Zarządzenie nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 07 stycznia 2016r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu na wydzierżawienie udziału w części 1/2 nieruchomości rolno-leśnej o pow. łącznej 1,45 ha położonej w miejscowości Stara Wieś.
Zarządzenie_1_2016.pdf

Zarządzenie nr 2/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 07 stycznia 2016r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu na wydzierżawienie lokalu o pow. 21,20 m2 zlokalizowanego w budynku remizy OSP w Starej Wsi 47.
Zarządzenie_2_2016.pdf

Zarządzenie nr 3/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie:
Regulaminu określającego zasady wypłaty ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Mordy za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
Zarządzenie_3_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie:
ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.
Zarządzenie_4_2016.pdf z załącznikiem

Zarządzenie nr 5/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie:
powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.
Zarządzenie_nr_5_2016.pdf

Zarządzenie nr 6/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie:
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych.
Zarządzenie_6_2016.pdf

Zarządzenie nr 7/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie:
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli.
Zarządzenie_nr_7_2016.pdf
Zarządzenie zostało zmienione Zarządzeniem nr 10/2016 z dnia 11 lutego 2016r.


Zarządzenie nr 8/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 04 lutego 2016r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok.
Zarządzenie_nr_8_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 04 lutego 2016r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_9_2016.pdf z załącznikiem

Zarządzenie nr 10/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie:
zmiany zarządzenia dotyczącego harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli.
Zarządzenie_10_2016.pdf

Zarządzenie nr 11/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie:
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Mordach.
Zarządzenie_nr_11_2016.pdf
Regulamin Organizacyjny.pdf

Zarządzenie nr 12/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Zarządzenie_nr_12_2016.pdf z załacznikiem

Zarządzenie nr 13/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Radzików-Wielki, Radzików-Kornica, Mordy, Kolonia Mordy i Wielgorz".
Zarządzenie_nr_13_2016.pdf

Zarządzenie nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok.
Zarządzenie_nr_14_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 15/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie_nr_15_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie części działki gruntu o pow. ok. 430 m 2 będącego częścią działki nr 477/2 położonej w miejscowości Radzików Wielki 
Zarządzenie_nr_16_2016.pdf

Zarządzenie nr 17/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie nieruchomości położonej w mieście Mordy przy ul. Żwirki i Wigury, składającej się z działki gruntu nr 1896 o pow. 402 m 2 i nr 1897 o pow. 464 m 2 stanowiących własność Gminy Mordy  
Zarządzenie_nr_17_2016.pdf

Zarządzenie nr 18/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie:
ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Mordy oraz przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mordach
Zarządzenie_nr_18_2016.pdf
Załączniki_do_zarządzenia_18_2016.pdf

Zarządzenie nr 19/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie:
powołania komisji likwidacyjnej
Zarządzenie_nr_19_2016.pdf  

Zarządzenie nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie części działki gruntu o pow. ok. 200 m 2 będącego częścią działki nr 477/2 położonej w miejscowości Radzików Wielki
Zarządzenie_nr_20_2016.pdf  

Zarządzenie nr 21/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie nieruchomości rolno-leśnej o pow. łącznej 1,4 ha położonej w miejscowości Stara Wieś
Zarządzenie_nr_21_2016.pdf

Zarządzenie nr 22/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 2 marca 2016r. w sprawie:
zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Mordach
Zarządzenie_nr_22_2016.pdf z załącznikiem

Zarządzenie nr 23/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 2 marca 2016r. w sprawie:
zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok
Zarządzenie_nr_23_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 24 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 2 marca 2016r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie_nr_24_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 25/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 23 marca 2016r. w sprawie:
przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy oraz planów finansowych jednostek za 2015 rok
Zarządzenie_nr_25_2016.pdf
Załącznik_1_do_zarządzenia_25_2016.pdf
Tabela_1_do_zarządzenia_nr_25_2016.pdf
Tabela_2_do_zarządzenia_nr_25_2016.pdf
Tabela_3_do_zarządzenia_nr_25_2016.pdf
Tabela_4_do_zarządzenia_nr_25_2016.pdf
Tabela_5_do_zarządzenia_nr_25_2016.pdf
Tabela_6_do_zarządzenia_nr_25_2016.pdf
Tabela_7_do_zarządzenia_nr_25_2016.pdf
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy Sprawozdanie_roczne_za_2015.pdf
Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów M-GOK Sprawozdanie_MGOK_za_2015.pdf
Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów M-GBP Sprawozdanie_MGBP_za_2015.pdf
Informacja o stanie mienia Informacja_o_stanie_mienia_za_2015.pdf

Zarządzenie nr 26/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  23 marca 2016r. w sprawie:
podwyższenia wartości nieruchomości mienia komunalnego Gminy Mordy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
Zarządzenie_nr_26_2016.pdf

Zarządzenie nr 27/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  23 marca 2016r. w sprawie:
podwyższenia wartości nieruchomości mienia komunalnego Gminy Mordy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
Zarządzenie_nr_27_2016.pdf

Zarządzenie nr 28/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  23 marca 2016r. w sprawie:
podwyższenia wartości nieruchomości mienia komunalnego Gminy Mordy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
Zarządzenie_nr_28_2016.pdf

Zarządzenie nr 29/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  23 marca 2016r. w sprawie:
wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach
Zarządzienie_nr_29_2016.pdf

Zarządzenie nr 30/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  24 marca 2016r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Mordach
Zarządzenie_nr_30_2016.pdf

Zarządzenie nr 31/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  29 marca 2016r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia nr 8/2015 dotyczącego powołania Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych
Zarządzenie_nr_31_2016.pdf

Zarządzenie nr 32/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  29 marca 2016r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia dotyczącego ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Mordy oraz przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mordach
Zarządzenie_nr_32_2016.pdf

Zarządzenie nr 33/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  31 marca 2016r. w sprawie:
zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie_nr_33_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 34/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  21 kwietnia 2016r. w sprawie:
obniżenia wartości nieruchomości mienia komunalnego Gminy Mordy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
Zarządzenie_nr_34_2016.pdf

Zarządzenie nr 35/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  27 kwietnia 2016r. w sprawie:
ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Zarządzenie_nr_35_2016.pdf z załącznikiem

Zarządzenie nr 36/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  29 kwietnia 2016r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie_nr_36_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 37/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  9 maja 2016r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
Zarządzenie nr 37_2016.pdf i Tabela 1
Tabela_2_do_zarządzenia_nr_37_2016.pdf
Uzasadnienie_do_zarządzenia_nr_37_2016.pdf

Zarządzenie nr 38/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  9 maja 2016r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie_nr_38_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  9 maja 2016r. w sprawie:
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2016-2025
Zarządzenie_nr_39_2016.pdf
Załącznik_1_do_zarządzenia_nr_39_2016.pdf
Załącznik_3_do_zarządzenia_nr_39_2016.pdf

Zarządzenie nr 40/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  10 maja 2016r. w sprawie:
powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Zarządzenie_nr_40_2016.pdf

Zarządzenie nr 41/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  17 maja 2016r. w sprawie:
powołania "komisji przetargowej" w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy"
Zarządzenie_nr_41_2016.pdf

Zarządzenie nr 42/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  17 maja 2016r. w sprawie:
nieodpłatnego przekazania środka trwałego
Zarządzenie_nr_42_2016.pdf

Zarządzenie nr 43/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  18 maja 2016r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
Zarządzenie_nr_43_2016.pdf z załącznikami i uzasadnieniem

Zarządzenie nr 44/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  18 maja 2016r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie_nr_44_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 45/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  18 maja 2016r. w sprawie:
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2016-2025
Zarządzenie_nr_45_2016.pdf
Załącznik_1_do_zarządzenia_nr_45_2016.pdf
Załącznik_3_do_zarządzenia_nr_45_2016.pdf

Zarządzenie nr 46/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  18 maja 2016r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie nieruchomości położonej w mieście Mordy, składającej się z działki gruntu nr 2461/1 o pow. 1,2624 ha stanowiącej własność Gminy Mordy
Zarządzenie_nr_46_2016.pdf

Zarządzenie nr 47/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  23 maja 2016r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
Zarządzenie_nr_47_2016.pdf z załącznikiem i uzasadnieniem

Zarządzenie nr 48/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  23 maja 2016r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie_nr_48_2016.pdf z załącznikiem

Zarządzenie nr 49/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  30 maja 2016r. w sprawie:
sporządzania skonsolidowanego bilansu
Zarządzenie_nr_49_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 51/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  01 czerwca 2016r. w sprawie:
ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Zarządzenie_nr_51_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 52/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  14 czerwca 2016r. w sprawie:
nieodpłatnego przekazania środka trwałego
Zarządzenie_nr_52_2016.pdf

Zarządzenie nr 53/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  17 czerwca 2016r. w sprawie:
powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowiska pracy
Zarządzenie_nr_53_2016.pdf

Zarządzenie nr 54/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  24 czerwca 2016r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie_nr_54_2016.pdf
Załącznik_1_do_zarządzenia_nr_54_2016.pdf
Załączniki_2_3_do_zarządzenia_nr_54_2016.pdf

Zarządzenie nr 55/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  29 czerwca 2016r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
Zarządzenie_nr_55_2016.pdf z załącznikiem

Zarządzenie nr 56/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  29 czerwca 2016r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie_nr_56_2016.pdf

Zarządzenie nr 57/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  30 czerwca 2016r. w sprawie:
zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach
Zarządzenie_nr_57_2016.pdf
 
Zarządzenie nr 58/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  05 lipca 2016r. w sprawie:
powołania "komisji przetargowej" w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół na terenie gminy Mordy w roku szkolnym 2016/2017 na podstawie biletów miesięcznych"
Zarządzenie_nr_58_2016.pdf

Zarządzenie nr 59/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  22 lipca 2016r. w sprawie:
powołania "komisji przetargowej" w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 360504W Radzików Wielki-Wólka Soseńska w miejscowości Wólka Soseńska oraz remont drogi gminnej 360516W Wólka Leśna-Wyczółki w miejscowości Wyczółki"
Zarządzenie_nr_59_2016.pdf

Zarządzenie nr 60/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  21 lipca 2016r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie_nr_60_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 61/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  29 lipca 2016r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
Zarządzenie_nr_61_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 62/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  29 lipca 2016r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie_nr_62_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 63/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  05 sierpnia 2016r. w sprawie:
obniżenia wartości nieruchomości mienia komunalnego Gminy Mordy przeznaczonej do sprzedaży w drodze rokowań
Zarządzenie_nr_63_2016.pdf

Zarządzenie nr 64/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  08 sierpnia 2016r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
Zarządzenie_nr_64_2016.pdf z załącznikami nr 1 i nr 2
Załącznik_nr_3_do_Zarządzenia_64.pdf

Zarządzenie nr 65/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  08 sierpnia 2016r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie_nr_65_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 66/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  08 sierpnia 2016r. w sprawie:
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2016-2025
Zarządzenie_nr_66_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 67/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  11 sierpnia 2016r. w sprawie:
wprowadzenia protokołu zdawczo-odbiorczego i karty obiegowej dla pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy oraz zasad ich stosowania
Zarządzenie_nr_67_2016.pdf z załącznikiem
Załącznik_nr_2_do_Zarządzenia_67.pdf

Zarządzenie nr 68/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  11 sierpnia 2016r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie nieruchomości położonej w mieście Mordy przy ul. Kościuszki 2, składającej się z działki gruntu nr 1904/1 o pow. 20m2 stanowiącej własność Gminy Mordy
Zarządzenie_nr_68_2016.pdf

Zarządzenie nr 69/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  26 sierpnia 2016r. w sprawie:
przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016r.
Zarządzenie_nr_69_2016.pdf
Tabela_nr_1_do_zarządzenia_69_2016.pdf
Tabela_nr_2_do_zarządzenia_69_2016.pdf
Tabela_nr_3_do_zarządzenia_69_2016.pdf
Tabela_nr_4_do_zarządzenia_69_2016.pdf
Informacja_do_zarządzenia_69_2016.pdf

Zarządzenie nr 70/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  26 sierpnia 2016r. w sprawie:
ustalenia wysokości minimalnej stawki odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mordy
Zarządzenie_nr_70_2016.pdf

Zarządzenie nr 71/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  29 sierpnia 2016r. w sprawie:
powołania Komisji ds. szacowania strat spowodowanych przez zdarzenia noszące znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej na terenie Miasta i Gminy Mordy
Zarządzenie_nr_71_2016.pdf

Zarządzenie nr 72/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  30 sierpnia 2016r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie_nr_72_2016.pdf  

Zarządzenie nr 73/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  02 września 2016r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Mordach
Zarządzenie_nr_73_2016.pdf

Zarządzenie nr 74/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  02 września 2016r. w sprawie:
opracowania materiałów planistycznych na 2017 rok
Zarządzenie_nr_74_2016.pdf

Zarządzenie nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  02 września 2016r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy nr 2016 rok
Zarządzenie_nr_75_2016.pdf z załącznikami i uzasadnieniem

Zarządzenie nr 76/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  02 września 2016r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie_nr_76_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 77/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  02 września 2016r. w sprawie:
obniżenia wartości nieruchomości mienia komunalnego Gminy Mordy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
Zarządzenie_nr_77_2016.pdf

Zarządzenie nr 78/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  12 września 2016r. w sprawie:
sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
Zarządzenie_nr_78_2016.pdf

Zarządzenie nr 80/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  19 września 2016r. w sprawie:
powołania stałej Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w najem lub dzierżawę oraz w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Mordy
Zarządzenie_nr_80_2016.pdf

Zarządzenie nr 81/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  19 września 2016r. w sprawie:
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej
Zarządzenie_nr_81_2016.pdf

Zarządzenie nr 82/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  19 września 2016r. w sprawie:
ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Zarządzenie_nr_82_2016.pdf z załącznikiem

Zarządzenie nr 83/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  30 września 2016r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie_nr_83_2016.pdf z załącznikami
 
Zarządzenie nr 84/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  03 października 2016r. w sprawie:
ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach
Zarządzenie_nr_84_2016.pdf z załącznikiem

Zarządzenie nr 85/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  03 października 2016r. w sprawie:
ustalenia wysokości czynszu za lokal użytkowy nr 1 o pow.130 m 2 przy ul.11 Listopada 3 w Mordach
Zarządzenie_nr_85_2016.pdf  

Zarządzenie nr 87/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  05 października 2016r. w sprawie:
powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Zarządzenie_nr_87_2016.pdf

Zarządzenie nr 88/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  12 października 2016r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
Zarządzenie_nr_88_2016.pdf

Zarządzenie nr 89/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  12 października 2016r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie_nr_89_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 90/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  14 października 2016r. w sprawie:
powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Zarządzenie_nr_90_2016.pdf

Zarządzenie nr 91/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  14 października 2016r. w sprawie:
ustalenia wysokości stawki czynszu za wynajem trzech lokali nr 1, nr 2 i nr 3 zlokalizowanych w budynku biurowo mieszkalnym murowanym w Ptaszkach 6B na działce gruntu nr 31/3 o pow. 0,2000 ha
Zarządzenie_nr_91_2016.pdf

Zarządzenie nr 92/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  14 października 2016r. w sprawie:
ustalenia wysokości stawki czynszu za wydzierżawienie nieruchomości położonej w mieście Mordy przy ul. Żwirki i Wigury 2, składającej się z działki gruntu nr 1930 o pow. 308 stanowiącej własność Gminy Mordy
Zarządzenie_nr_92_2016.pdf

Zarządzenie nr 93/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  14 października 2016r. w sprawie:
ustalenia wysokości stawki odszkodowania za bezumowne korzystanie z części działki gruntu pod sklepem w Radzikowie Wielkim stanowiącej własność Gminy Mordy
Zarządzenie_nr_93_2016.pdf  

Zarządzenie nr 94/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  28 października 2016r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
Zarządzenie_nr_94_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 95/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  28 października 2016r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie_nr_95_2016.pdf z załącznikami i uzasadnieniem

Zarządzenie nr 96/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  28 października 2016r. w sprawie:
ustalenia wysokości stawki czynszu miesięcznego za lokal użytkowy zlokalizowany na parterze w budynku przy placu zwycięstwa 3 w Mordach
Zarządzenie_nr_96_2016.pdf

Zarządzenie nr 97/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  3 listopada 2016r. w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Mordy w 2016 r.
Zarządzenie_nr_97_2016.pdf z załącznikiem

Zarządzenie nr 98/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  7 listopada 2016r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Mordy"
Zarządzenie_nr_98_2016.pdf

Zarządzenie nr 99/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  10 listopada 2016r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
Zarządzenie_nr_99_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 100/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  10 listopada 2016r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie_nr_100_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 101/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  14 listopada 2016r. w sprawie:
projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2017-2025
Zarządzenie_nr_101_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 102/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  14 listopada 2016r. w sprawie:
projektu uchwały budżetowej na rok 2017
Zarządzenie_nr_102_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 103/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  16 listopada 2016r. w sprawie:
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej
Zarządzenie_nr_103_2016.pdf

Zarządzenie nr 104/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  21 listopada 2016r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawy energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Mordy w latach 2017-2018"
Zarządzenie_104_2016.pdf

Zarządzenie nr 105/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  24 listopada 2016r. w sprawie:
zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Zarządzenie_nr_105_2016.pdf

Zarządzenie nr 106/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  25 listopada 2016r. w sprawie:
powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonej oferty w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w 2016 r. w Gminie Mordy oraz określenia regulaminu pracy komisji
Zarządzenie_nr_106_2016.pdf  z załącznikiem

Zarządzenie nr 107/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  25 listopada 2016r. w sprawie:
zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych i rozwojowych Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim
Zarządzenie_nr_107_2016.pdf z załącznikiem

Zarządzenie nr 108/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  29 listopada 2016r. w sprawie:
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Mordy w 2016 r.
Zarządzenie_nr_108_2016.pdf

Zarządzenie nr 109/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  29 listopada 2016r. w sprawie:
przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie edukacja ekologiczna i działania proekologiczne w 2016 r.
Zarządzenie_nr_109_2016.pdf

Zarządzenie nr 110/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  29 listopada 2016r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie_nr_110_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 111/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  02 grudnia 2016r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
Zarządzenie_nr_111_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 112/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  02 grudnia 2016r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie_nr_112_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 113/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  02 grudnia 2016r. w sprawie:
przeprowadzenia spisu z natury, powołania komisji inwentaryzacyjnych i zespołów spisowych
Zarządzenie_nr_113_2016.pdf

Zarządzenie nr 114/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  02 grudnia 2016r. w sprawie:
centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Miasta i Gminy Mordy oraz jej jednostek organizacyjnych
Zarządzenie_nr_114_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 115/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 02 grudnia 2016r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia nr 156/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy
Zarządzenie_nr_115_20161210.pdf

Zarządzenie nr 116/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  12 grudnia 2016r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
Zarządzenie_nr_116_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 117/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  12 grudnia 2016r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie_nr_117_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 118/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  19 grudnia 2016r. w sprawie:
autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025
Zarządzenie_nr_118_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 119/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  20 grudnia 2016r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
Zarządzenie_nr_119_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 120/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  20 grudnia 2016r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie_nr_120_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 121/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  29 grudnia 2016r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie_nr_121_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 122/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  30 grudnia 2016r. w sprawie:
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
Zarządzenie_nr_122_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 123/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  30 grudnia 2016r. w sprawie:
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie_nr_123_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 124/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia  30 grudnia 2016r. w sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2016-2025
Zarządzenie_nr_124_2016.pdf z załącznikami

Zarządzenie nr 125/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 grudnia 2016r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia nr 156/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy
Zarządzenie_nr_126_20161231.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Izdebski
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-14 09:35:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-10 14:50:38
  • Liczba odsłon: 3388
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2484116]

przewiń do góry