Zarządzenie nr 134/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr134_20200102114242.pdf

Zarządzenie nr 133/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2019 rok.
Zarządzenie_nr133_20200102114743.pdf

Zarządzenie nr 130/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie:
powołania komisji w sprawie odbioru zadania pod nazwą: Remont drogi gminnej Nr 360505W w miejscowości Wielgorz.
Zarządzenie_nr_130_20191213124924.pdf

Zarządzenie nr 129/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr129_20200102114044.pdf

Zarządzenie nr 128/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2019 rok.
Zarządzenie_nr128_20200102113821.pdf

Zarządzenie nr 127/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie nieruchomości położonej w mieście Mordy, składającej się z działki gruntu nr 2461/7 o pow. 1,2311 ha stanowiącej własność Gminy Mordy.
Zarządzenie_nr_127_20191213125008.pdf

Zarządzenie nr 126/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie części działki gruntu o pow. ok. 40 m 2 będącego częścią działki nr 1925/1 i 1926/6 położonej w mieście Mordy.
Zarządzenie_nr_126_20191213125054.pdf

Zarządzenie nr 125/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie:
wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Zarządzenie_nr_125_20191213125133.pdf

Zarządzenie nr 124/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie części działki gruntu o pow. ok. 55 m 2 będącego częścią działki nr 1937/7 położonej w mieście Mordy.
Zarządzenie_nr_124_20191213125224.pdf

Zarządzenie nr 123/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie części działki gruntu o pow. ok. 60 m 2 będącego częścią działki nr 1936/8 położonej w mieście Mordy.
Zarządzenie_nr_123_20191213125258.pdf

Zarządzenie nr 122/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_122_20191213125413.pdf

Zarządzenie nr 121/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2019 rok.
Zarządzenie_nr_121_20191213125951.pdf

Zarządzenie nr 120/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia nr 95/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 21 października 2019 r. w sprawie rozliczenia płatności podatku VAT w Mieście i Gminie Mordy za pośrednictwem podzielonej płatności (split payment).
Zarządzenie_nr_120_20200102112240.pdf

Zarządzenie nr 119/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_119_20191212153607.pdf

Zarządzenie nr 116/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie:
powołania dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach.
Zarządzenie_nr_116_20191212153413.pdf

Zarządzenie nr 115/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie:
powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Zarządzenie_nr_115_20191212153328.pdf

Zarządzenie nr 114/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach.
Zarządzenie_nr_114_20191212151705.pdf

Zarządzenie nr 113/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie:
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Mordyw 2020 roku.
Zarządzenie_nr_113_20191212150553.pdf

Zarządzenie nr 112/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie:
projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.
Zarządzenie_nr_112_20191213131736.pdf

Zarządzenie nr 111/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie:
projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2020-2034.
Zarządzenie_nr_111_20191213130549.pdf

Zarządzenie nr 110/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie:
powołania komisji w sprawie odbioru zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 701/1 w miejscowości Radzików Wielki na odcinku od km 0+000 do km 0+424 o długości 0,424 m.
Zarządzenie_nr_110_20191212150156.pdf

Zarządzenie nr 109/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_109_20191212145904.pdf

Zarządzenie nr 108/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2019 rok.
Zarządzenie_nr_108_20191212145533.pdf

Zarządzenie nr 107/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie:
ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach.
Zarządzenie_nr_107_20191113103324.pdf

Zarządzenie nr 106/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie:
ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakłądu Gospodarki Komunalnej w Mordach.
106_20191107122721.pdf
Załączniki do Zarządzenia nr 106/2019 - 106.zal_20191107122902.pdf

Zarządzenie nr 102/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 października 2019 r. w sprawie:
zmiany instrukcji: w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.
Zarządzenie_nr102_20200102115002.pdf

Zarządzenie nr 101/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 października 2019 r. w sprawie:
powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora MGOK w Mordach.
101_20191107123839.pdf

Zarządzenie nr 100/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 października 2019 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
100_20191107123034.pdf

Zarządzenie nr 98/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 października 2019 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów".
98_20191107124019.pdf

Zarządzenie nr 97/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 października 2019 r. w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach.
97_20191107124044.pdf

Zarządzenie nr 95/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 21 października 2019 r. w sprawie:
rozliczenia płatności podatku VAT w Mieście i Gminie Mordy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment).
95_20191107153249.pdf

Zarządzenie nr 94/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 21 października 2019 r. w sprawie:
ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach.
Zarządzenie_nr_94_20191021105853.pdf
 
Zarządzenie nr 92/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 11 października 2019 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
92_20191107124910.pdf

Zarządzenie nr 91/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 11 października 2019 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2019 rok.
91_20191107125050.pdf

Zarządzenie nr 90/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 4 października 2019 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
90_20191107125442.pdf

Zarządzenie nr 89/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 4 października 2019 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2019 rok.
89_20191107125639.pdf

Zarządzenie nr 88/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 września 2019 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
88_20191107125817.pdf

Zarządzenie nr 87/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 września 2019 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2019 rok.
87_20191107130008.pdf

Zarządzenie nr 86/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
86_20191107130227.pdf

Zarządzenie nr 85/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czepielin".
85_20191107130516.pdf

Zarządzenie nr 84/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 września 2019 r. w sprawie:
zmiany zarządzenia Nr 13/2019 dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Mordy.
Zarządzenie_nr_84_20191113103150.pdf

Zarządzenie nr 83/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 5 września 2019 r. w sprawie:
szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2020 rok.
Zarządzenie_nr_83_20190919105042.pdf

Zarządzenie nr 82/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie:
przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku.
Zarządzenie_nr_82_20190919101816.pdf

Zarządzenie nr 81/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie nieruchomości położonej w mieście Mordy przy ul. Kościuszki 2, składającej się z części działki gruntu nr 1904/1 o pow. 20m 2 stanowiącej własność Gminy Mordy.
Zarządzenie_nr_81_20190829141552.pdf

Zarządzenie nr 80/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie części działki gruntu o pow. ok. 200 m 2 będącego częścią działki nr 477/2 położonej w miejscowości Radzików Wielki.
Zarządzenie_nr_80_20190829141526.pdf

Zarządzenie nr 79/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie:
ustalenia wysokości stawki czynszu za wynajem trzech lokali nr 1, nr 2 i nr 3 zlokalizowanych w budynku biurowo mieszkalnym murowanym w Ptaszkach 6B na działce gruntu nr 31/3 o pow. 0,2000 ha.
Zarządzenie_nr_79_20190829141455.pdf

Zarządzenie nr 76/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie:
zmiany Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach.
Zarządzenie_nr_76_20200102112117.pdf

Zarządzenie nr 75/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie:
zasad wynagradzania kierowników (dyrektorów) jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Miasta i Gminy Mordy.
Zarządzenie_nr_75_20190829141422.pdf

Zarządzenie nr 74/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_74_20190829141308.pdf

Zarządzenie nr 73/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie:
powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn zaistniałego wypadku oraz sporządzenia dokumentacji powypadkowej.
Zarządzenie_nr_73_20190829141219.pdf

Zarządzenie nr 72/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_72__20190829141101.pdf

Zarządzenie nr 71/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie:
powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim.
Zarządzenie_nr_71_20190829141013.pdf

Zarządzenie nr 70/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 701/1 w miejscowości Radzików Wielki na odcinku od km 0+000 do km 0+424 o długości 0,424 km".
Zarządzenie_nr_70_20190829140941.pdf

Zarządzenie nr 69/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: "Remont drogi gminnej nr 360505W w miejscowości Wielgorz".
Zarządzenie_nr_69_20190829140834.pdf

Zarządzenie nr 68/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: "Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół na terenie gminy Mordy w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie biletów miesięcznych".
Zarządzenie_nr_68_20190829140735.pdf

Zarządzenie nr 67/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie:
powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora MGOK w Mordach.
Zarządzenie_nr_67_20190829140657.pdf

Zarządzenie nr 66/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_66_20190829140549.pdf

Zarządzenie nr 65/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2019 rok.
Zarządzenie_nr_65_20190829140416.pdf

Zarządzenie nr 64/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie:
zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim.
Zarządzenie_nr_64_20190717103209.pdf

Zarządzenie nr 63/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie:
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowaniwa o udzielenie zamówieia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: "Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół na terenie gminy Mordy w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie biletów miesięcznych".
Zarządzenie_nr_63_20190717103039.pdf

Zarządzenie nr 62/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie:
nieodpłatnego przekazania środka trwałego.
Zarządzenie_nr_62_20190716090715.pdf

Zarządzenie nr 61/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_61_20190716090618.pdf

Zarządzenie nr 60/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok.
Zarządzenie_nr_60_20190716090435.pdf

Zarządzenie nr 59/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim.
Zarządzenie_nr_59_20190704144038.pdf

Zarządzenie nr 58/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_58__20190704143937.pdf

Zarządzenie nr 57/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2019 rok.
Zarządzenie_nr_57_20190704143701.pdf

Zarządzenie nr 56/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_56_20190704143548.pdf

Zarządzenie nr 55/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2019 rok.
Zarządzenie_nr_55_20190704143403.pdf

Zarządzenie nr 54/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_54_20190704143212.pdf

Zarządzenie nr 53/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie:
sporządzenia skonsolidowanego bilansu.
Zarządzenie_nr_53_20190704142912.pdf

Zarządzenie nr 52/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie:
skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach.
Zarządzenie_nr_52_20190704142829.pdf

Zarządzenie nr 51/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie:
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim.
Zarządzenie_nr_51_2019_20190617122506.pdf

Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie:
wprowadzenia odbierania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego w Mieście i Gminie Mordy i jej jednostkach organizacyjnych.
Zarządzenie_nr_50_20200102111903.pdf  

Zarządzenie nr 49/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_49_20190704142627.pdf

Zarządzenie nr 48/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2019 rok.
Zarządzenie_nr_48_20190704142501.pdf

Zarządzenie nr 47/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie:
powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora MGOK w Mordach.
Zarządzenie_nr_47_20190612084907.pdf

Zarządzenie nr 46/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie:
powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2019.
Zarządzenie_nr_46_20190606105338.pdf

Zarządzenie nr 45/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie nieruchomości położonej w mieście Mordy, składającej się z działki gruntu nr 2461/1 o pow. 1,2624 ha stanowiącej własność Gminy Mordy
Zarządzenie_nr_45_20190607110816.pdf

Zarządzenie nr 44/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie:
odwołania Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach.
Zarządzenie_44_20190603145820.pdf  

Zarządzenie nr 43/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_43_20190603115535.pdf

Zarządzenie nr 42/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok.
Zarządzenie_nr_42_20190603115336.pdf

Zarządzenie nr 41/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_41_20190603150016.pdf

Zarządzenie nr 40/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie:
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 601 i cz. działki nr 604) w miejscowości Krzymosze".
Zarządzenie_nr_40_20190603145854.pdf

Zarządzenie nr 39/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie:
powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Zarządzenie_nr_39_20190520104935.pdf

Zarządzenie nr 38/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie:
powołania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn zaistniałego wypadku oraz sporządzenia dokumentacji powypadkowej.
Zarządzenie_nr_38_20190520104907.pdf

Zarządzenie nr 37/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_37_20190520104748.pdf

Zarządzenie nr 36/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok.
Zarządzenie_nr_36_20190520104549.pdf

Zarządzenie nr 35/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie:
powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Mordy i ustalenia jej regulaminu.
Zarządzenie_nr_35_20190515103420.pdf

Zarządzenie nr 34/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2019.
Zarządzenie_nr_34_konkurs.pdf

Zarządzenie nr 33/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie:
ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach.
Zarządzenie_nr_33_20190510130243.pdf

Zarządzenie nr 32/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_32_20190513152744.pdf

Zarządzenie nr 31/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok.
Zarządzenie_nr_31_20190513152622.pdf

Zarządzenie nr 30/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_30_20190513152220.pdf

Zarządzenie nr 29/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie:
powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Zarządzenie_nr_29_20190426112334.pdf

Zarządzenie nr 28/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie:
zmiany składu komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy".
Zarządzenie_nr_28_20190426112424.pdf

Zarządzenie nr 27/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie:
ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach.
Zarządzenie_nr_27_20190408121917.pdf

Zarządzenie nr 26/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_26_20190408121816.pdf

Zarządzenie nr 25/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok.
Zarządzenie_nr_25_20190408121650.pdf

Zarządzenie nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie:
przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy oraz planów finansowych jednostek za 2018 rok.
Zarządzenie_nr_24_20190425123846.pdf

Zarządzenie nr 23/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_23_20190408121448.pdf

Zarządzenie nr 22/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy".
Zarządzenie_nr_22_20190408122004.pdf

Zarządzenie nr 21/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie:
utworzenia punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) na terenie Miasta i Gminy Mordy.
Zarządzenie_nr_21_20190408121223.pdf

Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie:
wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne.
Zarządzenie_nr_20_20190426112457.pdf

Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
19_2019_20190325102652.pdf

Zarządzenie nr 18/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok.
18_2019_20190325102542.pdf

Zarządzenie nr 15/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie:
ustalenia minimalnej stawki czynszu miesięcznego za wydzierżawienie części niezabudowanej działki gruntu nr 1926/3 o powierzchni około 465 m 2 położonej w Mordach stanowiącej własność Gminy Mordy.
15_2019_20190325102728.pdf

Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie:
ustalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Mordy.
14_2019_20190325102825.pdf

Zarządzenie nr 13/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie:
powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Mordy.
13_2019_20190325103019.pdf  

Zarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie:
powołania Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
12_2019_20190325103036.pdf

Zarządzenie nr 11/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie:
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym na rok 2019.
11_2019_20190325103048.pdf  

Zarządzenie nr 10/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
10_2019_20190325103111.pdf  

Zarządzenie nr 9/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok.
9_2019_20190325103154.pdf

Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie:
powoływania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym na rok 2019.
8_2019_20190325103437.pdf

Zarządzenie nr 7/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
7_2019_20190325103455.pdf

Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie:
ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy na rok szkolny 2019/2020.
6_2019_20190325103602.pdf

Zarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie:
ustalenie minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie części niezabudowanej działki gruntu nr 1926/3 o powierzchni około 465 m 2 położonej w Mordach stanowiącej własność Gminy Mordy.
5_2019_20190325103622.pdf  

Zarządzenie nr 4/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym na rok 2019.
4_2019_20190325103717.pdf  

Zarządzenie nr 3/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
3_2019_20190325103804.pdf

Zarządzenie nr 2/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy mordy na 2019 rok.
2_2019_20190325103837.pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Izdebski
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-25 11:13:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-08 09:42:39
  • Liczba odsłon: 1400
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2007310]

przewiń do góry