Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na terenie gminy została dofinansowana   przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl .

 

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 4 289 659,06 zł

Kwota pożyczki z WFOŚiGW w 2009 r. i 2010 r. wynosi 3.431.726,48 zł

Okres realizacji inwestycji wg umowy Beneficjenta z WFOŚiGW do dnia 28.08.2010 r.

Osiągnięcie efektu ekologicznego do dnia   28.02.2011 r.

Zakres wykonania obejmuje wybudowanie obiektu stacji uzdatniania wody o wydajności 170 m³/h i sieci wodociągowej przesyłowej o długości 2090 m .

 

 

INFORMACJE   O   WYBUDOWANEJ   STACJI    UZDATNIANIA   WODY   W   CZEPIELINIE

 

W maju 2010 roku zakończono prace przy budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin i sieci wodociągowej w miejscowościach Czepielin i Czepielin-Kolonia. Stacja uzdatniania wody zasila sieci wodociągowe na terenie gminy Mordy w uzdatnioną wodę pitną. Wydajność stacji uzdatniania wody wynosi 170 m³/godz.

W ramach budowy inwestycji wykonano następujące budynki i budowle.

1. Budynek technologiczny o powierzchni zabudowy 215,91 m² . Budynek składa się z części technologicznej (hali filtrów z zestawami pomp sieciowych i płuczących, dmuchawą i agregatem sprężarkowym, systemem napowietrzania wody, osuszaczami powietrza oraz szafami sterowniczymi, pomieszczenia chlorowni z dozownikiem podchlorynu sodu, pomieszczenia z agregatem prądotwórczym zasilania awaryjnego) oraz części socjalnej wyposażonej w niezbędne meble biurowe z laboratorium badania wody.

2. Zbiornik magazynowy wody pitnej dwukomorowy o konstrukcji żelbetowej w kształcie walca o średnicy wewnętrznej 15,5 m i wysokości wewnętrznej 4,7 m . Pojemność całkowita zbiornika 861,5 m³ . Pojemność czynna zbiornika 732,8 m³ .

3. Zbiornik podziemny do klarowania wód popłucznych o pojemności całkowitej 162,8 m³ z poletkiem odciekowym o powierzchni 45 m² .

4. Zbiornik otwarty na wody sklarowane o wymiarach w niecce 40 m x 20 m .

5 Zbiornik podziemny na ścieki socjalne o pojemności 4,5 m³ .

6. Zbiornik podziemny na ścieki z chlorowni o pojemności 4,5 m³ .

7. Trzy studnie głębinowe z szachtami technologicznymi (pompami głębinowymi i obudowami studni). Głębokości poszczególnych studni 97 m , 84 m i 89,6 m .

8 Linia elektroenergetyczna SN 15 kV o długości 222 m i stacja transformatorowa.

9. Niezbędne sieci wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne kablowe pomiędzy poszczególnymi obiektami stacji uzdatniania wody.

10. Droga dojazdowa ze zjazdem oraz zagospodarowanie i utwardzenie placu przy budynku stacji uzdatniania wody.

11. Ogrodzenie i oświetlenie obiektu stacji uzdatniania wody i studni.

12. Sieć wodociągowa przesyłowa z rur o średnicy 315 mm o długości 2090 m , łącząca stację uzdatniania wody z węzłem istniejących sieci wodociągowych rozdzielczych w miejscowości Czepielin-Kolonia.

         Obiekt stacji uzdatniania wody jest wyposażony w systemy sterowania urządzeń. Jest to obiekt bezobsługowy. W przypadku awarii sygnał wysyłany jest na telefon komórkowy operatora. Ponadto na inwestycji zainstalowano program komputerowy monitoringu i wizualizacji danych z poszczególnych urządzeń na stacji. Program raportuje pracę urządzeń na obiektach stacji w czasie.

Wybudowana stacja uzdatniania wody z ujęciami zabezpiecza wodę pitną dla mieszkańców miasta i gminy Mordy oraz inwentarza w gospodarstwach rolnych, nawet w okresie suszy kiedy brakuje wody w studniach przydomowych. Obiekt dostarczy wodę pitną gospodarstwom i podmiotom gospodarczym, które w przyszłości będą chcieli podłączyć swoje posesje do wodociągu.

Galeria

1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tadeusz Narojek
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-09-30 13:33:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Tadeusz Narojek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-30 13:00:38
  • Liczba odsłon: 1939
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2483940]

przewiń do góry