Obwieszczenie z dn. 28.07.2016r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego - kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 805/4 i 805/5 w miejscowości Wojnów, gmina Mordy (Obwieszczenie.pdf)


Obwieszczenie z dn. 20.07.2016r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego przez rzekę Liwiec w miejscowości Wyczółki w km 10+613 drogi wojewódzkiej 698 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (Obwieszczenie.pdf)


Postanowienie z dn. 15.07.2016r. o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego przez rzekę Liwiec w miejscowości Wyczółki w km 10+613 drogi wojewódzkiej 698 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. (Postanowienie.pdf)


Obwieszczenie z dn. 09.06.2016r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie 2 budynków inwentarskich do chowu drobiu do 60 000 stanowisk brojlerów (240 DJP) 4 zbiorników na gaz płynny i infrastruktury towarzyszącej planowanej na działkach o nr ew. 526/1 i 526/2 w miejscowości Leśniczówka, gmina Mordy (Obwieszczenie.pdf)


Obwieszczenie z dn. 25.04.2016r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego o obsadzie 168 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą planowaną na działkach o nr ew. 330 i 331 w miejscowości Wólka Soseńska , gmina Mordy (Obwieszczenie.pdf)


Obwieszczenie z dn. 14.04.2016r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego-indycznika wraz z niezbędną infrastrukturą planowaną na działce o nr ew. 1403/3 położonej w miejscowości Kolonia Mordy , gmina Mordy (Obwieszczenie.pdf)


Obwieszczenie z dn. 14.04.2016r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego-indycznika wraz z niezbędną infrastrukturą planowaną na działce o nr ew. 1403/4 położonej w miejscowości Kolonia Mordy , gmina Mordy (Obwieszczenie.pdf)


Obwieszczenie z dn. 08.03.2016r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie 30 naziemnych zbiorników gazowych na gaz płynny o pojemności 4850 l każdy z instalacją zbiornikową do budynków kurników na dz. 515/53 w miejscowości Leśniczówka gm. Mordy (Obwieszczenie.pdf)


Postanowienie z dn. 02.03.2016r. o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 30 naziemnych zbiorników gazowych na gaz płynny o pojemności 4850l każdy z instalacją zbiornikową do budynków kurników. (Postanowienie.pdf)


Obwieszczenie z dn. 01.03.2016r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego - kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowaną na działkach o nr ew. 584/2 i 584/4 położonych w miejscowości Krzymosze gmina Mordy (Obwieszczenie.pdf)


Postanowienie z dn. 08.02.2016r. o przedłużeniu terminu wykonalności decyzji nr Gp.6220.4.2011 z dnia 25.01.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie warsztatu samochodowego, stacji paliw płynnych wraz ze stacją diagnostyki pojazdów i zbiornikami na paliwo gazowe na działkach o nr ew. 2389 i 2386/1 w miejscowości Mordy , ul. Narutowicza (Postanowienie.pdf)


Obwieszczenie z dn. 12.01.2016r. o wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Wyczółki gmina Mordy i Pruszyn gmina Siedlce z przepompownią w miejscowości Wyczółki (Obwieszczenie.pdf)
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Izdebski
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-14 07:44:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-08 06:24:21
  • Liczba odsłon: 1673
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2494038]

przewiń do góry