Informacja o wyłożeniu spisu wyborców do publicznego wglądu

Urząd Miasta i Gminy w Mordach informuje, że został sporządzony spis osób uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu i Senatu , zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Spis jest udostępniony do wglądu od 8 października 2015 r. w Urzędzie Miasta Gminy w Mordach, pok. 9, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz 8ºº do godz 16ºº. (w piątki od godz. 10.00 do godz. 18.00)

Każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony. Na pisemny wniosek wyborcy gmina udziela informacji iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tadeusz Narojek
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-10-08 18:36:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Tadeusz Narojek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-08 18:36:47
  • Liczba odsłon: 1371
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2493963]

przewiń do góry