Zarządzenie Nr 238/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Mordach
Zarządzenie 238.pdf

Zarządzenie Nr 222/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie
ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach służbowych będących własnością Miasta i Gminy Mordy
Zarządzenie 222.pdf

Zarządzenie Nr 205/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 205.pdf

Zarządzenie Nr 204/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok
Zarządzenie 204.pdf

Zarządzenie Nr 184/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 października 2022 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 62/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia zasad wydatkowania i ewidencji oraz planu finansowego środków, pochodzących z Funduszu Pomocy
Zarządzenie 184.pdf

Zarządzenie Nr 183/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 października 2022 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 183.pdf

Zarządzenie Nr 182/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 października 2022 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok
Zarządzenie 182.pdf

Zarządzenie Nr 181/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 20 października 2022 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 62/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia zasad wydatkowania i ewidencji oraz planu finansowego środków, pochodzących z Funduszu Pomocy
Zarządzenie 181.pdf

Zarządzenie Nr 180/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 20 października 2022 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 180.pdf

Zarządzenie Nr 179/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 20 października 2022 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia Nr 158/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 179.pdf

Zarządzenie Nr 175/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 4 października 2022 r. w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, powołania komisji inwentaryzacyjnych i zespołów spisowych
Zarządzenie 175.pdf

Zarządzenie Nr 170/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 3 października 2022 r. w sprawie
wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza
Zarządzenie 170.pdf

Zarządzenie Nr 168/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 3 października 2022 r. w sprawie
wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora do spraw dostępności
Zarządzenie 168.pdf

Zarządzenie Nr 166/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 września 2022 r. w sprawie
upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
Zarządzenie 166.pdf

Zarządzenie Nr 165/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 września 2022 r. w sprawie
powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
Zarządzenie 165.pdf

Zarządzenie Nr 164/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 września 2022 r. w sprawie
wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad Gminną Spółką Komunalną Mordy sp. z o.o.
Zarządzenie 164.pdf

Zarządzenie Nr 163/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 września 2022 r. w sprawie
odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
Zarządzenie 163.pdf

Zarządzenie Nr 162/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 września 2022 r. w sprawie
ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Zarządzenie 162.pdf

Zarządzenie Nr 140/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 8 września 2022 r. w sprawie
ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Zarządzenie 140.pdf

Zarządzenie Nr 139/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 8 września 2022 r. w sprawie
ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Zarządzenie 139.pdf

Zarządzenie Nr 127/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Mordach
Zarządzenie 127.pdf

Zarządzenie Nr 123/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie
powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mordach
Zarządzenie 123.pdf

Zarządzenie Nr 122/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego
Zarządzenie 122.pdf

Zarządzenie Nr 117/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie
zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mordach
Zarządzenie 117.pdf

Zarządzenie Nr 112/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 112.pdf

Zarządzenie Nr 110/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie
powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mordach
Zarządzenie 110.pdf

Zarządzenie Nr 107/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 107.pdf

Zarządzenie Nr 106/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok
Zarządzenie 106.pdf

Zarządzenie Nr 105/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2022-2035
Zarządzenie 105.pdf

Zarządzenie Nr 104/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Oświatowego w Mordach
Zarządzenie 104.pdf

Zarządzenie Nr 95/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie
przedstawienia Raportu o stanie Miasta i Gminy Mordy za 2021 rok
Zarządzenie 95.pdf
Raport o stanie Miasta i Gminy Mordy za 2021 rok.pdf

Zarządzenie Nr 94/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 94.pdf

Zarządzenie Nr 93/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok
Zarządzenie 93.pdf

Zarządzenie Nr 92/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Remonty i modernizacje dróg gminnych na terenie gminy Mordy"
Zarządzenie 92.pdf

Zarządzenie Nr 91/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 20 maja 2022 r.
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie części działki gruntu o pow. ok. 200 m2 będącego częścią działki nr 477/2 położonej w miejscowości Radzików Wielki
Zarządzenie 91.pdf

Zarządzenie Nr 90/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu rocznego za wydzierżawienie działki gruntu nr ew. 1961/4 o pow. ok. 18 m2 i części działki nr 1907/4 o pow. ok. 32 m2 położonych w mieście Mordy
Zarządzenie 90.pdf

Zarządzenie Nr 89/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu rocznego za wydzierżawienie części działki gruntu nr ew. 1961/2 o pow. ok. 50 m2 położonej w mieście Mordy
Zarządzenie 89.pdf

Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie
przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miasta i Gminy Mordy za 2021 rok
Zarządzenie 79.pdf

Zarządzenie Nr 78/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 kwietnia 2022 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 39/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Zarządzenie 78.pdf

Zarządzenie Nr 76/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie
przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy oraz planów finansowych jednostek za 2021 rok
Zarządzenie 76.pdf

Zarządzenie Nr 75/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 75.pdf

Zarządzenie Nr 74/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok
Zarządzenie 74.pdf

Zarządzenie Nr 73/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 73.pdf

Zarządzenie Nr 69/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 69.pdf

Zarządzenie Nr 68/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok
Zarządzenie 68.pdf

Zarządzenie Nr 67/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie
obniżki ceny wywoławczej w trzecim przetargu nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Krzymoszach
Zarządzenie 67.pdf

Zarządzenie Nr 66/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie
obniżki ceny wywoławczej w trzecim przetargu nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Czołomyjach
Zarządzenie 66.pdf

Zarządzenie Nr 65/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 65.pdf

Zarządzenie Nr 64/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok
Zarządzenie 64.pdf

Zarządzenie Nr 63/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki
Zarządzenie 63.pdf

Zarządzenie Nr 61/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 61.pdf

Zarządzenie Nr 60/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok
Zarządzenie 60.pdf

Zarządzenie Nr 58/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 58.pdf

Zarządzenie Nr 47/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 47.pdf

Zarządzenie Nr 46/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok
Zarządzenie 46.pdf

Zarządzenie Nr 45/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie
przekazania środka trwałego stanowiącego własność Miasta i Gminy Mordy
Zarządzenie 45.pdf

Zarządzenie Nr 44/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 44.pdf

Zarządzenie Nr 43/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok
Zarządzenie 43.pdf

Zarządzenie Nr 40/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie części działki gruntu o pow. ok. 40 m2 będącego częścią działki nr 1925/1 i 1926/6 położonych w mieście Mordy
Zarządzenie 40.pdf

Zarządzenie Nr 39/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie
przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Zarządzenie 39.pdf

Zarządzenie Nr 38/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie
ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy
Zarządzenie 38.pdf

Zarządzenie Nr 36/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie nieruchomości rolno-leśnej o pow. łącznej 1,14 ha położonej w miejscowości Stara Wieś
Zarządzenie 36.pdf

Zarządzenie Nr 35/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie
sprawie ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za wydzierżawienie nieruchomości położonej w mieście Mordy, składającej się z działki gruntu nr 2461/7 o pow. 1,2311 ha stanowiącej własność Gminy Mordy
Zarządzenie 35.pdf

Zarządzenie Nr 34/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie
ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu miesięcznego za lokal użytkowy zlokalizowany na parterze w budynku przy Placu Zwycięstwa 3 w Mordach
Zarządzenie 34.pdf

Zarządzenie Nr 31/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 31.pdf

Zarządzenie Nr 30/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok
Zarządzenie 30.pdf

Zarządzenie Nr 29/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 29.pdf

Zarządzenie Nr 28/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok
Zarządzenie 28.pdf

Zarządzenie Nr 26/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 26.pdf

Zarządzenie Nr 25/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie
ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy na rok szkolny 2022/2023
Zarządzenie 25.pdf

Zarządzenie Nr 22/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 22.pdf

Zarządzenie Nr 21/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach oraz regulaminu konkursu
Zarządzenie 21.pdf

Zarządzenie Nr 20/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok
Zarządzenie 20.pdf

Zarządzenie Nr 18/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 18.pdf

Zarządzenie Nr 16/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie
powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Utrzymanie czystości w mieście Mordy oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg będących własnością Miasta i Gminy Mordy w 2022 roku”
Zarządzenie 16.pdf

Zarządzenie Nr 15/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie
powierzenia wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego
Zarządzenie 15.pdf

Zarządzenie Nr 14/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 14.pdf

Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok
Zarządzenie 13.pdf

Zarządzenie Nr 9/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie 9.pdf

Zarządzenie Nr 8/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok
Zarządzenie 8.pdf

Zarządzenie Nr 1/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie
wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2022 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach
Zarządzenie 1.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Izdebski
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-04 14:46:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-06 15:25:25
  • Liczba odsłon: 2196
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2495080]

przewiń do góry