Ewidencje, rejestry i archiwa

Nazwa stanowiska pracy

Osoba kontaktowa

Nazwa rejestru publicznego

Dane, które podlegają ochronie

Sposób udostępniania

Inspektor d/s gospodarki nieruchomościami, komunalnej i mieszkaniowej
tel. 25 64.154.02 w.42

Grażyna Jagiełło

Ewidencja nieruchomości stanowiących własność Gminy Mordy

 

Na wniosek

 

 

Ewidencja lokali mieszkalnych i użytkowych

 

Na wniosek

 

 

Ewidencja sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego

 

Na wniosek

 

 

Ewidencja sprzedaży lokali komunalnych

 

Na wniosek

 

 

Ewidencja najmu lokali użytkowych

 

Na wniosek

 

 

  Ewidencja wieczystego użytkowania gruntów

 

Na wniosek

 

 

Ewidencja gruntów oddanych w dzierżawę

 

Na wniosek

 

 

  Ewidencja opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

 

Na wniosek

 

 

Rejestr numeracji porządkowej nieruchomości

 

Na wniosek

 

 

Rejestr wydanych decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości

Rejestr wydanych decyzji w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

Dane prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych

Na wniosek

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego tel.256415402 w.38

Magdalena Zdanowska

1.Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego

2. Archiwum własne, księgi urodzeń, małżeństw

zgonów z okresu 100 lat

Dane prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych

Bezpośrednio na stanowisku na wniosek

 

 

 

Księgi Stanu Cywilnego

 

j.w.

j.w.

Inspektor ds. dróg, kultury, kultury fizycznej

tel. 256415402 w.46Gminna Ewidencja Zabytków

Dane prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych

Na wniosek

 

 

Ewidencja klubów sportowych

Dane prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych

Na wniosek

 

 

 

Ewidencja dróg gminnych

 

 

Na wniosek

Referent ds. promocji i działalności gospodarczej

tel. 256415402 w.42

Agnieszka Lis

Ewidencja działalności gospodarczej

Dane prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych

Na wniosek/po weryfikacji udostępnienia danych

 

 

Ewidencja wydanych zezwoleń na wykonywanie przewozów osobowych

 

Na wniosek

  Stanowisko pracy d/s rolnictwa i ochrony środowiska

Kamil Stański

Ewidencja na wycinkę drzew i usunięcie krzewów

 

Na wniosek

 

 


 

 

Inspektor ds. ewidencji ludności

tel. 256415402 w.41

 

 

Teresa Rzepka

Ewidencja ludności,

rejestr wyborców, wydanych i utraconych dowodów osobistych

Dane prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych

Na wniosek

Inspektor ds. księgowości podatkowej

tel. 256415402

w.34

Helena Stangreciuk

Ewidencja podatników (podmiotów gospodarczych) podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych

Dane prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych

Na wniosek

 

 

Ewidencja podatników (osoby fizyczne podatku od środków transportowych)

Dane prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych

Na wniosek

 

 

Ewidencja opłat z tytułu: wieczystego użytkowania, czynszu mieszkaniowego, czynszu za lokale użytkowe, czynszu za dzierżawę gruntów, wykupu

Dane prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych

Na wniosek

 

 

Rejestr ulg z tytułu nabycia gruntów, ulg inwestycyjnych

Dane prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych

Na wniosek

Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

tel. 256415402 w.35

 

 

Małgorzata Michalak

Ewidencja podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Dane prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych

Na wniosek

Podinspektor ds. działalności gospodarczej

25 6415-402
w.43

Urszula Kędziora

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Dane wpisane eg. art. 9 c ust. 3 i w związku z ust. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Elektronicznie 

 

 

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Dane prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych

Na wniosek

 

 

Rejestr osób posiadających psy agresywne

Dane prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych

Na wniosek

 

 

 

 

Rejestr pomników przyrody


Rejestr instytucji kultury


Jawne
Elektronicznie 

Referent ds. gospodarki przestrzennej

tel. 25 6415402 w.57

Joanna Pawluk

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy

Dane prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych

Na wniosek

 

 

 

 

 

 

 

Ewidencja dodatków mieszkaniowych

Dane prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych

Na wniosek

Inspektor ds. organizacyjno-kadrowych i obsługi rady i jej organów

tel. 25 6415402

w.33


Rejestr uchwał Rady

Jawne

Na wniosek

 

 

Rejestr Zarządzeń

Jawne

Na wniosek

 

 

Rejestr skarg i wniosków

Dane prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych

Na wniosek

 

 


Rejestr wniosków komisji rady


Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowychjawne


Na wniosekNa wniosek

Inspektor ds. OC

tel. 25 6415402 w.37


Ewidencja poborowych

Rejestr przedpoborowych

Rejestr wydanych decyzji w sprawie świadczeń rzeczowych i osobistych

Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku służby wojskowej

Ewidencja formacji Obrony Cywilnej na terenie miasta

Ewidencja budowli ochronnych

Ewidencja punktów alarmowych systemu SWA

Ewidencja urządzeń specjalnych

 

 

 

  Sekretarz

 

Rejestr jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Mordy


Rejestr jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Mordy

 
 


Elektronicznie; jednostki pomocnicze—sołectwa

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tadeusz Narojek
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-23 11:02:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-09 13:21:47
  • Liczba odsłon: 2277
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2495020]

przewiń do góry