--- 2018 ---

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa - budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła opasowego wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr ewid. 762/1 w miejscowości Klimonty, gmina Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
Karta_informacyjna_20180911120001.pdf


--- 2016 ---

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowaną na działce 805/4 w miejscowości Wojnów, gmina Mordy
Karta IN.6220.06.2016.pdf

 

----- 2012 -----

 

- Karta informacyjna dla zadania polegającego na: budowie warsztatu samochodowego, stacji paliw płynnych wraz ze

  stacją diagnostyki pojazdów i zbiornikami na paliwo gazowe na działkach nr 2389 i 2386/1 w miejscowości Mordy,

  ul. Narutowicza (zobacz)

 

----- 2010 -----

 

- Karta informacyjna dla decyzji i posatnowień "Postanowienie o nałożeniu obowiązku

  przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia

  polegającego na budowie budynku inwentarskiego w miejscowości Klimonty gmina

  Mordy (zobacz)

 

- Karta informacyjna dla decyzji i postanowień "Postanowienie o odstąpieniu od

  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego

  na budowie i wyposażeniu Zkładu Wylęgu drobiu wraz ze stacją transformatorową w m.

  Stok Ruski na działkach o nr. ewid. 753, 754/2, 755 (zobacz)

 

- Karta informacyjna dla decyzji i postanowień "Postanowienie o odstąpieniu obowiązku przeprowadzania oceny

  oddziaływania na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia pn. Remont drogi powiatowej nr 3665W Mordy-Klimonty-

  Ptaszki (Bejdy-Próchenki) na odcinku leśnym w miejscowości Klimonty w kierunku miejscowości Wólka Soseńska

  długości 1100 mb (zobacz)

 

- Karta informacyjna dla zadania polegającego na: przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3629W Mordy-

  Sosenki Jajki-Wólka Soseńska wraz z dojazdami (zobacz)


----- 2009 -----


- Karta informacyjna Nr 1 o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego

  ochronie (zobacz)

- Karta informacyjna zadania "przebudowa drogi powiatowej Stok Laci-Olszanka, odcinek

  Cielemęc - Radzików Wielki dł. 7,2 km gmina Zbuczyn i gmina Mordy (zobacz)

- Karta informacyjna Nr 4 o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego

  ochronie (Decyzja z dnia 21.04.2009 r. na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi na

  działce o nr ewid. 845 położonej we wsi Klimonty" (zobacz)

- Karta informacyjna Nr 5 o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego

  ochornie (Postanowienie z dnia 21.04.2009r. na realizację zadania pn. "Rozbudowa

  infrastruktury sportowej na działce o nr ewid. 2401 położonej przy ul. Narutowicza w

  Mordach" (zobacz)

- Karta informacyjna Nr 6 o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego

  ochronie (Decyzja z dnia 05.05.2009 r. na realizację zadania pn. "Rozbudowa

  infrastruktury sportowej na działce nr ewid. 2401 położonej przy ul. Narutowicza w

  Mordach" (zobacz)


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tadeusz Narojek
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-27 13:55:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-12 09:28:51
  • Liczba odsłon: 1529
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2005734]

przewiń do góry