Zarządzenie Nr 146/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 146.pdf

Zarządzenie Nr 145/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 145.pdf

Zarządzenie Nr 144/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok
Zarządzenie 144.pdf

Zarządzenie Nr 142/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Zarządzenie 142.pdf

Zarządzenie Nr 141/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 141.pdf

Zarządzenie Nr 140/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok
Zarządzenie 140.pdf

Zarządzenie Nr 139/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 139.pdf

Zarządzenie Nr 138/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok
Zarządzenie 138.pdf

Zarządzenie Nr 136/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie
powierzenia wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego
Zarządzenie 136.pdf

Zarządzenie Nr 134/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie
ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach
Zarządzenie 134.pdf

Zarządzenie Nr 132/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie
ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach
Zarządzenie 132.pdf

Zarządzenie Nr 130/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 130.pdf

Zarządzenie Nr 129/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok
Zarządzenie 129.pdf

Zarządzenie Nr 124/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 124.pdf

Zarządzenie Nr 117/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 117.pdf

Zarządzenie Nr 116/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok
Zarządzenie 116.pdf

Zarządzenie Nr 111/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie
obniżki ceny wywoławczej
Zarządzenie 111.pdf

Zarządzenie Nr 110/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie
obniżki ceny wywoławczej
Zarządzenie 110.pdf

Zarządzenie Nr 109/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 109.pdf

Zarządzenie Nr 108/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok
Zarządzenie 108.pdf

Zarządzenie Nr 104/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 14 października 2021 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 104.pdf

Zarządzenie Nr 103/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 14 października 2021 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok
Zarządzenie 103.pdf

Zarządzenie Nr 102/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 6 października 2021 r. w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, powołania komisji inwentaryzacyjnych i zespołów spisowych
<dokument wewnętrzny>

Zarządzenie Nr 101/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 6 października 2021 r. w sprawie
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Dostawy energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Mordy w 2022 roku”
Zarządzenie 101.pdf

Zarządzenie Nr 100/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 września 2021 r. w sprawie
ustalenia harmonogramu czynności związanych z likwidacją zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach
<dokument wewnętrzny>

Zarządzenie Nr 98/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 września 2021 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 98.pdf

Zarządzenie Nr 96/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15 września 2021 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 91/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 02 września 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2022 rok
Zarządzenie 96.pdf

Zarządzenie Nr 95/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 10 września 2021 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 95.pdf

Zarządzenie Nr 94/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 10 września 2021 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok
Zarządzenie 94.pdf

Zarządzenie Nr 92/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 6 września 2021 r. w sprawie
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Mordy w 2022 roku"
Zarządzenie 92.pdf

Zarządzenie Nr 91/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 2 września 2021 r. w sprawie
w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2022 rok
Zarządzenie 92.pdf

Zarządzenie Nr 88/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 88.pdf

Zarządzenie Nr 87/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie
przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mordach
Zarządzenie 87.pdf

Zarządzenie Nr 86/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie
przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 roku
Zarządzenie 86.pdf

Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego
Zarządzenie 82.pdf

Zarządzenie Nr 81/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie
zmiany zarządzenia nr 13/2019 dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Mordy
Zarządzenie 81.pdf

Zarządzenie Nr 80/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie
aktualizacji „Polityki bezpieczeństwa informacji” w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach
Zarządzenie 80.pdf

Zarządzenie Nr 79/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 79.pdf

Zarządzenie Nr 78/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok
Zarządzenie 78.pdf

Zarządzenie Nr 77/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie
powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej do opiniowania wniosków o przydział lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku byłej szkoły w Czołomyjach 51
Zarządzenie 77.pdf

Zarządzenie Nr 76/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie
ustalenia minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie części działki gruntu o pow. ok. 100 m2 będącego częścią działki nr 1937/7 położonej w mieście Mordy
Zarządzenie 76.pdf

Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 75.pdf

Zarządzenie Nr 74/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok
Zarządzenie 74.pdf

Zarządzenie Nr 73/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie
uchylenia zarządzenia Nr 72/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach
<dokument wewnętrzny>

Zarządzenie Nr 72/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie
w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach
<dokument wewnętrzny>

Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 71.pdf

Zarządzenie Nr 70/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok
Zarządzenie 70.pdf

Zarządzenie Nr 69/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
zmiany zarządzenia nr 13/2019 dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Mordy
Zarządzenie 69.pdf

Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 68.pdf

Zarządzenie Nr 67/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie nieruchomości rolnej położonej na terenie Kolonia Mordy, składającej się działek gruntu oznaczonych nr 713/1 o pow. 0,30 ha, nr 713/2 o pow. 0,30 ha, nr 713/3 o pow. 0,30 ha, nr 713/4 o pow. 0,30 ha stanowiących własność Gminy Mordy
Zarządzenie 67.pdf

Zarządzenie Nr 66/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok
Zarządzenie 66.pdf

Zarządzenie Nr 65/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2021-2035
Zarządzenie 65.pdf

Zarządzenie Nr 64/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie
zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Mordy
Zarządzenie 64.pdf

Zarządzenie Nr 63/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 63.pdf

Zarządzenie Nr 62/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach
<dokument wewnętrzny>

Zarządzenie Nr 61/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 maj 2021 r. w sprawie
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu miesięcznego za wydzierżawienie części działki gruntu o pow. ok. 50 m2 będącego częścią działki nr 2130/1 położonej w mieście Mordy przy ul. Narutowicza róg ul. Parkowej
Zarządzenie_61.pdf

Zarządzenie Nr 60/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie
zmiany zarządzenia nr 13/2019 dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Mordy
Zarządzenie 60.pdf

Zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 58.pdf z załącznikami

Zarządzenie Nr 57/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok
Zarządzenie 57.pdf z załącznikami

Zarządzenie Nr 56/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie
przedstawienia Raportu o stanie Miasta i Gminy Mordy za 2020 rok
Zarządzenie_56.pdf
Raport o stanie Miasta i Gminy Mordy za 2020 rok.pdf

Zarządzenie Nr 55/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie
zmiany zarządzenia Nr 21/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Suport (HNS) na terenie Miasta i Gminy Mordy
<dokument wewnętrzny

Zarządzenie Nr 54/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 360513W w miejscowości Wielgorz"
Zarządzenie 54.pdf

Zarządzenie Nr 52/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie
powołania Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie 52.pdf

Zarządzenie Nr 51/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie
powołania Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Zarządzenie 51.pdf

Zarządzenie Nr 50/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie części działki gruntu o pow. ok. 200 m2 będącego częścią działki nr 477/2 położonej w miejscowości Radzików Wielki
Zarządzenie 50.pdf

Zarządzenie Nr 49/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Wojnów , składającej się działki gruntu nr 48/1 o pow. 800 m2 i nr 48/2 o pow. 200 m2 stanowiących własność Gminy Mordy
Zarządzenie 49.pdf

Zarządzenie Nr 48/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie nieruchomości położonej w mieście Mordy, składającej się z działki gruntu nr 2461/7 o pow. 1,2311 ha stanowiącej własność Gminy Mordy
Zarządzenie 48.pdf

Zarządzenie Nr 47/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu miesięcznego za lokal użytkowy zlokalizowany na parterze w budynku Ośrodka Zdrowia w Radzikowie Wielkim przy ul. Składowej 1
Zarządzenie 47.pdf

Zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki"
Zarządzenie 46.pdf

Zarządzenie Nr 45/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 45.pdf  Załącznik.pdf

Zarządzenie Nr 44/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok
Zarządzenie 44.pdf   Uzasadnienie.pdf  Załącznik.1.pdf

Zarządzenie Nr 43/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie
wyrażenia zgody na użyczenie sprzętu
Zarządzenie_43.pdf

Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie
ustalenia zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w mordach w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19
<dokument wewnętrzny>

Zarządzenie Nr 38/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka"
Zarządzenie 38.pdf

Zarządzenie Nr 37/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 37.pdf  Załącznik.pdf

Zarządzenie nr 36/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok
Zarządzenie nr 36.pdf   Uzasadnienie.pdf   Tabela.pdf  

Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie
przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Zarządzenie 34.pdf

Zarządzenie Nr 33/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 33.pdf  Załącznik.1.pdf  Załącznik.2.pdf

Zarządzenie Nr 32/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok
Zarządzenie 32.pdf   Uzasadnienie.pdf  Załącznik.1.pdf  Załącznik.2.pdf  Załącznik.3.pdf  Załącznik.4.pdf

Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie
przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy praz planów finansowych jednostek za 2020 rok
Zarządzenie 31.pdf

Zarządzenie Nr 30/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 30.pdf  Załącznik.1.pdf  Załącznik.2.pdf  Załącznik.3.pdf  Załącznik.4.pdf

Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie
ustalenia zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w mordach w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19
<dokument wewnętrzny>

Zarządzenie Nr 28/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie
upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mordy do udostępnienia dokumentów z archiwum zakładowego
Zarządzenie 28.pdf

Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie
wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach
Zarządzenie 27.pdf

Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie
powierzenia wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego
Zarządzenie 26.pdf

Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie
zmiany składu komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje"
Zarządzenie 25.pdf

Zarządzenie nr 24/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie nr 24.pdf   Załącznik.1.pdf   Załącznik.2.pdf

Zarządzenie nr 23/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok
Zarządzenie nr 23.pdf   Uzasadnienie.pdf   Tabela1.pdf   Tabela2.pdf   Tabela3.pdf   Tabela4.pdf

Zarządzenie nr 22/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie
sporządzenia skonsolidowanego bilansu Miasta i Gminy Mordy
Zarządzenie nr 22.pdf

Zarządzenie nr 21/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie nr 21.pdf   Załącznik.1.pdf   Załącznik.2.pdf

Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie
ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy
Zarządzenie 20.pdf oraz Załączniki.xls
Zarządzenie 20 z załącznikami.pdf

Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie
powierzenia wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego
Zarządzenie 19.pdf

Zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie
zmiany składu komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Mordy w 2021 r."
Zarządzenie 18.pdf

Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie
wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach i jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Mordy
Zarządzenie 17.pdf

Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie
utworzenia Pionu Ochrony w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach
Zarządzenie 16.pdf

Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie
wprowadzenia do użytku instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach
Zarządzenie 15.pdf

Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie nieruchomości położonej w mieście Mordy przy ul. Żwirki i Wigury 2, składającej się z działki gruntu nr 1930 o pow. 308 m2 stanowiącej własność Gminy Mordy
Zarządzenie 14.pdf

Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie
aktualizacji "Polityki bezpieczeństwa informacji" w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach
Zarządzenie 13.pdf

Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie
ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy na rok szkolny 2021/2022
Zarządzenie 12.pdf

Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje"
Zarządzenie 11.pdf

Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Mordy w 2021 r."
Zarządzenie 10.pdf

Zarządzenie Nr 9/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie
wyznaczenia koordynatora gminnego ds. transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz utworzenia infolinii
Zarządzenie 9.pdf

Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do realizacji narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.
Zarządzenie 8.pdf

Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego do realizacji narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.
Zarządzenie 7.pdf

Zarządzenie nr 6/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie nr 6.pdf  oraz Załącznik.pdf

Zarządzenie nr 5/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok
Zarządzenie nr 5.pdf  oraz Tabela.5.pdf

Zarządzenie nr 4/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie nr 4.pdf   Załącznik.pdf

Zarządzenie nr 3/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż budynku byłej szkoły (aktualnie świetlicy) zlokalizowanej na działce nr 690 w Stoku Ruskim będącej w posiadaniu Gminy Mordy
Zarządzenie nr 3.pdf

Zarządzenie nr 2/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok
Zarządzenie nr 2.pdf  oraz Tabela.2.pdf

Zarządzenie nr 1/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie
rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
Zarządzenie nr 1.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Izdebski
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-01 14:09:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-18 11:36:53
  • Liczba odsłon: 1596
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2007423]

przewiń do góry