INFORMACJA dot. RODO

Co oznacza skrót RODO?

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Od kiedy RODO będzie obowiązek stosowania?

Od 25 maja 2018 r.

Jaki jest cel wprowadzenia RODO?

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

Kto jest administratorem Twoich Danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Urząd Miasta I Gminy Mordy z siedzibą ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy, którą kieruje Burmistrz.

Kim jest Inspektor Ochrony Danych i jak się z nim kontaktować?

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem, Pawłem Zalewskim, możesz skontaktować się mailowo ( iod@mordy.pl ) lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miasta I Gminy Mordy z siedzibą ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawo zgodnie z zapisami w RODO:

żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na dalsze przetwarzanie danych w przypadku, gdy ich przetwarzanie wymaga takiej zgody oraz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

  • osobiście,
  • elektronicznie,
  • listownie.

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone?

Do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Przysługujące Tobie uprawnienia.


Może złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

1)sprostowanie (poprawienie) danych;

2)usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w serwisach internetowych;

3)ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);

4)dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych);

5)przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Mirosław Łukowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-25 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-13 11:28:14
  • Liczba odsłon: 3020
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2494185]

przewiń do góry