Mordy, dnia 07 stycznia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup dysku – sieciowy serwer plików

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach

ul. Kilińskiego 9

08-140 Mordy

NIP 821-23-64-231

tel. 25 641 54 26

e-mail: mgopsmordy@pro.onet.pl

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego dysku – sieciowy serwer plików (1 szt.) do siedziby Zamawiającego.

 

III. WYMAGANE PARAMETRY URZĄDZENIA:

1.    kieszenie na dyski 3,5” z interface SATA II – 2 szt. RAID 0, RAID 1, JBOD

2.    rodzaje wyjść/wejść USB 2.0, RJ-45 10/100/1000 (LAN)

3.    DC-in

4.     protokoły sieciowe:   - dynamiczny DNS (DDNS)

                                        - Klient DHCP lub statyczny adres IP

                                        - Klient NTP

                                        - Klient protokołu BitTorrent

5.    system plików dla dysków zewnętrznych – FAT / FAT32 / NTFS

6.     monitorowanie statusu dysków S.M.A.R.T

7.     system plików EXT3

8.    wymiary 194 x 145 x 90 mm

9.    waga 0,65 kg

 

IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10-01-2019 r. do godz. 12.00

 

V. KRYTERIUM WYBORU: 100 % CENA

 

VI. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy i powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę   powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną oraz pieczęcią firmową. Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

Ofertę należy składać osobiście, na adres mailowy mgopsmordy@pro.onet.pl lub pocztą w zaklejonych oznakowanych kopertach na adres Zamawiającego: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy.

 

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje MGOPS w Mordach do złożenia zamówienia. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli kierownik MGOPS, tel. 25 641 54 26, adres mailowy: mgopsmordy@pro.onet.pl .

/ - / Kierownik MGOPS w Mordach

Agnieszka Próchnicka - Pawlak

 

 

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na zakup dysku – sieciowy serwer plików

 

 

Uprzejmie informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu urządzenia wielofunkcyjnego   wpłynęły 2 oferty.

Najkorzystniejsza oferta złożona została przez:

Naticom Usługi IT Łukasz Kiryło, ul. Księdza Bosko 13/32, 08-300 Sokołów Podlaski,  na kwotę 789,00 zł brutto. 

 

/-/ Kierownik MGOPS w Mordach

Agnieszka Próchnicka - Pawlak

  Mordy, 14.01.2019r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Próchnicka-Pawlak Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-08 10:43:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Próchnicka-Pawlak Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-14 12:39:24
  • Liczba odsłon: 1280
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2483900]

przewiń do góry