- Ogłoszenie  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków

   zagospodarowania przestrzennego gminy Mordy w obszarze działek wsi Wojnów i Ostoje (zobacz)

 

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

  realizację przedsięwzięcia polegającego na: rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Kolonia Mordy gmina

  Mordy (zobacz)

 

- Formularz B - karta informacyjna dla decyzji - Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny

  oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów w m. Kolonia

  Mordy (zobacz)

 

- Formularz B- karta informacyjna dla decyzji - Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych

  uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, budowie

  sieci kanalizacji ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w miejscowości Wyczółki (zobacz)

 

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

  przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego w m. Ostoje gm. Mordy (zobacz)

 

- Zawiadomienie o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

  przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu samochodowego, stacji paliw płynnych wraz ze stacją

  diagnostyki pojazdów i zbiornikami na paliwo gazowe na działkach o nr ewid. 2389 i 2386/1 w miejscowości Mordy

  przy ul. Narutowicza (zobacz)


 

- Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

   Mordy w obszarze działek: 69/2 w obrębie Wojnów i 160/2 w obrębie Ostoje (zobacz)

 

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

  realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, budowie siecki kanalizacji sanitarnej

  wraz z przyłączami oraz oczyszczalnią ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w m. Wyczółki gmina Mordy

  (zobacz)

 

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

  realizację przedsięwzięcia polegającego na : Budowie 2 kurników przeznaczonych do ściółkowego chowu

  kurcząt brojlerów w m. Leśniczówka" z dnia 15.06.2011 r. (zobacz)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tadeusz Narojek
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-30 09:54:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-18 14:50:45
  • Liczba odsłon: 1536
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2484042]

przewiń do góry