Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i Gminie Mordy na lata 2019-2026

 

uchwala_srps.pdf


zal__do_uchwaly_srps_mordy.pdf


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie

Wyłożenie do wglądu publicznego projektu

„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i Gminie Mordy na lata 2018-202 6”

Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowanej na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszego Miasta i Gminy.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 11.12.2018 r. do dnia 17.12.2018 r. projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i Gminie Mordy na lata 2018-2026 zostanie wyłożony do wglądu publicznego w formie papierowej w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach oraz na stronie internetowej www.umigmordyl@bip.org.pl.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do w/w opracowania na piśmie bądź w formie elektronicznej na adres Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres mgopsmordy@pro.onet.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi i uzasadnienie wraz ze wskazaniem numeru strony, numeru rozdziału i zapisu w projekcie Strategii, do którego odnosi się wniosek.

Wypełnione formularze można przekazać bezpośrednio w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach.

                                                                                           Dziękujemy za udział w badaniu.


srps_mordy-_wersja_do_konsulkacji_docx.pdf
                                                                                                              Kierownik Miejsko - Gminnego

    Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach

           Agnieszka Próchnicka-Pawlak


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ankieta dla Mieszkańców Miasta i Gminy Mordy


Szanowni Państwo,

prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która określi Państwa potrzeby i oczekiwania, a także opinie na temat problemów społecznych występujących w Naszej Gminie. Wyniki ankiet posłużą do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i Gminie Mordy na lata 2018-2026. Wypełnione ankiety należy przesłać na adres mailowy mgopsmordy@pro.onet.pl lub osobiście dostarczyć do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach   do 30 września 2018r.  Ankieta jest anonimowa. Ankieta dostępna jest również w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy, pok. nr 24.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do wypełnienia ankiety.

       ankieta.pdf

                                                                                                 

 

                                                                                                              Kierownik Miejsko-Gminnego

    Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach

           Agnieszka Próchnicka-Pawlak

 

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA   Nr

RADY   MIEJSKIEJ w MORDACH

z dnia 28 marca 2008 r.

 

w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

                                  Miasta i Gminy Mordy na lata 2008-2015

 

 

            Na podstawie art.17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 – pózn. zm.), art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu   trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2007 r. Nr 70, poz. 473 – z późn. zm.)  

RADA MIEJSKA w Mordach uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Przyjąć Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Mordy na lata 2008-2015.

 

§ 2

 

Integralną częścią Strategii jest Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

 

§ 4

           

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERNIE MIASTA I GMINY MORDY W LATACH 2008-2015

 

STRATEGIA.doc  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pietrulewicz Andrzej
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-05-19 15:36:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Próchnicka-Pawlak Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-12 10:44:22
  • Liczba odsłon: 2277
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2483966]

przewiń do góry