Mordy, dnia 14 grudnia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup szafy metalowej

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach

ul. Kilińskiego 9

08-140 Mordy

NIP 821-23-64-231

tel. 25 641 54 26

e-mail: mgopsmordy@pro.onet.pl

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest biurowa szafa metalowa ze schowkiem na akta i dokumenty (1 szt.) z dostawą do siedziby Zamawiającego.

 

III. WYMAGANE PARAMETRY URZĄDZENIA:

1.    wymiary ok. 185x90x40

2.    gwarancja 6 lat

3.    zamykany schowek na akta

4.     możliwość przechowywania dużej ilości dokumentów i bezpieczeństwo

5.    udźwig każdej półki do 50 kg

6.    kolor szary bądź czarny

7.    zamykana na klucz lub szyfr

 

IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19-12-2018 r. do godz. 12.00

 

V. KRYTERIUM WYBORU: 100 % CENA

 

VI. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy i powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę   powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną oraz pieczęcią firmową. Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

Ofertę należy składać osobiście, na adres mailowy mgopsmordy@pro.onet.pl lub pocztą w zaklejonych oznakowanych kopertach na adres Zamawiającego: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy.

 

VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA DO 28-12-2018 r.

 

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje MGOPS w Mordach do złożenia zamówienia. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli kierownik MGOPS, tel. 25 641 54 26, adres mailowy: mgopsmordy@pro.onet.pl .

 

 

/ - / Kierownik MGOPS w Mordach

Agnieszka Próchnicka - Pawlak


Informacja o wynikach zapytania ofertowego na zakup szafy metalowej

 

 

 

Uprzejmie informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu urządzenia wielofunkcyjnego  wpłynęły 3 oferty.

Najkorzystniejsza oferta złożona została przez:

IZKA Biuro Serwis, ul. Wolności 8, 08-110 Siedlce,  u,  na kwotę  1290 zł brutto. 

 

/-/ Kierownik MGOPS w Mordach

Agnieszka Próchnicka - Pawlak

Mordy dn., 21.12.2018r.


 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Próchnicka-Pawlak Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-14 13:12:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Próchnicka-Pawlak Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-21 11:07:57
  • Liczba odsłon: 1325
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2484009]

przewiń do góry