WIADCZENIE RODZICIELSKIE

Od 1 stycznia 2016r. obowiązuje nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wprowadza możliwość ubiegania się o nowe świadczenie – świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

1)      Matce albo ojcu dziecka

2)      Opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia;

3)      Rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia;

4)      Osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia.


Ze świadczenia mogą skorzystać między innymi:
- studenci
- osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie)
- osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych 

Ze świadczenia skorzystać mogą również  rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

 

            Nowe świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu rodziny i będzie można je pobierać przez 52 tygodnie w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni – trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni.

Rodzic po świadczenie może się zgłosić w ciągu 3 miesięcy od porodu lub 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (w przypadku dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r.). W przypadku złożenia wniosku po terminie, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 zł miesięcznie.

Uwaga!
Świadczenie rodzicielskie wlicza się do dochodu w innych systemach wsparcia rodzin, w szczególności przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego  rodzicielskie-druk.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pietrulewicz Andrzej
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-29 09:59:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Pietrulewicz Andrzej
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-07 11:33:39
  • Liczba odsłon: 1340
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2483930]

przewiń do góry