XLI sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Protokół z XLI sesji Rady Miejskiej - Protokół_nr_XLI.pdf


Uchwały z XLI sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała Nr XLI/254/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
  zmiany uchwały Nr XXIX/184/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy
  Uchwała_nr_254_2017.pdf
 • Uchwała Nr XLI/253/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
  przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

  Uchwała_nr_253_2017.pdf
 • Uchwała Nr XLI/252/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
  przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
  Uchwała_nr_252_2017.pdf
 • Uchwała Nr XLI/251/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
  przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok
  Uchwała_nr_251_2017.pdf
 • Uchwała Nr XLI/250/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
  ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

  Uchwała_nr_250_2017.pdf
 • Uchwała Nr XLI/249/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2018-2030
  Uchwała_nr_249_2017.pdf
 • Uchwała Nr XLI/248/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
  uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok
  Uchwała_nr_248_2017.pdf
 • Uchwała Nr XLI/247/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na  lata
  2017-2025
  Uchwała_nr_247_2017.pdf
 • Uchwała Nr XLI/246/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2017 rok
  Uchwała_nr_246_2017.pdf

XL sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 14 grudnia 2017 roku.

Protokół z XL sesji Rady Miejskiej - Protokół_nr_XL_2017.pdf


Uchwały z XL sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała Nr XL/245/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie
  wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 2018 rok
  Uchwała_nr_245_2017.pdf

 • Uchwała Nr XL/244/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie
  określenia stawek podatku od środków transportowych na trok 2018 oraz określenia zwolnień w tym podatku 

  Uchwała_nr_244_2017.pdf

 • Uchwała Nr XL/243/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie
  ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2018 rok
  Uchwała_nr_243_2017.pdf


XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2017 roku.

Protokół z XXXIX sesji Rady Miejskiej - Protokół_nr_XXXIX_2017.pdf


Uchwały z XXXIX sesji Rady Miejskiej:

 • Uchwała Nr XXXIX/242/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie
  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach
  Uchwała_nr_242_2017.pdf

 • Uchwała Nr XXXIX/241/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie
  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu w Szkół Radzikowie Wielkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Kan. Kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim

  Uchwała_nr_241_2017.pdf

 • Uchwała Nr XXXIX/240/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie
  rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
  Uchwała_nr_240_2017.pdf

 • Uchwała Nr XXXIX/239/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie
  zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2017 rok

  Uchwała_nr_239_2017.pdf

 • Uchwała Nr XXXIX/238/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie
  wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 2018 rok
  Uchwała_nr_238_2017.pdf
 • Uchwała Nr XXXIX/237/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie
  określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018

  Uchwała_nr_237_2017.pdf

 • Uchwała Nr XXXIX/236/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie
  ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku  na 2018 rok
  Uchwała_nr_236_2017.pdf

 • Uchwała Nr XXXIX/235/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie
  obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy

  Uchwała_nr_235_2017.pdf

 • Uchwała Nr XXXIX/234/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie
  w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok
  Uchwała_nr_234_2017.pdf


XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 października 2017 roku.

Protokół z XXXVIII sesji Rady Miejskiej - Protokół_nr_XXXVIII_2017.pdf


Uchwały z XXXVIII sesji Rady Miejskiej: