Przetarg nieograniczony IN.271.17.2018 - Udzielenie kredytu długoterminowego Miastu i Gminie Mordy.
Numer postępowania: IN.271.17.2018
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi
Próg wartości zamówienia: poniżej 221.000 euro
Termin składania ofert: 25.09.2018 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 25.09.2018 r. godz. 10 15

Postępowanie aktualne

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie_617600-n-2018.pdf

2. Zał. nr 1 - dokumenty finansowe: zal_1_dokumenty_finansowe.zip
3. Zał. nr 2 - Formularz ofertowy: Zal2_Druk_oferty.doc
4. Zał. nr 3 - Wzór oświadczenia składanego na podst. art.25a ust.1: Zal3_Oświadczenie_wykonawcy_z_art._25a_ust._1_ustawy_pzp.doc
5. Zał. nr 4 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej: Zal4_Oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej.doc

6. Wyjaśnienia z dn. 19.09.2018 r. na wniesione pytania: 17.01.odpowiedzi_na_pytania_2018.09.19.pdf
7. Załączniki do wyjaśnień z dn. 19.09.2018 r.: 17.01.Załączniki_in.271.17.1.2018.mi_z_dn._19.09.2018.zip

8. Wyjaśnienia z dn. 20.09.2018 r. na wniesione pytania:  17.02.odpowiedzi_na_pytania_2018.09.20.pdf

9. Informacja w trybie art. 86 ust. 5  Pzp z sesji otwarcia ofert : 17.03.informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: 17.04.Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf


Przetarg nieograniczony IN.271.16.2018 - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mordy.
Numer postępowania: IN.271.16.2018
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:  dostawy
Próg wartości zamówienia: poniżej 221.000 euro
Termin składania ofert: 11.09.2018 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 11.09.2018 r. godz. 10 15

Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogloszenie_612143-n-2018.pdf

1. SIWZ: 16_00_siwz_samochod.pdf
2. Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia: 16_01_zal1_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
3. Zał. nr 2 - Wzór umowy: 16_02_zal2_wzor_umowy.pdf
4. Zał. nr 3 - Formularz ofertowy: 16_03_zal3_druk_oferty.doc
5. Zał. nr 4 - Wzór oświadczenia składanego na podst. art.25a ust.1: 16_04_zal4_oswiadczenie_wykonawcy_z_art._25a_ust._1_ustawy_pzp.doc
6. Zał. nr 5 - Wzór wykazu dostaw: 16_05_zal5_wykaz_dostaw.doc
7. Zał. nr 6 - Formularz potwierdzenia parametrów: 16_06_zal6_potwierdzenie_parametrow.doc
8. Zał. nr 7 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej: 16_07_zal7_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc

9. Wyjaśnienia z dn. 07.09.2018 r. na wniesione pytania: 16.02.odpowiedzi_na_pytania_2018.09.07.pdf

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 stawy Pzp z otwarcia ofert: IN.271.16.3.2018.MI.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty: 16.04.zawiadomienie_o_wyborze_oferty_www.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogloszenie_500238491.pdf


Przetarg nieograniczony IN.271.15.2018 - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mordy.
Numer postępowania: IN.271.15.2018
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:  dostawy
Próg wartości zamówienia: poniżej 221.000 euro
Termin składania ofert: 30.07.2018 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 30.07.2018 r. godz. 10 15

Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu: ogloszenie_592820-n-2018.pdf

1. SIWZ: 15_00_siwz_samochod.pdf
2. Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia: 15_01_zal1_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
3. Zał. nr 2 - Wzór umowy: 15_02_zal2_wzor_umowy.doc
4. Zał. nr 3 - Formularz ofertowy: 15_03_zal3_druk_oferty.doc
5. Zał. nr 4 - Wzór oświadczenia składanego na podst. art.25a ust.1: 15_04_zal4_oswiadczenie_wykonawcy_z_art._25a_ust._1_ustawy_pzp.doc
6. Zał. nr 5 - Wzór wykazu dostaw: 15_05_zal5_wykaz_dostaw.doc
7. Zał. nr 6 - Formularz potwierdzenia parametrów: 15_06_zal6_potwierdzenie_parametrow.doc
8. Zał. nr 7 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej: 15_07_zal7_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc

9. Informacja z otwarcia ofert: 15.01.informacja_z_otwarcia_ofert_2018.07.30.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu: Zawiadomienie.pdf


Przetarg nieograniczony IN.271.14.2018 - Przebudowy dróg gminnych nr 360510W i nr 360513W na terenie Gminy Mordy.


Numer postępowania: IN.271.14.2018
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Próg wartości zamówienia: poniżej 5.548.000 euro
Termin składania ofert: 03.08.2018 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 03.08.2018 r. godz. 10 15

Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu: ogloszenie_592026-n-2018.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:  ogloszenie_500173418-n-2018.pdf

1. SIWZ: 14_00_siwz_przebudowy.pdf
2. Zał. nr 1a - Opis techniczny Cz. 1 - Czepielin-Kolonia: 14_01_zal1a_opis-przebudowa_czepielin-kolonia_czesc1.pdf
3. Zał. nr 1b - Opis techniczny Cz. 2 - Radzików-Stopki: 14_01_zal1b_projekt_radzikow-stopki_czesc2.pdf
4. Zał. nr 2a - Przedmiar Cz. 1 - Czepielin-Kolonia: 14_02_zal02a_przedmiar_robot_droga_czepielin_kol_-stasin_czesc1.pdf
5. Zał. nr 2b - Przedmiar Cz. 2 - Radzików-Stopki:  14_02_zal02b_przedmiar_robot_droga_radzikow_stopki_czesc2.pdf
6. Zał. nr 3 - STWiORB: 14_03_zal3_stwiorb.pdf
7. Zał. nr 4a - Wzór umowy Cz. 1 - Czepielin-Kolonia: 14_04_zal4a_wzor_umowy_cz1.pdf
8. Zał. nr 4b - Wzór umowy Cz. 2 - Radzików-Stopki: 14_04_zal4b_wzor_umowy_cz2.pdf
15. Zał. nr 5 - Formularz ofertowy: 14_05_zal1_druk_oferty.doc
16. Zał. nr 6 - Wzór oświadczenia składanego na podst. art.25a ust.1:  14_06_zal6_oswiadczenie_wykonawcy_z_art._25a_ust._1_ustawy_pzp.doc
17. Zał. nr 7 - Wzór wykazu osób kierujących robotami budowlanymi: 14_07_zal7_wykaz_osob.doc
18. Zał. nr 8 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej:  14_08_zal8_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ i załączników do SIWZ z dn. 23.07.2018 r.: 14.01.modyfikacja_siwz_23.07.2018.pdf
1. SIWZ (zmiana 23.07.2018):  14_00_siwz_przebudowy_2018.07.23.pdf
2 . Zał. nr 2b - Przedmiar Cz. 2 - Radzików-Stopki (zmiana 23.07.2018): 14_02_zal02b_przedmiar_robot_droga_radzikow_stopki_czesc2_2018.07.23.pdf
3 . Zał. nr 4b - Wzór umowy Cz. 2 - Radzików-Stopki (zmiana 23.07.2018): 14_04_zal4b_wzor_umowy_cz2_2018.07.23.pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 27.07.2018 r.: 14.02.odpowiedzi_na_pytania_27.07.2018.pdf

Informacja w trybie art.86 ust.5 ustawy z otwarcia ofert: 14.03.Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: 14.04.zawiadomienie_o_wyborze_oferty_www.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogloszenie_500206278-n-2018.pdfPrzetarg nieograniczony IN.271.13.2018 - Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Czepielin i Radzików Wielki.
Numer postępowania: IN.271.13.2018
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Próg wartości zamówienia: poniżej 5.548.000 euro
Termin składania ofert: 02.08.2018 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 02.08.2018 r. godz. 10 15

Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogloszenie_591282_N_2018.pdf

1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia: 13_00_siwz_osa.pdf
2. Zał. nr 1a - Projekt OSA Czepielin: 13_01_zal1a_dosiwz_projekt_osa_czepielin.pdf
3. Zał. nr 1b - Projekt OSA Radzików Wielki: 13_01_zal1b_dosiwz_projekt_osa_radzikow.pdf
4. Zał. nr 2a - Przedmiar OSA Czepielin: 13_02_zal2a_dosiwz_przedmiar_osa_czepielin.pdf
5. Zał. nr 2b - Przedmiar OSA Radzików Wielki: 13_02_zal2b_dosiwz_przedmiar_osa_radzikow.pdf
6. Zał. nr 3a - STWiORB OSA Czepielin: 13_03_zal3a_dosiwz_stwiorb_osa_czepielin.pdf
7. Zał. nr 3b - STWiORB OSA Radzików Wielki: 13_03_zal3b_dosiwz_stwiorb_osa_radzikow.pdf
8. Zał. nr 4 - Wzór umowy: 13_04_zal4_wzor_umowy.pdf
9. Zał. nr 5 - Formularz ofertowy: 13_05_zal5_druk_oferty.doc
10. Zał. nr 6 - Wzór oświadczenia składanego na podst. art.25a ust.1: 13_06_zal6_oswiadczenie_z_art._25a_ust._1_ustawy_pzp.doc
11. Zał. nr 7 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej składanego po zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert: 13_07_zal7_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc


13. Wyjaśnienia na wniesione pytania z dnia 24.07.2018 r. 13.01.odpowiedzi_na_pytania_2018.07.24.pdf

Informacja w trybie art.86 ust.5 ustawy z otwarcia ofert: 13.02.Informacja_z_otwarcia.pdf


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie_20180905150719.pdf


Przetarg nieograniczony IN.271.12.2018 - Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół na terenie gminy Mordy w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych.
Numer postępowania: IN.271.12.2018
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi
Próg wartości zamówienia: poniżej 221.000 euro
Termin składania ofert: 25.07.2018 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 25.07.2018 r. godz. 10 15

Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogloszenie_590515-n-2018.pdf

2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy: 12_01_zal1_dosiwz_druk_oferty.doc
3. Zał. nr 2 - Wzór oświadczenia składanego na podst. art.25a ust.1:  12_02_zal2_dosiwz_oswiadczenie_wykonawcy_z_art._25a_ust._1_ustawy_pzp.doc
4. Zał. nr 3 - Wzór umowy: 12_03_zal3_wzor_umowy.pdf
5. Zał. nr 3a - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: 12_03_zal3a_umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych.doc
6. Zał. nr 4 i nr 5 - Wzór wykazu pojazdów i Wzór wykazu osób:  12_04_05_zal4_i_5.doc
7. Zał. nr 6 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej:   12_06_zal6_dosiwz_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc

8. Informacja z otwarcia ofert na podst. art.86 ust.5 ustawy PZP: 12.01.informacja_z_otwarcia.pdf

9. Zawiadomienie o wyborze oferty: 12.02.zawiadomienie_o_wyborze_oferty_2018.07.30.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie_20180905134806.pdfPrzetarg nieograniczony IN.271.11.2018 - Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Mordy.
Numer postępowania: IN.271.11.2018
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Próg wartości zamówienia: poniżej 5.548.000 euro
Termin składania ofert: 23.07.2018 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 23.07.2018 r. godz. 10 15

Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie_585384-n-2018.pdf

1. SIWZ: 11_00_siwz_przebudowy.pdf
2. Zał. nr 1a - Opis techniczny Cz. 1 - Wyczółki: 11_01_zal1a_opis_-_przebudowa_wyczolki_-_cz1.pdf
3. Zał. nr 1b - Opis techniczny Cz. 2 - Czepielin-Kolonia: 11_01_zal1b_opis_-_przebudowa_czepielin-kolonia_-_cz2.pdf
4. Zał. nr 1c - Opis techniczny Cz. 3 - Ptaszki: 11_01_zal1c_opis_-_przebudowa_ptaszki_-_cz3.pdf
5. Zał. nr 1d - Opis techniczny Cz. 4 - Rogóziec: 11_01_zal1d_opis_-_przebudowa_rogoziec_-_cz4.pdf
6. Zał. nr 2a - Przedmiar Cz. 1 - Wyczółki: 11_02_zal2a_przedmiar_robot_-_przebudowa_wyczolki_-_cz1.pdf
7. Zał. nr 2b - Przedmiar Cz. 2 - Czepielin-Kolonia: 11_02_zal2b_przedmiar_robot_-_przebudowa_czepielin_-_cz2.pdf
8. Zał. nr 2c - Przedmiar Cz. 3 - Ptaszki: 11_02_zal2c_przedmiar_robot_-_przebudowa_ptaszki_-_cz3.pdf
9. Zał. nr 2d - Przedmiar Cz. 4 - Rogóziec: 11_02_zal2d_przedmiar_robot_-_przebudowa_rogoziec_-_cz4.pdf
10. Zał. nr 3 - STWiORB: 11_03_zal3_stwiorb.pdf
11. Zał. nr 4a - Wzór umowy Cz. 1 - Wyczółki: 11_04_zal4a_wzor_umowy_cz1.pdf
12. Zał. nr 4b - Wzór umowy Cz. 2 - Czepielin-Kolonia: 11_04_zal4b_wzor_umowy_cz2.pdf
13. Zał. nr 4c - Wzór umowy Cz. 3 - Ptaszki: 11_04_zal4c_wzor_umowy_cz3.pdf
14. Zał. nr 4d - Wzór umowy Cz. 4 - Rogóziec: 11_04_zal4d_wzor_umowy_cz4.pdf
15. Zał. nr 5 - Formularz ofertowy: 11_05_zal1_druk_oferty.doc
16. Zał. nr 6 - Wzór oświadczenia składanego na podst. art.25a ust.1: 11_06_zal6_oswiadczenie_wykonawcy_z_art._25a_ust._1_ustawy_pzp.doc
17. Zał. nr 7 - Wzór wykazu osób kierujących robotami budowlanymi: 11_07_zal7_wykaz_osob.doc
18. Zał. nr 8 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej: 11_08_zal8_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc

Informacja w trybie art.86 ust.5 ustawy z otwarcia ofert: 11.01.informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty: 11.02.zawiadomienie_o_wyborze_oferty_www.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia : Ogłoszenie_500182720-n-2018.pdfPrzetarg nieograniczony IN.271.10.2018 - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mordy.
Numer postępowania: IN.271.10.2018
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:  dostawy
Próg wartości zamówienia: poniżej 221.000 euro
Termin składania ofert: 20.07.2018 r. godz. 11 00
Termin otwarcia ofert: 20.07.2018 r. godz. 11 15

Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie_586833-N-2018.pdf

1. SIWZ: 10_00_SIWZ.pdf
2. Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia: 10_01_zal1_opis_przedmiotu_zamówienia.pdf
3. Zał. nr 2 - Wzór umowy: 10_02_zal2_wzor_umowy.pdf
4. Zał. nr 3 - Formularz ofertowy: 10_03_zal3_druk_oferty.doc
5. Zał. nr 4 - Wzór oświadczenia składanego na podst. art.25a ust.1:  10_04_zal4_oswiadczenie_wykonawcy_z_art._25a_ust._1_ustawy_pzp.doc
6. Zał. nr 5 - Wzór wykazu dostaw: 10_05_zal5_wykaz_dostaw.doc
7. Zał. nr 6 - Formularz potwierdzenia parametrów: 10_06_zal6_potwierdzenie_parametrow.doc
8. Zał. nr 7 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej:

Zawiadomienie o unieważnieniu: 10.03.zawiadomienie_o_uniewaznieniu_2018.07.16_-_kopia.pdf


Przetarg nieograniczony IN.271.9.2018 - Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Czepielin i Radzików Wielki.
Numer postępowania: IN.271.9.2018
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Próg wartości zamówienia: poniżej 5.548.000 euro
Termin składania ofert: 16.07.2018 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 16.07.2018 r. godz. 10 15

Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie_580075-N-2018.pdf

1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia: 09_00_SIWZ_OSA.pdf
2. Zał. nr 1a - Projekt OSA Czepielin: 09_01_zal1a_dosiwz_projekt_osa_czepielin.pdf
3. Zał. nr 1b - Projekt OSA Radzików Wielki: 09_01_zal1b_dosiwz_projekt_osa_radzikow.pdf
4. Zał. nr 2a - Przedmiar OSA Czepielin: 09_02_zal2a_dosiwz_przedmiar_osa_czepielin.pdf
5. Zał. nr 2b - Przedmiar OSA Radzików Wielki: 09_02_zal2b_dosiwz_przedmiar_osa_radzikow.pdf
6. Zał. nr 3a - STWiORB OSA Czepielin: 09_03_zal3a_dosiwz_stwiorb_osa_czepielin.pdf
7. Zał. nr 3b - STWiORB OSA Radzików Wielki: 09_03_zal3b_dosiwz_stwiorb_osa_radzikow.pdf
8. Zał. nr 4 - Wzór umowy: 09_04_zal4_dosiwz_wzor_umowy.pdf
9. Zał. nr 5 - Formularz ofertowy:  09_05_zal5_dosiwz_druk_oferty.doc
10. Zał. nr 6 - Wzór oświadczenia składanego na podst. art.25a ust.1: 09_06_zal6_dosiwz_oswiadczenie_wykonawcy_z_art._25a_ust._1_ustawy_pzp.doc
11. Zał. nr 7 - Wzór wykazu osób kierujących robotami budowlanymi: 09_07_zal7_dosiwz_wykaz_osob.doc
12. Zał. nr 8 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej składanego po zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert: 09_08_zal8_dosiwz_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Zawiadomienie_o_unieważnieniu_2018.07.16.pdfZapytanie ofertowe IN.271.7.2018 - Remont mogiły wojennej z okresu I wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Mordach, Remont mogiły wojennej pojedynczej z okresu II wojny światowej - 1943 r. na cmentarzu parafialnym w Mordach.
Numer postępowania: IN.271.7.2018
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 29.05.2018 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 29.05.2018 r. godz. 10 15

Postępowanie zakończone


Dokumenty do pobrania:
1. Dokumentacja zapytania: Zapytanie_ofertowe.pdf
2. Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie.pdfPrzetarg nieograniczony IN.271.6.2018 - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin-Kolonia.
Numer postępowania: IN.271.6.2018
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Próg wartości zamówienia: poniżej 5.548.000 euro
Termin składania ofert: 15.05.2018 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 15.05.2018 r. godz. 10 15

Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie_552966-N-2018.pdf

1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia: SIWZ_Czepeielin-Kolonia.pdf  
2. Zał. nr 1 - Przedmiar robót: Zał1_Przedmiar.pdf
3. Zał. nr 2 - STWiORB: Zał2_STWIORB.pdf
4. Zał. nr 3 - Wzór umowy: Zał3_Wzór_umowy.pdf
5. Zał. nr 4 - Formularz ofertowy: Zał4_Druk_oferty.doc
6. Zał. nr 5 - Wzór oświadczenia składanego na podst. art.25a ust.1: Zał5_Oświadczenie_Art_25a_ust_1.doc
7 . Zał. nr 6 - Wzór wykazu osób kierujących robotami budowlanymi: Zał6_Wykaz_osób.doc
8
. Zał. nr 7 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej składanego po zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert: Zał7_Oświadczenie_grupy_kapitałowe.doc

Informacja w trybie art.86 ust.5 ustawy z otwarcia ofert: 06.01.informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty: 06.02.Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie_500120345-N-2018.pdf


Przetarg nieograniczony IN.271.5.2018 - Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Doliwo i Głuchów.
Numer postępowania: IN.271.5.2018
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Próg wartości zamówienia: poniżej 5.548.000 euro
Termin składania ofert: 10.05.2018 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 10.05.2018 r. godz. 10 15

Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie-549964-n-2018.pdf

1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia: SIWZ_Doliwo_Gluchow.pdf
2. Zał. nr 1a - Przedmiar robót Część 1: Zal1a_PrzedmiarDoliwo.pdf
3. Zał. nr 1b - Przedmiar robót Część 2: Zal1b_PrzedmiarGluchow.pdf
4. Zał. nr 2 - STWiORB: Zal2_STWiORB.pdf
5. Zał. nr 3a - Wzór umowy Część 1: Zal3a_Wzor_umowy_Doliwo.pdf
6. Zał. nr 3b - Wzór umowy Część 2: Zal3b_Wzor_umowy_Gluchow.pdf
7. Zał. nr 4 - Formularz ofertowy: Zal4_Druk_oferty.doc
8. Zał. nr 5 - Wzór oświadczenia składanego na podst. art.25a ust.1: Zal5_Oswiadczenie_art.25a_ust.1.doc
9 . Zał. nr 6 - Wzór wykazu osób kierujących robotami budowlanymi: Zal6_Wykaz_osob.doc
10
. Zał. nr 7 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej składanego po zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert: Zal7_Oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc

Informacja w trybie art.86 ust.5 ustawy z otwarcia ofert: Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie_500143982-N-2018.pdfZapytanie ofertowe IN.271.4.2018 - Remont mogiły wojennej z okresu I wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Mordach, Remont mogiły wojennej pojedynczej z okresu II wojny światowej - 1943 r. na cmentarzu parafialnym w Mordach.
Numer postępowania: IN.271.4.2018
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 25.04.2018 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 25.04.2018 r. godz. 10 15

Postępowanie zakończone


Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert z załącznikami:  Zapytanie_ofertowe_20180411.pdf
2. Zawiadomienie o unieważnieniu:  Zawiadomienie_20180426125659.pdfPrzetarg nieograniczony IN.271.3.2018 - Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy.

Numer postępowania: IN.271.3.2018
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Próg wartości zamówienia: poniżej 5.548.000 euro
Termin składania ofert: 06.04.2018 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 06.04.2018 r. godz. 10 15

Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie_535398-N-2018.pdf

1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia:  03_00_SIWZ_kruszywa.pdf
2. Zał. nr 1 - Wykaz sołectw z ilościami dostaw: 03_01_Zał1_Wykaz_sołectw.doc
3. Zał. nr 2a - Wzór umowy Część 1: 03_02_Zał2a_Wzór_umowy_cz1.pdf
4. Zał. nr 2b - Wzór umowy Część 2: 03_02_Zał2b_Wzór_umowy_cz2.pdf
5. Zał. nr 2c - Wzór umowy Część 3: 03_02_Zał2c_Wzór_umowy_cz3.pdf
6. Zał. nr 3 - Formularz ofertowy: 03_03_Zał3_Druk_oferty.doc
7. Zał. nr 4 - Wzór oświadczenia składanego na podst. art.25a ust.1 Ustawy: 03_04_Zał4_Oświadczenie.doc
8. Zał. nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej składanego po zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert: 03_03_Zał5_Oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej.doc

Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 ustawy PZP : Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_www.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie_500092062-N-2018.pdf
Zapytanie ofertowe IN.271.2.2018 - Monitorowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kolonii Mordy, gmina Mordy
Numer postępowania: IN.271.2.2018
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 05.03.2018 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 05.03.2018 r. godz. 10 15

Postępowanie zakończone


Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert:  Zaproszenie do składania ofert.pdf
2. Załącznik nr 1 i nr 2 - Formularz oferty i projekt umowy: Monitoring_skladowiska__zapytanie_2018.doc

Zawiadomienie o wyborze oferty: IN.271.2.2018.pdfPrzetarg nieograniczony IN.271.1.2018 - Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mordy.

Numer postępowania: IN.271.1.2018
Procedura: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Próg wartości zamówienia: poniżej 5.548.000 euro
Termin składania ofert: 12.03.2018 r. godz. 10 00
Termin otwarcia ofert: 12.03.2018 r. godz. 10 15

Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie_521871-N-2018.pdf

1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia: 01_00_SIWZ.pdf
2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy: 01_01_Zał1_Druk_oferty.doc
3. Zał. nr 2 - Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy: 01_02_Zał2_Oświadczenie_wykonawcy.doc
4. Zał. nr 3a - Wzór umowy Część 1:  01_03_Zał3a_Wzór_umowy.pdf
5. Zał. nr 3b - Wzór umowy Część 2: 01_03_Zał3b_Wzór_umowy.pdf

Część 1 zamówienia
6. Zał. nr 4a - Projekt branża budowlana: Zał4a_projekt_branza_budowlana.rar
7. Zał. nr 4b - Projekt branża drogowa: Zał4b_projekt_branza_drogowa.rar
8. Zał. nr 4c - Projekt branża sanitarna: Zał4c_projekt_branza_sanitarna.rar
9. Zał. nr 4d - Projekt branża elektryczna i CCTV: Zał4d_projekt_branza_elektryczna_cctv.rar
10. Zał. nr 5a - Przedmiar branża budowlana: Zał5a_budowlana_przedmiar.pdf
11. Zał. nr 5b - Przedmiar branża drogowa: Zał5b_drogowa_przedmiar.pdf
12. Zał. nr 5c - Przedmiar branża sanitarna: Zał5c_sanitarna_przedmiar.pdf
13. Zał. nr 5d - Przedmiar branża elektryczna i CCTV: Zał5d_elektryczna_cctv_przedmiar.rar
14. Zał. nr 6a - STWiOR budowlana: Zał6a_sst_branza_budowlana.pdf
15. Zał. nr 6b - STWiOR drogowa: Zał6b_sst_branza_drogowa.rar
16. Zał. nr 6c - STWiOR sanitarna: Zał6c_stwior_branza_sanitarna.pdf
17. Zał. nr 6d - STWiOR elektryczna i CCTV: Zał6d_st_branza_elektryczna_cctv.pdf

Część 2 zamówienia
18. Zał. nr 4e - Projekt:  Zał4e_projekt_ulice_Czesc2.rar
19. Zał. nr 5e - Przedmiar: Zał5e_przedmiar_ulice_Czesc2.pdf
20. Zał. nr 6e - STWiOR: Zał6e_stwiorb_ulice_Czesc2.pdf

21. Zał. nr 7 - Wzór wykazu osób kierujących robotami budowlanymi: 01_07_Zał7_Wykaz_osób.doc

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy PZP z otwarcia ofert: Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej składanego po zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert: Oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: IN.271.01.03.2018_Zawiadomienie.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie_500079051-N-2018.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Izdebski
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-07 09:26:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-07 10:01:47
  • Liczba odsłon: 2368
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2494008]

przewiń do góry