- Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mordy o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na

  środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mordy (zobacz)

 

- Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mordy o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na

  środowisko do projektu zmiany studium umwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

  Mordy (zobacz)

 

- Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Mordy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o

  środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie obory

  wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 325 w m.

  Wólka Soseńska (zobacz)

 

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : Przebudowie mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3628W Przesmyki-Zawady-Suchodół Wielki-Wojnów w m. Rogóziec (zobacz)

 

- Obieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowch uwarunkowaniach zgody dla przedsięwięcia - budowa obory wolno stojącej dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 435 w m. Wólka Soseńska (zobacz)

 

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na przedsięwzięcie pn. " Uruchomienie Stacji Demontażu Pojazdów na działkach o nr ewid. 2455/2 i 2456/2 położonych w miejscowości Mordy przy ul. 8 Dywizji WP 8" (zobacz)

 

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie hali drobiarskiej przeznaczonej do chowu brojlerów o obsadzie 40.000 szt. na działkach o nr 182, 782 położonych w m. Wojnó gm. Mordy (zobacz)

 

- Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mordy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

  realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr

  3628W Przesmyki-Zawady-Suchodół Wielki-Wojnów w miejscowości Rogóziec" (zobacz)

 

- Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mordy o wydanym postanowieniu nakładające obowiązek

  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o

  oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. " Budowa hali drobiarskiej o obsadzie 40000 szt.

  (160DJP) na    działkach o nr ewid. 182, 782 położonych na terenie m. Wojnów gmina Mordy" (zobacz)

 

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

  realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kurnika z przeznaczeniem na chów kur brojlerów wraz

  z infrastrukturą na działce o nr. ewid. 322/2 w m. Głuchów gm. Mordy (zobacz)


- Zawiadomienie GP 6620-7-2013 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: " Budowie kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na

  działce nr 583/2 w m. Krzymosze"  (zobacz)


- Zawiadomienie nr GP 6220-8-2013 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

  uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie kurnika wraz z infrastrukturą

  towarzyszącą na działce   nr 583/2 w m. Krzymosze" (zobacz)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Irena Domańska
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-14 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Tadeusz Narojek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-14 18:40:28
  • Liczba odsłon: 1759
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2494093]

przewiń do góry