--- 2007 ---

- Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

   realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 3615 (zobacz)

 

- Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

   realizację inwestycji polegającej na wykonaniu rozbudowy stacji bazowej telefonii

   komórkowej "Mordy" (zobacz)

 

----- 2008 -----

 

- Zawiadomienie o wydanej decyzji (+ decyzja) o środowiskowych uwarunkowaniach 

   zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji

   kruszywa naturalnego w miejscowości Ostoje gmina Mordy (zobacz)

 

- Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie

  decyzji na budowę obory w miejscowości Wólka Soseńska (zobacz)

 

- Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji na

  realizację przedsięwzięcia polagającego na budowie chlewni położonej na Kolonii Mordy

  (zobacz)

- Zawiadomienie z dnia 02.06.2008 r. o zakończeniu postępowania w sprawie budowy

   stacji uzdatniania wody z wodociągiem odprowadzającym wodę we wsi Czepielin

    (zobacz)

 

- Ogłoszenie o decyzji polegającej na budowę stacji uzdatniania z wodociągem

  doprowadzjącym wodę w m. Czepielin (zobacz)

 

-Ogłoszenie o decyzji polegającej na budowie chlewni na terenie Kolonia Mordy (zobacz)

 

- Ogłoszenie o decyzji polegającej na budowie obory na terenie Wólki Soseńskiej  

  (zobacz)

 

- Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przedstawienia raportu oddziaływania na

  środowisko (zobacz)

 

----- 2009 -----

 

- Ogłoszenie o decyzji polegającej na wydaniu zgody na przedsięwzięcie pn. "Pzebudowa

  chodników i dróg ulic w m. Mordy (Kilińskiego, Armii Krajowej, Ks. Brzóski, Ks.

  Skorupki)" (zobacz)

 

- Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przedstawienia raportu oddziaływania na

  środowisko dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej na działce 845 położonej na

  terenie miejscowości Klimonty" (zobacz)

 

- Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na

  środowisko dla zadania polegającego na rozbudowie inferastruktury sportowej na

  działace o nr ewid. 2401 położonej przy ul. Narutowicza w Mordach (zobacz)

 

- Zawiadomienie - obwieszczenie w sprawie wydania odmownej decyzji środowiskowych

  uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie

  Wytwórni Mas Asfaltowych typu AMMAN o wydajności 160 Mg/godz. na działce

  nr 249 w miejscowości Głuchów gm. Mordy" (zobacz)

 

---- 2010 -----

 

- Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

  dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złoża kruszywa

  naturalnego w obrębie działki nr. ew. 160/2 w miejscowości Ostoje dla firmy

  "BETONPRAS" z dnia 22.01.2010 Nr Gp. 7624/5/09-10 (zobacz)

 

- Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

  realizację przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złoża

  kruszywa naturalnego w obrębie działki nr ew. 160/2 w miejscowości Ostoje dla firmy

  "BETONPRAS" - 02.02.2010 r. (zobacz)

 

- Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

  realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i wyposażeniu Zkładu Wylęgu

  drobiu wraz ze stacją transformatorową w m. Stok Ruski (zobacz)

 

- Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  polegającego na: budowie budynku inwestarskiego z przeznaczeniem na chów trzody chlewnej w miejscowości

  Klimonty gmina Mordy - 25.10.2010 r. (zobacz)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Izdebski
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-18 10:21:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-18 10:21:55
  • Liczba odsłon: 1477
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2483998]

przewiń do góry