IN.271.26.2021 - Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Mordy oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt
Numer postępowania: IN.271.26.2021
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 130.000 zł
Termin składania ofert: 17.12.2021 r. godz. 1000
Termin otwarcia ofert:  17.12.2021 r. godz. 1015
RODO Klauzule informacyjne
Postępowanie zakończone
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert: 21.26.Zapytanie.pdf
2. Zał. 1 - Formularz oferty: 21.26.01.Formularz ofertowy.doc
3. Zał. 2 - Wzór umowy: 21.26.02.Wzór_umowy.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Zawiadomienie IN.271.26.1.2021.pdf

 

IN.271.22.2021 - Dostawy energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Mordy w 2022 roku
Adres URL postępowania:
https://pzp.mordy.pl/#/offer/4a964fe3-bf30-4a8e-84a2-85e43c48e8ef

 

IN.271.21.2021 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Mordy w 2022 roku
Adres URL postępowania:
https://pzp.mordy.pl/#/offer/71e29637-9cda-403d-aacd-577de712852d

 

IN.271.12.2021 - Przebudowa drogi gminnej nr 360513W w miejscowości Wielgorz
Adres URL postępowania:
https://pzp.mordy.pl/#/offer/postepowanie/IN.271.12.2021/Przebudowa_drogi_gminnej_nr_360513W_w_miejscowości

 

IN.271.9.2021 - Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki
Adres URL postępowania:
https://pzp.mordy.pl/#/offer/postepowanie/IN.271.9.2021/Budowa_drogi_gminnej_nr_360501W_w_miejscowościach:

 

IN.271.10.2021 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka" Numer postępowania: IN.271.10.2021

Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 130.000 zł
Termin składania ofert: 07.05.2021 r. godz. 1200
Termin otwarcia ofert:  07.05.2021 r. godz. 1230
RODO Klauzule informacyjne
Postępowanie zakończone
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert: 21.10.00.Zapytanie.pdf
2. Zał. 1 - Wzór umowy: 21.10.01.Wzór_umowy.pdf
3. Zał. 2 - Formularz oferty: 21.10.02.Formularz ofertowy.doc
4. Informacja o złożonych ofertach: 21.10.1.Informacja.pdf
5. Zawiadomienie o wyborze oferty: 21.10.2.Zawiadomienie.pdf

IN.271.8.2021 - Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy
Numer postępowania: IN.271.8.2021
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 130.000 zł
Termin składania ofert: 10.05.2021 r. godz. 1200
Termin otwarcia ofert:  10.05.2021 r. godz. 1230

RODO Klauzule informacyjne
Postępowanie zakończone
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert: 21.8.00.Zapytanie.pdf
2. Wykaz sołectw: 21.8.01.Wykaz_sołectw.pdf
3. Zał. 2a - Wzór umowy: 21.8.02a.Wzór_umowy_część1.pdf
4. Zał. 2b - Wzór umowy: 21.8.02b.Wzór_umowy_część2.pdf
5. Zał. 2c - Wzór umowy: 21.8.02c.Wzór_umowy_część3.pdf
6. Zał. 3 - Formularz oferty: 21.8.03.Formularz ofertowy.doc
7. Informacja o złożonych ofertach: 21.8.1.Informacja.pdf
8. Zawiadomienie o wyborze oferty: 21.8.2.Zawiadomienie.pdf

 

IN.271.7.2021 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłaczami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka
Adres URL postępowania:
https://pzp.mordy.pl/#/offer/postepowanie/IN.271.7.2021/Budowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej_z_przyłączami_w

 

IN.271.4.2021 - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje
Adres URL postępowania:
https://pzp.mordy.pl/#/offer/postepowanie/IN.271.4.2021/Budowa_świetlicy_wiejskiej_w_miejscowości_Czołomyj

 

IN.271.3.2021 - Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Mordy w 2021 r.
Adres URL postępowania:
https://pzp.mordy.pl/#/offer/postepowanie/IN.271.3.2021/Odbiór_odpadów_komunalnych_od_właścicieli_nieruchomości

 

Zapytanie ofertowe IN.271.2.2021 - Monitorowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kolonii Mordy, gmina Mordy

Numer postępowania: IN.271.2.2021
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 130.000 zł
Termin składania ofert: 01.02.2021 r. godz. 1000
Termin otwarcia ofert:  01.02.2021 r. godz. 1030
Postępowanie zakończone
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert: 21.02.00.Zapytanie.pdf
2. Zał. 1 - Formularz oferty: 21.02.01.Formularz ofertowy.doc
3. Zał. 2 - Wzór umowy: 21.02.02.Wzór_umowy.pdf
4. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Zawiadomienie.pdf

 

Zapytanie ofertowe IN.271.1.2021 - Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Mordy oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt

Numer postępowania: IN.271.1.2021
Procedura: zapytanie ofertowe
Próg wartości zamówienia: poniżej 130.000 zł
Termin składania ofert: 19.01.2021 r. godz. 1000
Termin otwarcia ofert:  19.01.2021 r. godz. 1015

Postępowanie zakończone
Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert: 21.01.00.Zapytanie.pdf
2. Zał. 1 - Formularz oferty: 21.01.01.Formularz ofertowy.doc
3. Zał. 2 - Wzór umowy: 21.01.02.Wzór_umowy.pdf
4. Zawiadomienie o unieważnieniu: 21.01.01.Zawiadomienie.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Izdebski
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-03-16 09:53:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-24 14:43:35
  • Liczba odsłon: 1343
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2484100]

przewiń do góry