Skarbnik odpowiadając za prawidłową realizację budżetu Miasta i Gminy w zakresie dochodów i wydatków, nadzoruje i koordynuje prowadzenie gospodarki finansowej, w tym w szczególności:

1.      realizuje obowiązki i ponosi odpowiedzialność w zakresie wynikającym z przepisów o finansach publicznych i rachunkowości;

2.      wykonuje czynności nadzorcze w zakresie realizacji, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy;

3.      opracowuje projekt budżetu Miasta i Gminy oraz sprawozdanie z jego wykonania;

4.      opiniuje dokumenty i akty prawne dotyczące budżetu Miasta i Gminy oraz jego zmian;

5.      przygotowuje analizy, sprawozdania, oceny i bieżącą informację o sytuacji finansowej Miasta i Gminy;

6.      opiniuje projekty uchwał Rady wywołujące skutki finansowe dla Miasta i Gminy;

7.      kontrasygnuje czynności prawne powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych;

8.      nadzoruje sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej;

9.      organizuje i nadzoruje obieg dokumentów finansowych w Urzędzie;

10.  zapewnia wykonywanie przepisów regulujących gospodarkę finansową i majątkową Miasta i Gminy;

11.  dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletność i rzetelność dokumentów odzwierciedlających te operacje;

12.  odpowiada za gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych;

13.  nadzoruje i odpowiada za zadania wynikające z udzielonej przez Miasto i Gminę pomocy publicznej;

14.  wykonuje kontrolę funkcjonalną oraz ocenia funkcjonowanie kontroli zarządczej w przypisanym zakresie;

15.  wykonuje inne zadania zlecone bądź powierzone przez Burmistrza lub Zastępcę Burmistrza.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tadeusz Narojek
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-14 18:23:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Tadeusz Narojek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-14 18:23:45
  • Liczba odsłon: 2397
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2494183]

przewiń do góry