• Zawiadomienie nr IN.6220.10.2016.ID z dn. 28.12.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na " remont drogi gminnej nr 360505W St. Kol. Mordy - Radzików Stopki w miejscowościach Wielgorz i Klimonty na odcinku od km 1+683 do km 3+809 o długości 2126 km i na odcinku od km 4+445 do km 4+983 o długości 0,538 km o łącznej długości 2,664 km, gmina Mordy, powiat siedlecki, woj. mazowieckie   (zawiadomienie.pdf)

 • Zawiadomienie nr IN.6220.09.2016.ID z dn. 21.12.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na " budowie budynku inwentarskiego - kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą" planowaną na działce o nr ew. 585 w m. Krzymosze, gmina Mordy .   (zawiadomienie.pdf)

 • Zawiadomienie nr IN.6220.08.2016.ID z dn. 04.07.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na " budowie podziemnego zbiornika na gaz płynny o pojemności 9200 l na działkach o nr ew.2389 i 2386/1 w Mordach ".   (zawiadomienie.pdf)

 • Zawiadomienie nr IN.6220.06.2016.ID z dn. 30.05.2016r. o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na " budowie budynku inwentarskiego - kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą" planowanej na działce nr ew. 805/4 i 805/5 w miejscowości Wojnów, gmina Mordy ".   (zawiadomienie.pdf)

 • Zawiadomienie nr IN.6220.07.2016.ID z dn. 27.05.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na " rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego przez rzekę Liwiec w miejscowości Wyczółki w km 10+613 drogi wojewódzkiej 698 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie ". (zawiadomienie.pdf)

 • Zawiadomienie nr IN.6220.04.2016.ID z dn. 18.04.2016r. o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na " budowie budynku obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 330 i 331 w miejscowości Wólka Soseńska ". (zawiadomienie.pdf)

 • Zawiadomienie nr IN.6220.06.2016.ID z dn. 18.04.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na " budowie budynku inwentarskiego - kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą" planowanej na działce nr ew. 805/4 w miejscowości Wojnów, gmina Mordy ". (zawiadomienie.pdf)

 • Zawiadomienie nr IN.6220.05.2016.ID z dn. 18.03.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na " budowie 2 budynków inwentarskich do chowu drobiu do 60 000 stanowisk brojlerów (240 DJP), 4 zbiorników na gaz płynny i infrastruktury towarzyszącej planowanej na działkach o nr ew. 526/1 i 526/2 w miejscowości Leśniczówka, gmina Mordy ". (zawiadomienie.pdf)

 • Zawiadomienie nr IN.6220.04.2016.ID z dn. 11.02.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na " Rozbudowie gospodarstwa o budynek obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 330 i 331 w miejscowości Wólka Soseńska, gmina Mordy, powiat siedlecki, województwo mazowieckie ". (zawiadomienie)

 • Zawiadomienie nr IN.6220.03.2016.ID z dn. 11.02.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na " budowie 30 naziemnych zbiorników gazowych na gaz płynny o pojemności 4850 l każdy z instalacją zbiornikową do budynków kurników ".   (zawiadomienie)


 • Zawiadomienie nr IN.6220.01.2016.ID z dn. 25.01.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na " Budowie budynku inwentarskiego - indycznika wraz z niezbędną infrastrukturą planowaną na działce o nr ew. 1403/4 w miejscowości Kolonia Mordy, gmina Mordy ". (zawiadomienie)

 • Zawiadomienie nr IN.6220.02.2016.ID z dn. 25.01.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na " Budowie budynku inwentarskiego - indycznika wraz z niezbędną infrastrukturą planowaną na działce o nr ew. 1403/4 w miejscowości Kolonia Mordy, gmina Mordy ". (zawiadomienie)
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Izdebski
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-28 07:54:56
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-29 12:23:26
 • Liczba odsłon: 1579
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2495019]

przewiń do góry