Informacja Burmistrza o przyznaniu dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej Mordy (zobacz)


INFORMACJA

dotycząca działalności Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r. (zobacz)


INFORMACJA

o zbierających odpady komunalne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Mordy. (zobacz)

 

Informacja o wyłożeniu do konsultacji "Planu urządzania lasów (zobacz)

 

Informacja Burmistrza o przeznaczeniu środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2013 r. dla spółek realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych (zobacz)

 

Informacja Burmistrza o przyznaniu dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej Mordy (zobacz)


Informacja o przyznanej dotacji dla Spółek Wodnych (zobacz)


- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Unieszkodliwianie azbestu na terenie miasta i gminy

   Mordy w 2014 r. (zobacz)


- Ogłoszenie o braku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Mordy oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt" z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty (zobacz)


INFORMACJA

 1. o przyznaniu dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie miasta i gminy Mordy (zoba

 2. Ogłoszenie o braku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Mordy oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt" z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty (zobacz)

 3. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zamówienia publicznego na: Prowadzenie w 2015 r. monitoringu terenu zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na Kolonii Mordy. 
 4. Informacja o udzielonych i cofniętych decyzjach w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt.
 5. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Usuwanie i unieszkodliwianie  azbestu na terenie Miasta i Gminy Mordy

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Teresa Kozioł
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-08 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Tadeusz Narojek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-29 16:00:11
 • Liczba odsłon: 2010
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2483883]

przewiń do góry