• Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2022
  Sprawozdanie z dn. 17.05.2023.pdf

 

 • Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2018 rok

 
 • Zarządzenie nr 56/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie:
  powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ratownictwa i ochrony ludności, przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym na rok 2018.
  Z_56_20180709083918.pdf
 
 
 • Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2016 rok
  Sprawozdanie_z_realizacji_rocznego_programu_współpracy.pdf

 

 

 • Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z przeprowadzonych konsultacji w sprawie Programu Współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
  Sprawozdanie.pdf
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tadeusz Narojek
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-11-30 09:36:22
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-17 15:15:36
 • Liczba odsłon: 4757
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2495016]

przewiń do góry