Zarządzenie nr 103/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
z103_2018125208.pdf
 
Zarządzenie nr 102/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie: przekazania środka trwałego stanowiącego własność Miasta i Gminy Mordy.
z102_2018125208.pdf
 
Zarządzenie nr 101/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie:
powołania komisji w sprawie odbioru zadań pod nazwą: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 360510W w miejscowości Czepielin-Kolonia na odcinku od km 1+156 do km 1+356 o długości 0,20 km, 2. Przebudowa drogi gminnej nr 360513W w miejscowości Wielgorz i Radzików-Stopki na odcinku od km 0+011,80 do km 1+766,80 o długości 1,755 km.
z101_2018125208.pdf 
 
Zarządzenie nr 100/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 października 2018 r. w sprawie:
zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach. z100_2018125208.pdf
 
Zarządzenie nr 99/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 października 2018 r. w sprawie:
powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn zaistniałego wypadku oraz sporządzenia dokumentacji powypadkowej.
z99_2018125208.pdf
 
Zarządzenie nr 98/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 23 października 2018 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
z98_2018125208.pdf
 
Zarządzenie nr 97/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 23 października 2018 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok.
z97_2018125014.pdf
 
Zarządzenie nr 96/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 23 października 2018 r. w sprawie:
powołania komisji w sprawie odbioru zadań pod nazwą: 1." Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki i Pieńki na odcinku od km 0+662 do km 1+657 o długości 0,995 km ", 2." Przebudowa drogi gminnej nr 360510W w miejscowości Czepielin-Kolonia na odcinku od km 3+155 do km 3+850 o długości 0,695 km"
z96_2018124253.pdf
 
Zarządzenie nr 95/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 19 października 20 18 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
z95_20185160103.pdf
 
Zarządzenie nr 94/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 19 października 20 18 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok.
z94_2018155600.pdf
 
Zarządzenie nr 93/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15 października 20 18 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
z93_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 92/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 8 października 2018 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego o pow. 76,80 m2 zlokalizowanego w budynku przy ul. Kilińskiego 9 w Mordach.
z92_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 91/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 8 października 2018 r. w sprawie:
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej.
z91_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 90/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 3 października 20 18 r. w sprawie:
przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, powołania komisji inwentaryzacyjnych i zespołów spisowych. 
z90_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 89/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 3 października 2018 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
z89_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 88/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 3 października 2018 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok.
z88_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 87/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 września 2018 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
z87_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 85/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 20 września 2018 r. w sprawie:
powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w najem lub dzierżawę oraz w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Mordy.
z85_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 84/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 20 września 2018 r. w sprawie:
powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn zaistniałego wypadku oraz sporządzenia dokumentacji powypadkowej.
z84_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 83/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 18 września 2018 r. w sprawie:
powołania komisji w sprawie odbioru zadania pn. " Przebudowa jezdni i chodników w pasie drogi powiatowej Plac Zwycięstwa w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim ".
z83_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 82/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 18 września 2018 r. w sprawie:
powołania komisji w sprawie odbioru zadania pn. " Przebudowa dróg gminnych nr 360502W na odcinku od km 0+200 do km 0+395 oraz dz. ewid. nr 203 na odcinku od km 0+000 do km 0+325 i na odcinku 0+620 do km 1+080 w miejscowości Rogóziec o łącznej długości 0,980 km ".
z82_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 81/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 18 września 2018 r. w sprawie:
powołania komisji w sprawie odbioru zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 340 i 311 w miejscowości Ptaszki na odcinku od km 0+000 do km 0+095 i na odcinku od km 0+098 do km 0+983 o łącznej długości 0,980 km".
z81_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 80/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 10 września 2018 r. w sprawie:
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Udzielenie kredytu długoterminowego Miastu i Gminie Mordy".
z80_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 79/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 4 września 2018 r. w sprawie:
szczegółowych zasad trybów i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2019 rok.
z79_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 78/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 4 września 2018 r. w sprawie:
powołania komisji likwidacyjnej.
z78_2018153919.pdf
 
Zarządzenie nr 77/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
z77_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 76/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok.
z76_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 75/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie:
zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach.
z75_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 74/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie:
przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku.
z74_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 73/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
z73_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 72/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie:
skrócenia czasu pracy na okres upałów.
z72_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 71/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
z71_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 70/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok.
z70_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 69/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie:
obniżenia wartości nieruchomości mienia komunalnego Gminy Mordy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
z69_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 68/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mordy.
z68_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 67/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie:
skrócenia czasu pracy na okres upałów.
z67_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 66/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
z66_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 65/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok.
z65_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 64/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
z64_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 63/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie:
powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej do opiniowania wniosków o przydział lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Mordy.
z63_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 62/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie:
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowy dróg gminnych nr 360510W i 360513W na terenie Gminy Mordy".
z62_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 61/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie:
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej.
z61_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 60/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie:
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: "Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół na terenie gminy Mordy w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych".
z60_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 59/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie:
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ratownictwa i ochrony ludności, przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym na rok 2018.
 
Zarządzenie nr 58/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie:
powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
z58_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 57/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
z57_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 56/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie:
powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ratownictwa i ochrony ludności, przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym na rok 2018.

Z_56_20180709083918.pdf

 

 

 

Zarządzenie nr 55/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie:
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mordy".
z55_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 54/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie części dachu około 10 m 2 na budynku byłej szkoły w Radzikowie-Stopkach 34 usytuowanej na działce gruntu nr 428/1 stanowiącej własność Gminy Mordy.
z54_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 53/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie nieruchomości rolnej położonej na terenie Kolonia Mordy, składającej się z działek gruntu oznaczonych nr 713/1 o pow. 0,30 ha, nr 713/3 o pow. 0,30 ha, 713/4 ha o pow. 0,30 ha stanowiących własność Gminy Mordy.
 
Zarządzenie nr 52/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie:
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Mordy".
z52_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 51/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie:
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: "Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Czepielin i Radzików Wielki".
z51_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
z50_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 49/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie:
ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach.
z49_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 48/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie:
obniżenia wartości nieruchomości mienia komunalnego Gminy Mordy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
z48_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 47/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie:
ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach.
z47_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 46/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ratownictwa i upowszechnienia kultury fizycznej, ratownictwa i ochrony ludności, przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym na rok 2018 r.
z46_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 45/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie nieruchomości położonej w mieście Mordy, składającej się z działki gruntu nr 2461/1 o pow. 1,2624 ha stanowiącej własność Gminy Mordy.
z45_2018.pdf  
 
Zarządzenie nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
z44_2018.pdf
 
Zarządzenie nr 43/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie:
wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa informacji" w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach.
z43_2018153504.pdf
 
Zarządzenie nr 42/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie:

powołania Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy.
Z_42_2018.pdf

Zarządzenie nr 41/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie:
powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Z_41_2018.pdf

Zarządzenie nr 40/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Wojnów, składającej się z działki gruntu nr 48/1 o pow.800 m 2 i nr 48/2 o pow. 200 m 2 stanowiących własność Gminy Mordy.
Z_40_2018.pdf

Zarządzenie nr 39/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Z_39_2018.pdf

Zarządzenie nr 38/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie:
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin-Kolonia".
z_38_2018.pdf

Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie:
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: "Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Doliwo i Głuchów".
z_37_2018.pdf

Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie:
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej.
Z_36_2018.pdf

Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie:
ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach.
Z_35_2018.pdf

Zarządzenie nr 34/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie:
powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze.
Z_34_2018.pdf  

Zarządzenie nr 33/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie:
ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach.
Z_33_2018.pdf

Zarządzenie nr 32/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Z_32_2018 .pdf  

Zarządzenie nr 31/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie:
powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Z_31_2018.pdf

Zarządzenie nr 30/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Z_30_2018.pdf

Zarządzenie nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok.
Z_29_2018.pdf

Zarządzenie nr 28/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie:
przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy oraz planów finansowych jednostek za 2017 rok.
Z_28_2018.pdf

Zarządzenie nr 27/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie:
powołania Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach.
Z_27_2018.pdf

Zarządzenie nr 26/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie:
powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach.
Z_26_2018.pdf  

Zarządzenie nr 25/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Z_25_2018.pdf

Zarządzenie nr 24/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie:
ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach.
Z_24_2018.pdf

Zarządzenie nr 23/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowiska: dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach i dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach.
Zarządzenie_23_2018.pdf

Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie:
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy".
Zarządzenie_22_2018.pdf

Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie:
powołania Komisji ds. oszacowania strat spowodowanych przez zdarzenia noszące znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej na terenie Miasta i Gminy Mordy.
Zarządzenie_21_2018.pdf

Zarządzenie nr 20/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie części działki gruntu o pow. ok. 200 m2 będącego częścią działki nr 477/2 położonej w miejscowości Radzików Wielki.
Zarządzenie_20_2018.pdf

Zarządzenie nr 19/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie:
wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach.
Zarządzenie_19_2018.pdf

Zarządzenie nr 18/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_18_2018.pdf

Zarządzenie nr 17/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok.
Zarządzenie_17_2018.pdf

Zarządzenie nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_16_2018.pdf

Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie:
powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Zarządzenie_15_2018.pdf

Zarządzenie nr 14/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie:
ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach.
Zarządzenie_nr_14_2018.pdf

Zarządzenie nr 13/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie:
powołania Komisji ds. oszacowania strat spowodowanych przez zdarzenia noszące znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej na terenie Miasta i Gminy Mordy.
Zarządzenie_nr_13_2018 .pdf

Zarządzenie nr 12/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie:
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej.
Zarządzenie_nr_12_2018.pdf

Zarządzenie nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie:
ogłoszenia konkursu na stanowiska: Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach i Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach oraz określenia regulaminu konkursów.
Zarządzenie_nr_11_2018.pdf

Zarządzenie nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie:
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Ukształtowanie przestrzeni publicznej
w miejscowości Mordy".
Zarządzenie_nr_10_2018.pdf

Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie części nieruchomości położonej w mieście Mordy przy ul. Żwirki i Wigury, składającej się z części działki gruntu nr 1898 o pow. 817 m2 stanowiącej Własności Gminy Mordy.
Zarządzenie_nr_9_2018.pdf

Zarządzenie nr 8/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie części o pow. 140 m 2 działki gruntu nr 1898 i działki nr 1899 o pow. 376 m 2 położonych przy ul. Żwirki i Wigury 7 i 9 w Mordach.
Zarządzenie_nr_8_2018.pdf  

Zarządzenie nr 7/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie nieruchomości położonej w mieście Mordy przy ul. Żwirki i Wigury, składającej się z działki gruntu nr 1896 o pow. 402 m2 i nr 1897 o pow. 464 m2 stanowiących własność Gminy Mordy.
Zarządzenie_nr_7_2018.pdf  

Zarządzenie nr 6/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu miesięcznego za lokal użytkowy nr 1 o pow. 130 m 2 zlokalizowany na parterze w budynku przy ul. 11 Listopada 3.
Zarządzenie_nr_6_2018.pdf

Zarządzenie nr 5/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie:
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy w roku szkolnym 2018/2019.
Zarządzenie_nr_5_2018.pdf

Zarządzenie nr 4/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_4_2018.pdf

Zarządzenie nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok.
Zarządzenie_nr_3_2018 .pdf

Zarządzenie nr 2/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie:
wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach.
Zarządzenie_nr_2_2018.pdf

Zarządzenie nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie:
powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Zarządzenie_nr_1_2018.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Izdebski
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-31 15:59:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-05 13:01:39
  • Liczba odsłon: 3213
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2483924]

przewiń do góry