Zobacz podgałęzie

Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi   oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mordy w 2012 roku.

 

Na podstawie art. 11a   ustawy   z dnia   21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 112 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Mordy zaprasza wszystkie zainteresowane   organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione   podmioty, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działające na terenie Miasta i Gminy Mordy,   do wzięcia udziału   w konsultacjach projektu uchwały Rady   Miejskiej w Mordach w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami   bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt   na terenie Miasta i Gminy Mordy   w 2012 roku.

 

Opinie i uwagi   o programie   można składać   w sposób następujący:

 

1.składanie uwag i opinii   na piśmie   w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy, pokój nr 8, w

   dni robocze w godzinach od 8,00 do 16,00 lub przesłanie pocztą;

2.składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

   ug_mordy@pro.onet.pl

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie   z art. 11a   ust 8 podmioty o których mowa w ust. 7 wymienionej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia , tj. do dnia 17 marca 2012r..   Brak opinii   w w/w terminie uznaje się za akceptację programu.

 

   

 - projekt programu (czytaj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz konsultacji dla organizacji społecznych oraz podmiotów, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia   1997r.   (Dz.U. z 2003r.   Nr 108, poz. 1002 z późn. zm.)

 

          

                                                            Formularz konsultacji

                          projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

     oraz zapobiegania   bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mordy w 2012 roku

 

 

Dane zgłaszającego:

 

1.Instytucja, organizacja lub osoba zgłaszająca propozycje……………………………………………………

 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2. Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3.Dane kontaktowe (nr tel.   I e-mail) ……………………………………………………………………………………

 

4.Imię i nazwisko osoby kontaktowej …………………………………………………………………………………….

 

Uwagi do projektu uchwały:

 

1.Istniejący zapis   w projekcie uchwały wraz z nr paragrafu …………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2.Proponowana zmiana (wraz z nr paragrafu) ………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3.Uzasadnienie………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

……………………….dnia………………………………..

    (miejscowość)

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tadeusz Narojek
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-24 17:35:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Tadeusz Narojek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-24 17:38:03
  • Liczba odsłon: 1475
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2483961]

przewiń do góry