Zarządzenie 1/08/2021 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach z dnia 04 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia ceny na wywóz

ścieków bytowych na oczyszczalnię ze zbiorników bezodpływowych od odbiorców z terenu miasta i gminy Mordy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie  1/07/2021 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie

zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Mordy oraz

częściowo gmin: Zbuczyn, Paprotnia oraz Suchożebry na okres 3 lat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, iż od dnia 01.08.2021r zostanie wprowadzona nowa

taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Mordy, części Gminy Paprotnia, Zbuczyn  w miejscowości Czuryły,

oraz części gminy Suchożebry w miejscowości Krześlinek i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Mordy na okres 3 lat.

Szczegółowe informacje zawarte są w tabeli poniżej:

Tabela - rodzaje wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i rodzaje i wysokość cen i stawek za odprowadzanie ścieków.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klauzule informacyjne Rodo  

klauzula_rodo.pdf

klauzula_rodo_1.pdf klauzula_rodo_2.pdf
klauzula_rodo_1.pdf klauzula_rodo_2.pdf

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        (termin składania ofert do 16.09.2019 r.) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie nr LU.RET.070.1.86.2018.JB z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy - ceny i stawki opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz Gmin: Paprotnia i Zbuczyn na okres
3 lat.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
W związku z błędnym wpisaniem stawki opłaty netto w Tabeli 2 dla wodomierza o przekroju 0 do 20 mm
ZGK w Mordach zamieszcza poprawione i obowiązujące
ogłoszenie o wysokości stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków
na okres od 01.06.2016 do 31.05.2017
Ogłoszenie obowiązujące.pdf


Ogłoszenie o wysokości stawek opłat
 dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na okres od 01.06.2016 do 31.05.2017
Ogłoszenie.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ogłoszenie z dnia 11.01.2016r.
o przetargu nieograniczonym na sprzedaż kabiny ciągnikowej URSUS C-330
(zobacz)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach
informuje
o przedłużeniu czasu obowiązywania dotychczasowych taryf
wysokości stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków
na okres od 01.09.2015 do 31.05.2016
(zobacz:  20150707121223.pdf )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  OGŁOSZENIE
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach
informuje o wysokości stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków
na okres od 01.09.2014 do 31.08.2015
(zobacz)


 
Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Adrian Burek
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-25 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Burek-Gryczewski Adrian
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-04 11:27:11
  • Liczba odsłon: 4184
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2494131]

przewiń do góry