyczółki" (czytaj)

 

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. "Odbiór i zagospodarowanie

  odpadów komunalnych"   (czytaj)

 

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli

  nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Mordy"  (czytaj)

- Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na zadanie pn. "remont świetlicy wiejskiej w m. Wojnów" (zobacz)

 

- Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na wykonanie tablicy informacyjnej (zobacz)

 

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w 2013 r.

  (zobacz)

 

----- 2014 -----

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Rekultywacja składowiska odpadów innych

  niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kolonia Mordy" ( zobacz)


- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Wykonanie tablicy pamiątkowej" (czytaj)


- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie  funkcji inspektora nadzoru nad realizacją

  zadania pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kolonia Mordy

  (zobacz)


- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -   "Rekultywacja składowiska odpadów innych

  niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kolonia Mordy" (zobacz)


- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu miasta i gminy Mordy (zobacz)

- Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Czepielin i Czepielin - Kolonia (zobacz)

- Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu miasta i gminy Mordy" (zobacz)

----- 2015 -----

 

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Mordy" (zobacz)


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Leszek Konstańczuk
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-16 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-13 08:44:46
  • Liczba odsłon: 3507
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2493967]

przewiń do góry