Zobacz podgałęzie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 5 września 2014 r. ustalające granice okręgów wyborczych


Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na członkostwo w Komisji Wyborczej


Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uzupełnienia składów terytorialnych komisji wyborczych


Obwieszczenie Starosty Siedleckiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym wraz z informacją o siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 września 2014 w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. - Wojewódzka Komisja Wyborcza w Warszawie.

- Powiatowa Komisja Wyborcza w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce

- Miejska Komisja Wyborcza w Mordach, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy


Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej: o składzie, siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza miasta i gminy.


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w składach terytorialnych komisji wyborczych


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 3 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składach osobowych terytorialnych komisji wyborczych.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 14 października 20-14 w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Mordach o pełnionych dyżurach

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014 r. w sprawie terminu i miejsca losowania list kandydatów na radnych w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 20 października 2014 r. w sprawie terminu i miejsca losowania składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 października 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych


Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Mordach z dnia 22 października 2014 r. o wylosowanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady  Miejskiej w Mordach


Uchwała Nr 2/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mordach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mordach z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zarejestrowanych list na radnych do Rady Miejskiej w Mordach

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mordach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.


Plan dyżurów Komisarza Wyborczego w Siedlcach i Delegatury KBW w wyborach do samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Mordach pełnionych w związku z wyborami do samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Plan dyżurów pełnionych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Mordy w związku z wyborami do samorządu terytorialnego
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesława Zbieć
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-11-14 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Tadeusz Narojek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-14 15:53:32
  • Liczba odsłon: 3025
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2493973]

przewiń do góry