Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Mordach

  


Zmiany w Programie Rodzina 500+

od 1 lipca 2019 r.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę .

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca na dziecko, na które obecnie nie jest pobierane to świadczenie:

- matka albo ojciec ( jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca),

- opiekun faktyczny dziecka (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego),

- opiekun prawny dziecka albo dyrektor domu pomocy społecznej (w przypadku dziecka umieszczonego w domu pomocy społecznej)

musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.   Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje wnioskodawcy, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca . Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal  Emp@tia lub portal PUE ZUS) – od dnia 1 lipca 2019 r.

Inne zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:

Brak wymogu ustalenia alimentów. Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Wprowadzenie szczególnego, 3-miesięcznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko.

Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.


2019-06-14_plakat_500__nowy_okres_2019_70x100cm_spad_3mm.pdf


2019-06-14_plakat_nowe_500__2019_70x100cm_spad_3mm.pdf

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pietrulewicz Andrzej
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-25 14:19:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Próchnicka-Pawlak Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-18 11:07:41
  • Liczba odsłon: 1682
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2483884]

przewiń do góry