Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach został zlikwidowany z dniem 31.12.2021 r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mordach nr XXXII/235/2021 z dnia 31.08.2021 r.

Z dniem 01.01.2022 r. po likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach wszystkie dotychczasowe zadania Zakładu przejmuje Gminna Spółka Komunalna Mordy Sp. z o.o. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mordach nr XXXV/253/2021 z dnia 29.11.2021 r. W związku z powyższym obowiązkowe jest podpisanie do dnia 31.01.2022 r. nowej umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków z Gminną Spółką Komunalną Mordy Sp. z o.o. W tym celu zapraszamy do siedziby Spółki pod adresem ul. Kilińskiego 9, Mordy (dawniej biuro ZGK) z aktem własności lub umową najmu.

Burmistrz
/-/ Jan Ługowski

 

Kadra Kierownicza Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach.

08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9

tel. (025) 641-52-91

1. Dyrektor Zakładu - Pan Adrian Burek                                                                    aburek@mordy.pl
2. Główny Księgowy - Pani Magdalena Bukowska                                                     ak.zgk@mordy.pl
3. Specjalista ds. Administracyjno - Księgowych - Pani Stella Nowak                        zgk@mordy.pl
4. Inkasent -  Pan Jarosław Gmitrzuk                                                                           -----------------
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-30 11:00:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-02-01 14:45:29
  • Liczba odsłon: 8560
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2495034]

przewiń do góry