- 2007-

- Zawiadomieni o wszczęciu postępowania Nr Gp.7624/1/07 dotyczący realizacji

  rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej "Mordy" 3467/866 (zobacz)

 

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Nr Gp. 7624/2/07 dotyczący odkrywkowej

  eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Ostoje gm. Mordy (zobacz)

 

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Nr Gp.7624/3/07 dotyczące wydania decyzji

  na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3615 W

  Suchożebry-Mordy na odcinku od drogi Siedlce-Korczew we wsi Czołomyje o dł. 6097,1

  m (zobacz)

 

- Zawiadomienie o szczęciu postępowania Nr Gp.7624/4/07 dotyczące wydania decyzji na

  realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni w m. Kolonia Mordy dz. nr.

  28/4 (zobacz)

 

- Zawiadomienie o szczęciu postępowania Nr Gp. 7624/5/07 dotyczące wydania decyzji na

   realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla krów mlecznych w

   obrębie Wólka Soseńska (zobacz)


- Informacja o postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowych Nr

  Gp.7624/2/2007 (zobacz)

 

- 2008 -

 

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Nr Gp. 7624/1/08 dotyczące uzyskania zgodu

  na realizację zadania  pn. budowa stacji uzdatniania wody położonej w obrębiw wsi

  Czepielin (zobacz)

 

- Postanowienie o zmianie postanowienia Nr Gp.7624/4/07/08 w sprawie nałożenia

  obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia

  polegającego na budowie chlewni na terenie Kolonia Mordy (zobacz)

 

- Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 10.04.2008 r. o wydaniu

  postanowienia Nr Gp 7624/1/2008  (zobacz) o odstąpieniu od obowiązku sporządzania

  raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie stacji  

  uzdatniania wody w miejscowości Czepielin. (zobacz)

 

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Nr Gp.7624/2/2008 w sprawie wydania decyzji

  ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

  "Przebudowa chodników i nawierzchni dróg na terenie miasta na działkach

  2120, 2099, 2235, 2263" (zobacz)

 

- Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

  na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa chodników i dróg na terenie miasta

  Mordy  na działkach 2120, 2090, 2235, 2263" (zobacz)

 

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

  uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie

  budynku Ośrodka Zdrowia i Urzędu Miasta i Gminy w Mordach" (zobacz)

 

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

  uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie

  budynku Ośrodka Zdrowia z nadbudową dachu i wybudowaniem podjazdu dla

  osób niepełnosprawnych oraz utwardzeniem części placu w Radzikowie

  Wielkim" (zobacz)

 

----- 2009 -----

 

- Zawiadomienie o szczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

  uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia poegającego na" przebudowie

  drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki Olszanka odcinek Cielemęc - Radzików

  Wielki o dł. 7,2 km" (zobacz)

 

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

   uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie

   Wytwórni Mas Asfaltowych typu AMMANN o wydajności 160 Mg/godz. na

   działce nr 249 w miejscowości Głuchów gm. Mordy "   z dnia 10.06.2009 r.

   (zobacz)

 

- Obwieszczenie z dnia 30.12.2009 r. o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów

  współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu

  złoża kruszywa naturalnego w m. Ostoje w obrębie działki 160/2 (zobacz)

 

----- 2010 -----

 

- Zawiadomienie z dn. 16.02.2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie

  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę budynku

  inwentarskiego na chów trzody chlewnej w m. Klimonty (zobacz)

 

- Obwieszczenie nr Gp. 7624/1/2010 z dnia 29.04.2010 r. o planowanym przedsięwzięciu

  polegającym na budowie budynku inwentarskiego z przeznaczeniem na chów tuczników

  o łącznej obsadzie 82,6 DJP w miejscowości Klimonty (zobacz)

 

- Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium umwarunkowań i

  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mordy w obszarze działek nr 69/2 -

  Wojnów i 160/2 - Ostoje (zobacz)

 

- Zawiadomienie nr GP 7624/2/2010 z dnia 10.05.2010 r. o wszczęciu postępowania w

  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

  polegającego na budowie i wyposażeniu zakładu wylęgu drobiu w miejscowości Stok

  Ruski (zobacz)

 

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. "Remont drogi powiatowej nr 3665W

  Mordy-Klimonty-Ptaszki(bejdy-Próchenki na odcinku leśnym od m. Klimonty w

  kierunku m. Wólka Soseńska dł. 1100 mb" (zobacz)

 

- Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt.

  "Remont drogi powiatowej nr 3665W Mordy-Klimonty-Ptaszki-(Bejdy-Próchenki) na odcinku leśnym od

  miejscowości Klimonty w kierunku miejscowości Wólka Soseńska dł. 1100mb". (zobacz)

 

- Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium

  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mordy (czytaj)

 

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

  realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu i drogi Mordy - Sosenki (zobacz)

 

- Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mordy nr Gp.7624/5/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie: wydania

  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu w ciągu

  drogi powiatowej nr 3629W Mordy-Sosenki Jajki-Wólka Soseńska wraz z dojazdami (zobacz)

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Izdebski
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-18 14:49:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-02 12:35:14
  • Liczba odsłon: 1566
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2494195]

przewiń do góry