XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej - Protokół_z_XXVIII_sesji.pdf


Uchwały z XXVIII sesji Rady Miejskiej: 


 • Uchwała Nr XXVIII/177/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie
  określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy
  Uchwała_nr_177_2016.pdf
 • Uchwała Nr XXVIII/176/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie
  zamiaru do włączenia do Zespołu Oświatowego w Mordach Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Mordach
  Uchwała_nr_176_2016.pdf  

 • Uchwała Nr XXVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie
  ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy
  Uchwała_nr_175_2016.pdf z załącznikiem
 • Uchwała Nr XXVIII/174/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie
  zmiany uchwały Nr VIII/48/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  Uchwała_nr_174_2016.pdf

 • Uchwała Nr XXVIII/173/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie
   
  przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
  Uchwała_173_2016.pdf z załącznikiem
 • Uchwała Nr XXVIII/172/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie
  przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
  Uchwała_nr_172_2016.pdf z załącznikiem
 • Uchwała Nr XXVIII/170/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2016 roku
  zmieniająca uchwałę nr XXVII/155/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
  Uchwała_nr_170_2016.pdf
 • Uchwała Nr XXVIII/169/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2016 roku 
  zmieniająca uchwałę nr XXVII/154/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2017 rok
  Uchwała_nr_169_2016.pdf
 • Uchwała Nr XXVIII/168/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie
  ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku kalendarzowego
  Uchwała_168_2016.pdf z załącznikami
 • Uchwała Nr XXVIII/164/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2016-2025
  Uchwała_nr_165_2016.pdf z załącznikami


XXVII sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 listopada 2016 roku.

Protokół z XXVII sesji Rady Miejskiej - Protokół_z_XXVII_sesji.pdf


Uchwały z XXVII sesji Rady Miejskiej: 


 • Uchwała Nr XXVII/163/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie
  wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Mordy
  Uchwała_nr_163_2016.pdf
 • Uchwała Nr XXVII/162/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie
  zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Uchwała_nr_162_2016.pdf z załącznikiem
 • Uchwała Nr XXVII/161/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie
  rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność organizacji pożytku publicznego na rok 2017
  Uchwała_nr_161_2016.pdf z załącznikiem
 • Uchwała Nr XXVII/158/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie
  obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2017 rok
  Uchwała_nr_158_2016.pdf
 • Uchwała Nr XXVII/157/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie
  obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2017 rok
  Uchwała_nr_157_2016.pdf
 • Uchwała Nr XXVII/156/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie
  wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 2017 rok
  Uchwała_nr_156_2016.pdf
 • Uchwała Nr XXVII/154/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie
  ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2017 rok
  Uchwała_nr_154_2016.pdf

XXVI sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 października 2016 roku.

Protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej - Protokół_z_XXVI_sesji.pdf


Uchwały z XXVI sesji Rady Miejskiej: 


 • Uchwała Nr XXVI/153/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 października 2016 roku w sprawie
  utworzenia Rady Seniorów Miasta i Gminy Mordy oraz nadania jej statutu
  Uchwała_nr_153_z _ załącznikiem.pdf  

XXV sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 września 2016 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Miejskiej - Protokół_z_XXV_sesji.pdf


Uchwały z XXV sesji Rady Miejskiej: 


 • Uchwała Nr XXV/152/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 września 2016 roku w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2016-2025
  Uchwała_nr_152_2016.pdf z załącznikami
 • Uchwała Nr XXV/150/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 września 2016 roku 
  zmieniająca uchwałę nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy i zagospodarowania tych odpadów
  U chwała _ nr_150_2016.pdf

   
 • Uchwała Nr XXV/149/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 września 2016 roku 
  zmieniająca uchwałę nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy"
  Uchwała_nr_149_2016.pdf
XXIV sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 16 września 2016 roku.

Protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej - Protokół_z_XXIV_sesji.pdf


Uchwały z XXIV sesji Rady Miejskiej: XXIII sesja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 sierpnia 2016 roku.

Protokół z XXIII sesji Rady Miejskiej - Protokół_z_XXIII_sesji.pdf


Uchwały z XXIII sesji Rady Miejskiej: 


 • Uchwała Nr XXIII/146/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie
  zmiany uchwały Nr XXI/131/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  Uchwała_nr_146_2016.pdf
 • Uchwała Nr XXIII/145/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie
  wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta i Gminy Mordy
  Uchwała_nr_145_2016.pdf
 • Uchwała Nr XXIII/144/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie
  wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Mordy
  Uchwała_nr_144_2016.pdf
 • Uchwała Nr XXIII/143/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie
  zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wyczółki
  Uchwała_nr_143_2016.pdf
 • Uchwała Nr XXIII/142/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie
  zmiany Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r.
  Uchwała_nr_142_2016.pdf
 • Uchwała Nr XXIII/141/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie
  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2016-2025
  Uchwała_nr_141_2016.pdf z załącznikami
 • Uchwała Nr XXIII/140/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie