• Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mordy nr IN.6220.8.2022.JP z dnia 23.11.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa gospodarstwa polegająca na budowie obory dla krów mlecznych wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr ewid. 257, 262, 263/1, 263/2 w miejscowości Rogóziec, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie oraz 214/2 w miejscowości Suchodołek, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie".
  Obwieszczenie.IN.6220.8.2022.JP.pdf
   
 • Zawiadomienie nr IN.6220.8.2022.JP z dnia 11.10.2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa gospodarstwa polegająca na budowie obory dla krów mlecznych wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr ewid. 257, 262, 263/1, 263/2 w miejscowości Rogóziec, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie oraz 214/2 w miejscowości Suchodołek, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie".
  Zawiadomienie.IN.6220.8.2022.JP.pdf
 • Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mordy nr IN.6220.7.2022.JP z dnia 03.10.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3628W na odcinku od m. Suchodołek do drogi wojewódzkiej nr 698.
  Obwieszczenie.IN.6220.7.2022.JP.pdf
  Decyzja.IN.6220.7.2022.JP.pdf
 • Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mordy nr IN.6220.4.2022.JP z dnia 07.09.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali magazynowej z estakadą podsuwnicową" na działce nr 2530/4 w miejscowości Mordy, gm. Mordy.
  Obwieszczenie.IN.6220.4.2022.JP.pdf
   
 • Zawiadomienie nr IN.6220.7.2022.JP z dnia 24.08.2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa drogi powiatowej nr 3628W na odcinku od m. Suchodołek do drogi wojewódzkiej nr 698".
  Zawiadomienie.IN.6220.7.2022.JP.pdf
 • Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mordy nr IN.6220.3.1.2019.JP z dnia 05.08.2022 r. o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa gospodarstwa polegająca na budowie jałownika wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ew. 257, 258, 262, 263/1, 263/2 w miejscowości Rogóziec oraz na działce o nr ew. 214/2 w miejscowości Suchodołek, gmina Mordy, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
  Obwieszczenie.IN.6220.3.1.2019.JP.pdf

 

 • Zawiadomienie nr IN.6220.4.2022.JP z dnia 02.08.2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali magazynowej z estakadą podsuwnicową" na działce nr 2530/4, w miejscowości Mordy, gm. Mordy.
  Zawiadomienie.IN.6220.4.2022.JP.pdf
 • Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, o złożeniu wniosku, dotyczącego wycofania wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa gospodarstwa polegająca na budowie jałownika wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ew. 257, 258, 262, 263/1, 263/2 w miejscowości Rogóziec oraz na działce o nr ew. 214/2 w miejscowości Suchodołek, gmina Mordy, powiat siedlecki, województwo mazowieckie” .
  Informacja IN.6220.3.1.2019.JP.pdf
 • Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mordy nr IN.6220.2.2022.JP z dnia 06.07.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Kolonia Mordy i Czołomyje, gmina Mordy.
  Obwieszczenie.IN.6220.2.2022.JP.pdf
  Decyzja.IN.6220.2.2022.JP.pdf
 • Obwieszczenie nr IN.6220.3.1.2021.JP z dnia 01.06.2022 r. o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: „Realizacji stacji demontażu pojazdów na terenie działki ewid. nr 2530/1 obręb Mordy w miejscowości Mordy, gmina Mordy, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
  Obwieszczenie.IN.6220.3.1.2021.JP.pdf
   
 • Zawiadomienie nr IN.6220.2.2022.JP z dnia 23.05.2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Kolonia Mordy i Czołomyje, gmina Mordy".
  Zawiadomienie.IN.6220.2.2022.JP.pdf
 • Zawiadomienie nr IN.6220.3.1.2021.JP z dnia 26.04.2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Realizacji stacji demontażu pojazdów na terenie działki o nr ewid. 2530/1 położonej w miejscowości Mordy, gmina Mordy, powiat siedlecki, województwo mazowieckie".
  Zawiadomienie.IN.6220.3.1.2021.JP.pdf
 • Postanowienie nr IN.6220.05.2016.2022.JP z dnia 24.03.2022 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 09.06.2016 r., znak In.6220.05.2016.ID, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie 2 budynków inwentarskich do chowu drobiu do 60 000 stanowisk brojlerów (240 DJP) 4 zbiorników na gaz płynny i infrastruktury towarzyszącej planowanych na działkach o nr ew. 526/1 i 526/2 w miejscowości Leśniczówka, gmina Mordy".
  Postanowienie.IN.6220.05.2016.2022.JP.pdf
 • Zawiadomienie nr IN.6220.3.2021.JP z dnia 28.01.2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Realizacji stacji demontażu pojazdów na terenie działki o nr ewid. 2530/1 położonej w miejscowości Mordy, gmina Mordy, powiat siedlecki, województwo mazowieckie".
  Zawiadomienie.IN.6220.3.2021.JP.pdf

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Izdebski
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-28 14:37:18
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-27 13:45:34
 • Liczba odsłon: 1270
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2483949]

przewiń do góry