Zarządzenie nr 131/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie:
ustalenia norm zużycia oleju napędowego w samochodach służbowych będących własnością Miasta i Gminy Mordy.
Zarządzenie nr 131.pdf

Zarządzenie nr 122/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie:
wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad Gminną Spółką Komunalną Mordy sp. z o.o.
Zarządzenie nr 122.pdf

Zarządzenie nr 121/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie:
autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035.
<dokument wewnętrzny>

Zarządzenie nr 120/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wynajem pomieszczenia nr 2 o pow. użytkowej 24 m2 zlokalizowanego na piętrze budynku Urzędu Miasta i Gminy Mordy przy ul. Kilińskiego 9 w Mordach.
Zarządzenie nr 120.pdf

Zarządzenie nr 119/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie nr 119.pdf

Zarządzenie nr 118/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok.
Zarządzenie nr 118.pdf

Zarządzenie nr 117/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie:
zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Mordach.
<dokument wewnętrzny>

Zarządzenie nr 116/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie:
ustalenia wysokości stawki odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości mienia komunalnego Gminy Mordy.
Zarządzenie nr 116.pdf

Zarządzenie nr 115/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie nr 115.pdf

Zarządzenie nr 114/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok.
Zarządzenie nr 114.pdf

Zarządzenie nr 113/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu rocznego za wydzierżawienie nieruchomości położonej w mieście Mordy przy ul. Żwirki i Wigury 7, składającej się z części działki gruntu oznaczonej nr 1898 o pow. 817 m2 stanowiącej własność Gminy Mordy.
Zarządzenie nr 113.pdf

Zarządzenie nr 112/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie:
ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie miasta Mordy przy ul. 11 Listopada 3, składającego się z części o pow. 706 m2 działki nr 2728.
Zarządzenie nr 112.pdf

Zarządzenie nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu rocznego za wydzierżawienie nieruchomości położonej w mieście Mordy przy ul. Żwirki i Wigury 7, składającej się z działek gruntu oznaczonych nr 1896 o pow. 402 m2 i nr 1897 o pow. 464 m2 stanowiących własność Gminy Mordy.
Zarządzenie nr 111.pdf

Zarządzenie nr 110/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie części o pow. 140 m2 działki gruntu nr 1898 i działki nr 1899 o pow. 376 m2 położonych w Mordach przy ul. Żwirki i Wigury 7 i 9.
Zarządzenie nr 110.pdf

Zarządzenie nr 109/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie działki gruntu nr 49 o pow. 1100 m2 położonej w miejscowości Wojnów 5.
Zarządzenie nr 109.pdf

Zarządzenie nr 108/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu rocznego za wydzierżawienie nieruchomości położonej w Kolonii Mordy, składającej się z działki gruntu oznaczonej nr 609 o pow. 2,18 ha będącej w posiadaniu Gminy Mordy.
Zarządzenie nr 108.pdf

Zarządzenie nr 107/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie części działki gruntu o pow. ok. 300 m2 będącego częścią działki nr 2130/1 położonej w mieście Mordy przy ul. Narutowicza 5.
Zarządzenie nr 107.pdf

Zarządzenie nr 106/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie nr 106.pdf

Zarządzenie nr 105/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie:
zmiany Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. Kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim.
<dokument wewnętrzny>

Zarządzenie nr 104/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie:
zmiany Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Zespole Oświatowym w Mordach.
<dokument wewnętrzny>

Zarządzenie nr 103/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie:
zmiany Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy.
<dokument wewnętrzny>

Zarządzenie nr 102/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie:
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy w związku z realizacją zadania pn.: "Zakup samochodu specjalnego do zbierania i transportu odpadów komunalnych" - dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
<dokument wewnętrzny>

Zarządzenie nr 101/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 18 listopada 2020 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 września 2020 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
<dokument wewnętrzny>

Zarządzenie nr 100/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie:
zmiany zarządzenia dotyczącego ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Mordy oraz przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mordach.
<dokument wewnętrzny>

Zarządzenie nr 99/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie:
przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych.
<dokument wewnętrzny>

Zarządzenie nr 98/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie:
zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
<dokument wewnętrzny>

Zarządzenie nr 97/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie:
projektu uchwały budżetowej na rok 2021.
Zarządzenie nr 97.pdf

Zarządzenie nr 96/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie:
projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2035.
Zarządzenie nr 96.pdf

Zarządzenie nr 95/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie nr 95.pdf

Zarządzenie nr 94/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok.
Zarządzenie nr 94.pdf

Zarządzenie nr 93/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia Nr 96/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 21 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Mieście i Gminie Mordy procedury wewnętrznej dotyczącej raportowania schematów podatkowych.
<dokument wewnętrzny>

Zarządzenie nr 92/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 października 2020 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie nr 92.pdf

Zarządzenie nr 91/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 26 października 2020 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok.
Zarządzenie nr 91.pdf

Zarządzenie nr 90/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 26 października 2020 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie nr 90.pdf

Zarządzenie nr 89/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 9 października 2020 r. w sprawie:
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: "Udzielenie kredytu długoterminowego Miastu i Gminie Mordy".
Zarządzenie nr 89.pdf

Zarządzenie nr 88/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 9 października 2020 r. w sprawie:
ustalenia zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Mordach w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19.
<dokument wewnętrzny>

Zarządzenie nr 87/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 9 października 2020 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie nr 87.pdf

Zarządzenie nr 86/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 9 października 2020 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok.
Zarządzenie nr 86.pdf

Zarządzenie nr 85/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 9 października 2020 r. w sprawie:
powołania reprezentacji osób zatrudnionych do spraw Pracowniczego Planu Kapitałowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Mordach.
Zarządzenie nr 85.pdf

Zarządzenie nr 84/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 9 października 2020 r. w sprawie:
ustalenia Planu działań w celu ograniczenia ryzyka związanego z narażeniem na SARS-CoV-2.
Zarządzenie nr 84.pdf

Zarządzenie nr 83/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 września 2020 r. w sprawie:
ustalenia Regulaminu reprezentacji osób zatrudnionych do spraw Pracowniczego Planu Kapitałowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Mordach.
Zarządzenie nr 83.pdf

Zarządzenie nr 82/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 września 2020 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie części działki gruntu o pow. ok. 500 m2 będącego częścią działki 1926/6 położonej w mieście Mordy.
Zarządzenie nr 82.pdf

Zarządzenie nr 81/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 września 2020 r. w sprawie:
wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora do spraw dostępności.
Zarządzenie nr 81.pdf

Zarządzenie nr 80/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 września 2020 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie nr 80.pdf

Zarządzenie nr 79/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 września 2020 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok.
Zarządzenie nr 79.pdf

Zarządzenie nr 78/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 września 2020 r. w sprawie:
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Mordy".
Zarządzenie nr 78.pdf

Zarządzenie nr 77/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 września 2020 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia nr 95/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 21 października 2019 r. w sprawie rozliczenia płatności podatku VAT w Mieście i Gminie Mordy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment).
Zarządzenie nr 77.pdf

Zarządzenie nr 76/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 września 2020 r. w sprawie:
zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) oraz wykonywaniem obowiązków związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług w Mieście i Gminie Mordy i jej jednostkach organizacyjnych.
Zarządzenie nr 76.pdf

Zarządzenie nr 75/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 września 2020 r. w sprawie:
zmiany Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. Kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim.
<dokument wewnętrzny>

Zarządzenie nr 74/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 września 2020 r. w sprawie:
zmiany Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Zespole Oświatowym w Mordach.
<dokument wewnętrzny>

Zarządzenie nr 73/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 września 2020 r. w sprawie:
zmiany Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach.
<dokument wewnętrzny>

Zarządzenie nr 72/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 września 2020 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie nr 72.pdf

Zarządzenie nr 71/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 września 2020 r. w sprawie:
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy w związku z realizacją zadania pn.: "Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki" - dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zarządzenie nr 71.pdf

Zarządzenie nr 70/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 września 2020 r. w sprawie:
ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Interwencji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Zarządzenie nr 70.pdf

Zarządzenie nr 69/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15 września 2020 r. w sprawie:
szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2021 rok.
Zarządzenie nr 69.pdf

Zarządzenie nr 68/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 14 września 2020 r.:
dotyczące powołania komisji w sprawie odbioru zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 2088 i cz. działki nr 2084) w miejscowości Czepielin.
Zarządzenie nr 68.pdf

Zarządzenie nr 67/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 14 września 2020 r. w sprawie:
zmiany zarządzenia Nr 13/2019 dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Mordy.
Zarządzenie nr 67.pdf

Zarządzenie nr 66/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie:
zmian w planach fonansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie nr 66.pdf
 
Zarządzenie nr 65/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok.
 
Zarządzenie nr 64/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie:
przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku.
Zarządzenie nr 64.pdf
 
Zarządzenie nr 63/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

Zarządzenie nr 62/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie:
nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych, nabytych w ramach realizacji projektu pn "Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020.
Zarządzenie nr 62.pdf

 
Zarządzenie nr 61/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie nr 61.pdf
 
Zarządzenie nr 60/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok.
Zarządzenie nr 60.pdf
 
Zarządzenie nr 59/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie:
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" objętego Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" w ramach działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".
Zarządzenie nr 59.pdf
 
Zarządzenie nr 58/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie:
powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mordach Panu Jerzemu Borowskiemu.
Zarządzenie nr 58.pdf
 
Zarządzenie nr 57/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie:
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików-Oczki".
Zarządzenie nr 57.pdf
 
Zarządzenie nr 56/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie nr 56.pdf
 
Zarządzenie nr 55/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok
Zarządzenie nr 55.pdf
 
Zarządzenie nr 54/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie:
"Polityki bezpieczeństwa informacji" w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach.
Zarządzenie nr 54.pdf
Zarządzenie nr 53/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie:
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2020-2034.
Zarządzenie nr 53.pdf
 
Zarządzenie nr 52/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie nr 52.pdf
 
Zarządzenie nr 51/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok.
 
Zarządzenie nr 50/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
 
Zarządzenie nr 49/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie:
powołania komisji w sprawie odbioru zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miescowości Głuchów".
Zarządzenie nr 49_20200630090714.pdf
 
Zarządzenie nr 48/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie nr 48.pdf
 
Zarządzenie nr 47/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok.
Zarządzenie nr 47.pdf
 
Zarządzenie nr 46/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie:
przeznaczenia do sprzedaży ciągnika marki URSUS
Zarządzenie nr 46.pdf
 
Zarządzenie nr 45/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie:
powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
Zarządzenie nr 45_20200630085850.pdf
 
Zarządzenie nr 44/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 czerwca 2020 r.:
zmieniające Zarządzenie nr 11/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT zwanej "białą listą podatników VAT" przy dokonywaniu płatności za nabyte towary i usługi.
Zarządzenie nr 44_20200810121010.pdf
 
Zarządzenie nr 43/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 czerwca 2020 r.:
zmieniające Zarządzenie nr 93/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 21 października 2019 r. w sprawie stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT zwanej "białą listą podatników VAT" przy dokonywaniu płatności za nabyte towary i usługi.
Zarządzenie nr 43_20200810120918.pdf
 
Zarządzenie nr 42/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia nr 59/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 21 października 2019 r. w sprawie rozliczenia płatności podatku VAT w Mieście i Gminie Mordy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment).
Zarządzenie nr 42_20200807104352.pdf
 
Zarządzenie nr 41/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie:
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 2088 i cz. działki nr 2084) w miejscowości Czepielin".
Zarządzenie_nr_41_20200610125146.pdf
 
Zarządzenie nr 40/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie:
powołania Gminego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
Zarządzenie_nr_40_20200608134003.pdf
 
Zarządzenie nr 39/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie:
powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
Zarządzenie_nr_39_20200608133926.pdf
 
Zarządzenie nr 38/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie:
wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach.
Zarządzenie_nr_38_20200608133849.pdf
 
Zarządzenie nr 37/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_37_20200608133740.pdf
 
Zarządzenie nr 36/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_36_20200608133637.pdf
 
Zarządzenie nr 35/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok.
Zarządzenie_nr_35_20200608133523.pdf
 
Zarządzenie nr 34/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_34_20200520111546.pdf
 
Zarządzenie nr 33/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok.
Zarządzenie_nr_33_20200520111647.pdf
 
Zarządzenie nr 32/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie:
podwyższenia wartości nieruchomości mienia komunalnego Gminy Mordy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie_nr_32_20200526135231.pdf
 
Zarządzenie nr 31/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie:
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Mordach.
Zarządzenie_nr_31_2020.pdf
 
Zarządzenie nr 30/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_30_20200520111454.pdf
 
Zarządzenie nr 29/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok.
Zarządzenie_nr_29_20200520111152.pdf
 
Zarządzenie nr 28/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie:
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz dla projektu "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów" w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zarządzenie_nr_28.pdf
 
Zarządzenie nr 27/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_27_20200520111009.pdf
 
Zarządzenie nr 26/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie:
nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych, nabytych w ramach realizacji projektu pn "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020.
Zarządzenie_nr_26_20200520110901.pdf
 
Zarządzenie nr 25/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie:
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: "Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy".
Zarządzenie_nr_25_20200520110805.pdf
 
Zarządzenie nr 24/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie:
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Mordy".
Zarządzenie_nr_24_20200520110708.pdf
 
Zarządzenie nr 23/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_23_20200520110455.pdf
 
Zarządzenie nr 22/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok.
Zarządzenie_nr_22_20200520110120.pdf
 
Zarządzenie nr 21/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie:
przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy oraz planów finansowych jednostek za 2019 rok.
Zarządzenie_nr_21_20200410083058.pdf
 
Zarządzenie nr 20/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie:
Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach.
Zarządzenie_nr_20_20200520105448.pdf
 
Zarządzenie nr 19/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie:
wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza.
Zarządzenie_nr_19_20200520105415.pdf
 
Zarządzenie nr 18/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie:
okresowej zmiany organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy w Mordach.
Zarządzenie_nr_18_20200520105347.pdf
 
Zarządzenie nr 17/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie:
upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.
Zarządzenie_nr_17_20200520105315.pdf
 
Zarządzenie nr 16/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie:
powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.
Zarządzenie_nr_16_20200316120247.pdf
 
Zarządzenie nr 15/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie:
nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych, nabytych w ramach projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego".
Zarządzenie_nr_15_20200316120247.pdf  
 
Zarządzenie nr 14/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_14_20200316120127.pdf
 
Zarządzenie nr 13/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie:
wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Zarządzenie_nr_13_20200316120054.pdf
 
Zarządzenie nr 12/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie:
przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.
Zarządzenie_nr_12_20200316115940.pdf
 
Zarządzenie nr 11/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie:
ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy.
Zarządzenie_nr_11_20200316115801.pdf
 
Zarządzenie nr 10/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie:
ustalenia wysokości czynszu za wynajem świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w miejscowości Radzików Wielki na działce gruntu nr 477/2 Nr o pow. 1830 m 2 .
Zarządzenie_nr_10_20200316115728.pdf
 
Zarządzenie nr 9/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_9_20200316115632.pdf
 
Zarządzenie nr 8/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok.
Zarządzenie_nr_8_20200210092235.pdf
 
Zarządzenie nr 7/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_7_20200316115512.pdf
 
Zarządzenie nr 6/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie:
ustalenia terminów przeprowadzania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy na rok szkolny 2020/2021.
Zarządzenie_nr_6_20200316115418.pdf
 
Zarządzenie nr 5/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie:
nieodpłatnego przekazania środka trwałego.
Zarządzenie_nr_5_20200316115338.pdf
 
Zarządzenie nr 4/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_4_20200316115229.pdf
 
Zarządzenie nr 3/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok.
Zarządzenie_nr_3_20200316115112.pdf
 
Zarządzenie nr 2/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie:
ustalenia norm zużycia paliwa oram materiałów eksploatacyjnych dla pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego będącego w dyspozycji Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Mordy.
Zarządzenie_nr_2_20200316115021.pdf
 
Zarządzenie nr 1/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie:
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Mordy w 2020 roku".
Zarządzenie_nr_1_20200120122907.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Izdebski
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-21 14:58:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-20 09:49:31
  • Liczba odsłon: 3118
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2494007]

przewiń do góry