Zobacz podgałęzie

 

I. Ustawa o pomocy społecznej:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z późn. zm. - Dz.U. 2017, poz. 1769, ze zmianami  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001769

 

II. Fundusz alimentacyjny:

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - (Dz. U. z 2018, poz. 554, z późn. zm.)

https://umigmordy.bip.org.plziennikustaw.gov.pl/du/2017/489/1

 

III. Świadczenia rodzinne:

1.   Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017, poz. 1952, z późn. zm.)

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/prawo/Ustawa%20o%20swiadczeniach%20rodzinnych.pdf  

 

2.  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 r., poz. 1238)

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/prawo/Rozporzadzenie%20Rady%20Ministrow%20z%20dnia%207%20sierpnia%202015%20r.%20w%20sprawie%20wysokosci%20dochodu%20rodziny....pdf

 

3.  R ozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

https://umigmordy.bip.org.plziennikustaw.gov.pl/du/2017/1466/1  

 

IV. Świadczenie wychowawcze

 

1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r., poz.1851, z późn. zm.)

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/500plus/Tekst%20jednolity%20ustawy%20o%20pomocy%20panstwa%20w%20wychowywanu%20dzieci.pdf

 

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

https://umigmordy.bip.org.plziennikustaw.gov.pl/du/2017/1465/1

 

 

I. Ustawa o pomocy społecznej:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z późn. zm. - Dz.U. 2017, poz. 1769, ze zmianami  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001769

 

II. Fundusz alimentacyjny:

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - (Dz. U. z 2018, poz. 554, z późn. zm.)

https://umigmordy.bip.org.plziennikustaw.gov.pl/du/2017/489/1

 

III. Świadczenia rodzinne:

1.   Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017, poz. 1952, z późn. zm.)

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/prawo/Ustawa%20o%20swiadczeniach%20rodzinnych.pdf  

 

2.  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 r., poz. 1238)

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/prawo/Rozporzadzenie%20Rady%20Ministrow%20z%20dnia%207%20sierpnia%202015%20r.%20w%20sprawie%20wysokosci%20dochodu%20rodziny....pdf

 

3.  R ozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

https://umigmordy.bip.org.plziennikustaw.gov.pl/du/2017/1466/1  

 

IV. Świadczenie wychowawcze

 

1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r., poz.1851, z późn. zm.)

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/500plus/Tekst%20jednolity%20ustawy%20o%20pomocy%20panstwa%20w%20wychowywanu%20dzieci.pdf

 

2.Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

https://umigmordy.bip.org.plziennikustaw.gov.pl/du/2017/1465/1

 

V. „Dobry start”

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

  https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/prawo


VI. "Za życiem"

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

 https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/program-za-zyciem/ustawa-o-wsparciu-kobiet-w-ciazy-i-rodzin-za-zyciem/

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pietrulewicz Andrzej
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-24 10:47:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Pietrulewicz Andrzej
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-27 12:47:12
  • Liczba odsłon: 2484
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2484092]

przewiń do góry