UCHWAŁA

                                     Miejskiej Komisji Wyborczej w Mordach

                                               z dnia 19 października 2006 r.

 

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach   zarządzonych na dzień  12 listopada 2006 r.

 

 

 

            Na podstawie art.18 ust.1 i 2   ustawy z dnia 16 lipca1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) Miejska Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zgłoszeń   kandydatów Komitetów Wyborczych na członków obwodowych komisji wyborczych   uchwala, co następuje:

 

                                                                       § 1.

 

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w Mieście i Gminie Mordy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach   zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

 

                                                                       § 2

 

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych ustalają załączniki

od Nr 1 do Nr 6 do uchwały.

 

                                                                       § 3

 

            Uchwałę przekazuje się Burmistrzowi.

 

                                                                       § 4

 

            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                             

                                                                                           Przewodniczący  

                                                                                Miejskiej Komisji Wyborczej

  Agnieszka Lis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Załacznik Nr 1 do Uchwały 

                                                                     Miejskiej Komisji Wyborczej w

                                                                                        Mordach

                                                                        z dnia 19 października 2006 r.

 

 

 

                                               SKŁAD   OSOBOWY

 

 

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Mordach

 

 

1.Chacińska Dorota – zam. Klimonty  

2.Czarnocki Jerzy Dariusz - zam. Leśniczówka  

3.Grochowska Edyta – zam. Pióry Wielkie

4.Konasiuk Ryszard Gustaw –zam. Mordy

5.Kondraciuk Justyna - zam. Mordy

6.Kościesza Danuta – zam. Mordy

7.Musiejczuk Martyna - zam. Mordy

8.Zacharczuk Krzysztof - zam. Krzymosze

9.Zdanowska Emilia – zam. Radzików Wielki

 

                                                                 Załacznik Nr 2 do Uchwały Miejskiej

                                                                   Komisji Wyborczej w Mordach

                                                                     z dnia 19 października 2006 r.

 

 

 

                                               SKŁAD   OSOBOWY

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Czołomyjach

 

1.Ciołek Bernarda – zam. Czepielin

2.Falińska Małgorzata – zam. Mordy

3.Głuchowski Łukasz - zam. Pióry Wielkie

4.Grzeszczuk Danuta – zam. Mordy

5.Izdebska Emilia- zam. Pióry Wielkie

6.Kozłowski Michał - zam. Mordy

7.Stangreciuk Mariusz –zam. Wojnów

8.Wojtczuk Małgorzata – zam. Leśniczówka

9.Żylak Karol – zam. Czepielin

 

 

                                                               Załacznik Nr 3 do Uchwały Miejskiej

                                                                     Komisji W yborczej w Mordach

                                                                       z dnia 19 października 2006 r.

 

 

 

SKŁAD   OSOBOWY

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w Mordach

 

1.Chromiński Sławomir – zam. Krzymosze

2.Izdebska Monika – zam. Pióry Wielkie

3.Izdebski Wojciech – zam. Radzików Stopki    

4.Jaszczuk Ewa – zam.Mordy

5.Laszuk Janusz – zam. Mordy

6.Mika Małgorzata – zam. Mordy

7.Sychowska Danuta – zam. Mordy

8.Szczepaniak Małgorzata – zam. Krzymosze

9.Wojtczuk Anna – zam. Leśniczówka

 

 

                                                                  Załacznik Nr 4 do Uchwały Miejskiej

                                                                       Komisji Wyborczej w Mordach

                                                                         z dnia 19 października 2006 r.

 

 

 

SKŁAD   OSOBOWY

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w Krzymoszach

 

1.Chojecka Halina Helena – zam. Radzików Wielki

2.Czarnocka Monika – zam. Leśniczówka

3.Domańska Irena- zam. Pióry Pytki

4.Mazurek Wojciech – zam. Stok Ruski

5.Młynarz Damian – zam.Leśniczówka

6.Mróz Agnieszka - zam. Krzymosze

7.Ratyńska   Teresa – zam. Leśniczówka

8.Trębicka Redlińska Elżbieta – zam. Klimonty

9.Wołosiak Grażyna – zam.Krzymosze

 

 

 

 

                                                                 Załacznik Nr 5 do Uchwały Miejskiej

                                                                      Komisji Wyborczej w Mordach

                                                                        z dnia 19 października 2006 r.

 

 

 

SKŁAD   OSOBOWY

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 z siedzibą w Radzikowie Wielkim

 

1.Chromińska Helena – zam. Radzików Stopki

2.Kulikowska Jadwiga – zam. Radzików Wielki

3.Zbigniew Kulikowski – zam. Radzikow Wielki

4.Laszuk Jadwiga – zam. Mordy

5.Michalak Dorota – zam. Wielgorz

6.Ostojska Iwona – zam. Ostoje

7.Rzążewska Joanna – zam. Radzików Wielki

8.Szewczyk Urszula – zam. Lesniczowka

9.Zdanowska Bernarda – zam. Radzików Kornica

 

 

                                                                 Załącznik Nr 6 do Uchwały Miejskiej

                                                                       Komisji Wyborczej w Mordach

                                                                         z dnia 19 października 2006 r.

 

 

 

SKŁAD   OSOBOWY

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 z siedzibą w Wojnowie

 

1.Denis Dominik – zam. Leśniczówka

2.Gajowniczek Agata – zam. Radzików Wielki

3.Głuchowski Emil – zam. Pióry Wielkie

4.Jasiński Cezary – zam. Mordy

5.Laszuk Adam – zam. Mordy

6.Lewandowska Małgorzata – zam. Mordy

7.Narojek Justyna – zam. Mordy

8.Skwierczyńska Agata – zam. Głuchów

9. Twarowski Krzysztof – zam. Stara Wieś

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tadeusz Narojek
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-10-20 16:15:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Tadeusz Narojek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-24 09:24:17
  • Liczba odsłon: 1786
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2484033]

przewiń do góry