******************************************************

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mordy informuje, że przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro

- na dowożenie dzieci w roku szkolnym 2005/2006 na trasie Leśniczówka - Radzików Wielki i z powrotem, oraz Ostoje – Radzików Wielki i z powrotem w dni nauki został roztrzygnięty.

Wybrano ofertę nr 1 - WALTRANS-SPED Wiesława Jaszczur , Stok Lacki ul.Letnia 25,  08-110 Siedlce     Cena oferty 395zł/dziennie (brutto)

 

************************************************************************

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mordy informuje, że przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro

- na wykonanie adaptacji pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Mordach celem zwiększenia metrażu.  został roztrzygnięty.

Wybrano ofertę nr 1 - Usługi Budowlane Katarzyna Tymoszuk, ul. Jagodnia 28,  08-110 Siedlce    Cena oferty 39.814,06zł (brutto)

 

***************************************************************

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mordy informuje, że przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro

- na dostawę opału do Szkół na terenie gminy   na sezon grzewczy 2005/2006    został roztrzygnięty.

Wybrano ofertę nr 1 - Firma Handlowo-Usługowa "ANNA" Sławomir Krupa, ul. Wrzosowa 40  Chorośla,   05-311 Dębe Wielkie

    Cena oferty węgiel 470,00zł/t (brutto)

              miał węglowy 270,00zł/t (brutto)

 

************************************************************************

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mordy informuje, że przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro

- na dowożenie dzieci w roku szkolnym 2005/2006 na trasie Czepielin - Mordy w dni nauki. został roztrzygnięty.

Wybrano ofertę nr 1 - Biuro Turystyczne "Iwona TRAVEL" Adam Jurzyk ul.Armii Krajowej 11,  08-110 Siedlce     Cena oferty 220,00zł/dziennie (brutto)

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mordy ogłasza przetarg

- na dowożenie dzieci w roku szkolnym 2005/2006 na trasie Leśniczówka - Radzików Wielki i z powrotem, oraz Ostoje – Radzików Wielki i z powrotem w dni nauki.

Specyfikację istotnych warunków można otrzymać bezpłatnie w biurze Z.E.A.Sz.Gm.Mordy ul. Parkowa 2   od 1 lipca 2005r. w godzinach 8 00 - 16 00

Tel. Kont. 64-15-189 lub 604558017

 

Nie wymaga się wpłaty wadium.

            Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

            cena (koszt) – 100%

 

            Zamówienie nie jest przedmiotem publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wspólny słownik CPV: 45233000-9

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy nie są wykluczeni   na podstawie   art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1   ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Oferty należy składać w biurze Z.E.A.Sz.Gm.Mordy ul. Parkowa 2 w terminie do 14 lipca 2005r.do godziny11 00   Rozpatrzenie ofert nastąpi 14 lipca 2005r. o godz.11 10 .

**************************************************************************

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mordy ogłasza przetarg na dostawę opału do Szkół na terenie gminy   na sezon grzewczy 2005/2006 w n/w ilościach;

węgiel kostka ~100 ton

węgiel miał ~60 ton

Oferta (pisemna) powinna zawierać dane w/g specyfikacji, którą można bezpłatnie otrzymać w biurze Z.E.A.Sz.Gm.Mordy ul. Parkowa 2 w terminie od 6 lipca 2005r.

Tel. Kont. 64-15-189 lub 604558017

 

Nie wymaga się wpłaty wadium.

            Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

            cena (koszt) – 100%

 

            Zamówienie nie jest przedmiotem publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wspólny słownik CPV: 45233000-9

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy nie są wykluczeni   na podstawie   art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1   ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Oferty należy składać w biurze Z.E.A.Sz.Gm.Mordy ul. Parkowa 2 w terminie do 19 lipca 2005r.do godziny10 00   . Rozpatrzenie ofert nastąpi 19 lipca 2005r. o godz.10 10 .

 

**************************************************************************

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mordy ogłasza przetarg na dowożenie dzieci w roku szkolnym 2005/2006 na trasie Czepielin - Mordy w dni nauki. Oferta (pisemna) powinna zawierać dane w/g specyfikacji, którą można bezpłatnie otrzymać w biurze Z.E.A.Sz.Gm.Mordy ul. Parkowa 2 w terminie od 6 lipca 2005r.

Tel. Kont. 64-15-189 lub 604558017

 

Nie wymaga się wpłaty wadium.

            Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

            cena (koszt) – 100%

 

            Zamówienie nie jest przedmiotem publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wspólny słownik CPV: 45233000-9

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy nie są wykluczeni   na podstawie   art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1   ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Oferty należy składać w biurze Z.E.A.Sz.Gm.Mordy ul. Parkowa 2 w terminie do 19 lipca 2004r.do godziny12 00   Rozpatrzenie ofert nastąpi 19 lipca 2005r. o godz.12 10 .

 

**************************************************************************

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mordy ogłasza przetarg na wykonanie adaptacji pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Mordach celem zwiększenia metrażu.

Dokumentację (specyfikację) odnośnie w /w zadania można otrzymać bezpłatnie w biurze Z.E.A.Sz.Gm.Mordy ul. Parkowa 2   od 7 lipca 2005r.

Tel. Kont. 64-15-189 lub 604558017

 

Nie wymaga się wpłaty wadium.

            Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

            cena (koszt) – 100%

 

            Zamówienie nie jest przedmiotem publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wspólny słownik CPV: 45233000-9

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy nie są wykluczeni   na podstawie   art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1   ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Oferty należy składać w biurze Z.E.A.Sz.Gm.Mordy ul. Parkowa 2 w terminie do 18 lipca 2005r.do godziny11 00   Rozpatrzenie ofert nastąpi 18 lipca 2005r. o godz.11 30 .

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kicman Andrzej
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-08-11 08:56:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Kicman Andrzej
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-07 10:24:37
  • Liczba odsłon: 1846
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2494132]

przewiń do góry