Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Miasta i Gminy.

Jeżeli Burmistrz nie postanowi inaczej, do jego wyłącznej kompetencji należy:

1.       reprezentowanie Miasta i Gminy na zewnątrz;

2.       składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta i Gminy w zakresie zarządu mieniem;

3.       projektowanie i realizacja strategii rozwoju miasta i gminy;

4.       prowadzenie polityki kadrowej i płacowej;

5.       udzielanie pełnomocnictw procesowych;

6.       wykonywanie uchwał Rady oraz przedkładanie na sesję sprawozdań z ich wykonania;

7.       prowadzenie gospodarki finansowej Miasta i Gminy;

8.       pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej Miasta i Gminy oraz i sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań związanych z obronnością;

9.       wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami prawa.

Burmistrz kieruje pracą Urzędu bezpośrednio lub przy pomocy Zastępcy lub Sekretarza oraz Skarbnika, zgodnie z określonym w Regulaminie Organizacyjnym Miasta i Gminy podziałem zadań i kompetencji.

O ile Burmistrz nie postanowi inaczej, w przypadku jego nieobecności, zadania i kompetencje Burmistrza przechodzą na Zastępcę Burmistrza.

Zakres kompetencji Zastępcy Burmistrza ustala Burmistrz w drodze pisemnych upoważnień. Uszczegółowienie zadań Zastępcy Burmistrza może ustalić Burmistrz w drodze odrębnego zarządzenia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tadeusz Narojek
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-14 18:18:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Tadeusz Narojek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-14 18:18:09
  • Liczba odsłon: 3289
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2494129]

przewiń do góry