PROGRAM  „DOBRY START”

 

To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

 

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

 

Dla kogo wsparcie?

 

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci  od 1. klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

 

Ważne!

·         Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

·         Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

·         Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do  świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku  do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii. 

Jak otrzymać świadczenie dobry start? 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. (  wniosek_300.pdf )

Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

 

     Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Ø  od 1 lipca 2018 r. drogą elektroniczną (za pośrednictwem platformy emp@tia, przez banki krajowe, ePUAP)

Ø  od  1 sierpnia 2018 r. przyjmowane będą w siedzibie MGOPS w Mordach, pok. 24 w godzinach pracy Ośrodka 

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

 

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

 

Więcej informacji:  https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pietrulewicz Andrzej
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-26 13:37:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Pietrulewicz Andrzej
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-26 13:42:56
  • Liczba odsłon: 1874
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2494046]

przewiń do góry