- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizację przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie fermy drobiu (budowa 1 kurnika wraz z infrastrukturą

towarzyszącą celem prowadzenia chowu kurcząt brojlerów w ilości 38 756 stanowisk drobiu (155,02 DJP)

na działkach o nr ew. 514/1 i 514/2 położonych w miejscowości Wielgorz gm. Mordy (zobacz)


- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizację przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kruszywa naturalnego /piasku/ na działkach o nr ew.

241/1, 242, 243 i 244 położonych w miejscowości Głuchów gm. Mordy (zobacz)


- Zawiadomienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie hali drobiarskiej przeznaczonej do chowu

  brojlerów o obsadzie 40.000 szt. w m. Wojnów (zobacz)


- Zawiadomienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej Nr 2666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików wielki - Szydłówka - Olszanka na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3638W od miejscowości Radzików Wielki długości 7300 mb (zobacz)  


- Zawiadomienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie fermy drobiu (budowa kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą) celem prowadzenia chowu kurcząt bojlerów w ilości 38756 stanowisk drobiu (155,02 DJP) na działkach o nr ew. 514/1 i 514/2, położonych w miejscowości Wielgorz, gmina Mordy (zobacz)


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mordy o wydaniu decyzji na przebudowę drogi powiatowej Nr 3666W Stok Lacki - Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3638W od miejscowości Radzików Wielki długości 7300 mb, gmina Zbuczyn i gmina Mordy (zobacz)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kolonia Mordy (zobacz)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Pieńki (zobacz)


Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mordy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mordy działki o nr ewid. 2082 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (zobacz)  


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie budynku inwentarskiego - kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Krzymosze" (zobacz)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Irena Domańska
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-29 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Tadeusz Narojek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-29 15:13:31
  • Liczba odsłon: 1659
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2495079]

przewiń do góry