Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 674.00 . lub kwoty 764.00 . w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne lub o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

 Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do ukończenia:

 • 18 roku życia
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia
 • 24 roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

 Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępcze
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

 Wysokość zasiłku rodzinnego:

 • 89.00 na dziecko do ukończenia 5 roku życia
 • 118.00 na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
 • 129.00 na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 Do zasiłku przysługują dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka
  • w kwocie 1000.00 jednorazowo
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  • w kwocie 400.00 miesięcznie
 • samotnego wychowywania dziecka
  • w kwocie  185.00 miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370.00 na wszystkie dzieci
  • w kwocie 265.00 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  • w kwocie 90.00 miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  • w kwocie 80.00 na dziecko do ukończenia 5 roku życia
  • w kwocie 100.00 na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia
 • rozpoczęcia roku szkolnego
  • w kwocie 100.00 jednorazowo na dziecko
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  • w kwocie 105.00 na dziecko w roku szkolnym
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ( na pokrycie wydatków, na pokrycie kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły)
  • w kwocie  63.00 na dziecko w roku szkolnym.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pietrulewicz Andrzej
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-21 12:35:47
 • Informacja zaktualizowana przez: Pietrulewicz Andrzej
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-07 11:50:02
 • Liczba odsłon: 1755
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2494975]

przewiń do góry