Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z przeprowadzonych konsultacji w sprawie Programu Współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
Sprawozdanie.pdfKonsultacje projektu

Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Mordy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) oraz uchwały Nr XLI/198/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Program określa cele, zasady i formy współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz przedstawia priorytetowe zadania publiczne, które będą przedmiotem współpracy.

           Termin konsultacji: od 22.10.2016r. do 04.11.2016r.

Wszelkie uwagi, opinie i propozycje prosimy zgłaszać pisemnie na załączonym formularzu konsultacji, dostępnym również na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Mordach: www.mordy.pl w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1) osobiście w godzinach: 8.00-16.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mordy ul. Kilińskiego 9,

2) drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mordy.pl lub ug_mordy@pro.onet.pl

3) za pośrednictwem poczty, na adres: Urząd Miasta i Gminy Mordy ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy,

    z dopiskiem „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi”.

Zasięg terytorialny konsultacji: Miasto i Gmina Mordy.

Uwagi i opinie wniesione po dniu 04 listopada 2016r. nie będą rozpatrywane .

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie konsultacji:

Sekretarz Miasta i Gminy Mordy

Załączniki:

Projekt_rocznego_programu_współpracy_z_organizacjami_na_rok_2017.pdf

Formularz_konsultacji_na_rok_2017.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Agnieszka Lis
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-10-14 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Izdebski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-07 14:14:30
  • Liczba odsłon: 1553
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2493966]

przewiń do góry