ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MORDY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych "ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MORDY z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Głównym celem programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, podniesienie poziomu życia mieszkańców Miasta i Gminy Mordy oraz poprawa konkurencyjności gminy przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy.

Konsultacje społeczne trwają w terminie od dnia 12.11.2015r . do dnia 26.11.2015r.

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego dokumentu można składać
w następujący sposób:
- w formie elektronicznej na adres: sekretariat@mordy.pl lub rada.miejska@mordy.pl
- w formie listowej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mordach, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy z dopiskiem "Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi".

Załączniki:
roczny_program_wspolpracy.doc
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Izdebski
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-11-12 13:00:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-12 13:05:12
  • Liczba odsłon: 1495
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2493989]

przewiń do góry