- Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mordy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie warsztatu samochodowego, stacji paliw płynnych wraz ze stacją diagnostyki pojazdów i zbiornikami na paliwo gazowe na działkach o nr ewid. 2389 i 2386/1 w miejscowości Mordy, ul. Narutowicza (czytaj)

 

- Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

  polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego na terenie działki o nr ewid. 160/2 w m. Ostoje (czytaj)

 

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

  przedsięwzięcia polegającego na "budowie kurnika dla hodowli kurcząt brojlerów o liczbie stanowisk 40000

  (160 DJP) na działkach o nr ewid. 503/5, 503/6, 506/1, 509/1, 512/1, 515/1 w miejscowości Wielgorz

  gmina Mordy" (czytaj)

 

- Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  miasta Mordy w obszarze działek 2455/1, 2455/2, 2456/1, 2456/2, 2456/3 położonych przy ul. 8 Dywizji Wojska

  Polskiego do ul. Cmentarnej (zobacz)

 

- Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

  przestrzennego gminy Mordy w obszarze działek położonych przy ul. 8 Dywizji WP do ul. Cmnetarnej w m. Mordy z

  dnia 26.06.2012 r.  (czytaj)

 

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

  realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie 2 kurników przeznaczonych do ściółkowego chowu kurcząt

  brojerów w miejscowości Leśniczówka gmina Mordy (zobacz)

 

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

  realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie kurnika dla hodowli kurcząt brojlerów o liczbie

  stanowisk 40000 (160 DJP) w miejscowości Wielgorz, gmina Mordy (czytaj)

 

- Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków

  zagospodarowania przestrzennego gminy Mordy obejmującego obszar działek nr 2455/1, 2455/2, 2456/2 2456/3

  położonych przy ul. 8 Dywizji WP do ul. Cmentarnej w Mordach (zobacz)

 

- Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania

  przestrzennego m. Mordy z prognozą oddziaływania na środowisko (czytaj)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tadeusz Narojek
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-25 10:22:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Tadeusz Narojek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-22 15:30:51
  • Liczba odsłon: 1137
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2007288]

przewiń do góry