Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
402 IN.271.8.2024 - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Klimonty Marek Izdebski 2024-05-22
401 IN.271.7.2024 - Rzobudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy Marek Izdebski 2024-05-21
400 IN.271.6.2024 - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów Marek Izdebski 2024-05-16
399 IN.271.4.2024 - Wykonanie opracowania ekofizjograficznego podstawowego na potrzeby planu ogólnego dla miasta i gminy Mordy Marek Izdebski 2024-03-18
398 IN.271.3.2024 - Przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Mordy Marek Izdebski 2024-02-22
397 IN.271.22.2023 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Mordy w 2024 roku Marek Izdebski 2023-10-25
396 Trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej studnią głębinową położonej w Stasinie gm. Paprotnia Marek Izdebski 2023-10-09
393 Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej studnią głębinową położonej w Stasinie gm. Paprotnia, dz. nr ew. 187/1 Marek Izdebski 2023-08-25
395 IN.271.21.2023 - Remont dróg gminnych nr 360508W w miejscowości Doliwo i nr 360512W w miejscowości Stok Ruski Marek Izdebski 2023-08-01
394 IN.271.19.2023 - Modernizacja sieci teleinformatycznej LAN Marek Izdebski 2023-07-25
391 Drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej studnią głębinową położonej w Stasinie gm. Paprotnia Marek Izdebski 2023-07-21
392 IN.271.17.2023 - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag Marek Izdebski 2023-06-28
389 IN.271.12.2023 - Ścieżka edukacyjna: "Opowieści z natury" przy Zespole Oświatowym w Mordach gm. Mordy Marek Izdebski 2023-06-15
387 IN.271.11.2023 - Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 121) w miejscowości Wólka-Biernaty Marek Izdebski 2023-06-07
386 IN.271.10.2023 - Budowa sieci wodociągowych z przyłączami Marek Izdebski 2023-06-07
390 IN.271.15.2023 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje Marek Izdebski 2023-06-06
388 IN.271.14.2023 - Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz wymiana źródła ciepła w budynku szkoły przy ul. Kilińskiego 13 w Mordach Marek Izdebski 2023-05-26
385 Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej studnią głębinową położonej w Stasinie gm. Paprotnia Marek Izdebski 2023-04-19
384 IN.271.27.2022 - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików-Stopki Marek Izdebski 2022-12-21
383 IN.271.22.2022 - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina Marek Izdebski 2022-11-10
382 IN.271.23.2022 - Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Miasta i Gminy Mordy Marek Izdebski 2022-10-28
381 IN.271.21.2022 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Mordy w 2023 roku Marek Izdebski 2022-10-20
380 IN.271.20.2022 - Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Marek Izdebski 2022-09-22
379 IN.271.19.2022 - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR Marek Izdebski 2022-09-22
378 IN.271.18.2022 - Przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Mordy Marek Izdebski 2022-08-31
376 IN.271.16.2022 - Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin Marek Izdebski 2022-08-31
377 IN.271.15.2022 - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR Marek Izdebski 2022-08-31
375 IN.271.14.2022 - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy Marek Izdebski 2022-07-21
374 IN.271.13.2022 - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy Marek Izdebski 2022-07-21
372 IN.271.8.2022 - Remonty i modernizacje dróg gminnych na terenie gminy Mordy Marek Izdebski 2022-07-01
373 IN.271.9.2022 - Rozenanie rynku - Dzierżawa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka. Marek Izdebski 2022-06-23
371 IN.271.11.2022 - Modernizacja świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie Marek Izdebski 2022-06-20
369 Trzeci przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w Czołomyjach 51 Marek Izdebski 2022-06-01
370 Trzeci przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły oraz dwoma budynkami gospodarczymi położonej w Krzymoszach 43A Marek Izdebski 2022-06-01
368 IN.271.5.2022 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki Marek Izdebski 2022-05-13

[Liczba odsłon: 2493937]

przewiń do góry